Työnhaun neljä kulmakiveä

pe 29. syyskuuta 2017 12.48.00

Kun mielit uuteen työhön tai kaipaat uutta intoa vanhaan, hieman liian tutunoloiseen työhön, on hyvä sanallistaa mitä haluaa, mitä osaa ja kuinka sen parhaiten voisi tuoda esiin.

Mieti mitä oikeasti haluat työltäsi

Tämä voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se harvoin on. Helposti mieleen tulee ensin pinnalla olevia haluja ja toiveita. Kannattaa silti tarkemmin pohtia, onko jotain muutakin, joka kiinnostaa ja innostaa sinua.

Jos olet jo työssä, saatat huomata nykyisen työn innostavan sinua, mutta haluaisit siihen ehkä jotain muutosta. Silloin kannattaa lähteä selvittämään onko omaa työtään mahdollista muokata. Työnsä muokkaamiseen löytyy useita erilaisia tapoja ja vinkkejä, joista ohessa yksi esimerkki: https://goo.gl/GEscGZ. Lisää vinkkejä löydät googlaamalla "työn tuunaaminen".

Jos taas huomaat olevasi kiinnostuneempi muusta kuin työstäsi, saattaa olla aika miettiä työpaikan vaihtamista. On erityisen tärkeää miettiä mitä haluat, jotta pystyt hahmottamaan, minkä tyyppisen tehtävänkuvan haluat, millaisessa ympäristössä, keiden kanssa ja mitä haluat saada aikaan. Sekä ennen kaikkea pohtia missä tällaisia tehtäviä voisi olla tarjolla. Kun olet ainakin jossain määrin selvittänyt nämä asiat itsellesi, on sinun paljon helpompi työhaastatteluissa hahmottaa, ovatko kyseinen organisaatio ja työ sellaisia, jotka sinua todella motivoivat.

Määrittele mitä osaat

Usein omaa osaamista pohdittaessa riskinä on hahmottaa sitä vain nykyisen työn tai viimeisimpien opintojen kautta. Osaamista kertyy kuitenkin jatkuvasti, joskus huomaamattakin. Pysähdy hetkeksi ja ajattele, missä olet erityisen hyvä. Mitkä tehtävät ovat sinulle helppoja, missä asioissa osaat neuvoa muita, mitä saat aikaan, vaikka muut pitävät sitä vaikeana, ja millaisia esteitä olet ylittänyt.

Ole ensin niin yksityiskohtainen kuin mahdollista, ja sitten tarpeen mukaan muotoile asiat yleisemmälle tasolle. Osa osaamisesta liittyy alaasi tai ammattiisi, osa taas on yleisempää, esim. projekti-, assistentti-, tai myyntiosaaminen.

Jos haluat vaihtaa alaa, kannattaa erityisesti miettiä mikä on sellaista (yleis-)osaamista, josta on hyötyä eri aloilla tai tehtävissä. Kannattaa myös muistaa, että vaikka yksittäiset osaamisesi eivät olisi mitenkään erityisiä, voi niiden yhdistelmä olla se juttu, joka erottaa sinut muista.

Käännä osaamisesi näytöiksi, onnistumisiksi ja aikaansaannoksiksi

Tässä kohdin kannattaa rohkeasti pohtia mistä olet ylpeä, mitä sait aikaan hankaluuksista huolimatta ja onko jotain, joka on alallasi tai ammatissasi jopa jollain tavalla ainutlaatuista. Jaottele mikä sinulla on ns. perusosaamista, missä olet hyvä ja mikä on sellaista, jossa olet guru. Pelkkä osaamisesi sellaisenaan ei välttämättä vielä kerro kovin paljon rekrytoijalle, erityisesti jos hän toimii eri alalla tai erilaisessa tehtävässä. Tästä syystä onkin tärkeää pystyä kuvaamaan osaamistasi käytännön kautta. Tämä pätee niin CV:hen, LinkedIn-profiiliin kuin haastatteluunkin.

Kun pystyt kuvaamaan osaamisesi esimerkkien ja saavutusten kautta, vastapuoli pystyy hahmottamaan osaamisesi realistisemmin ja voitte yhdessä pohtia miten osaamistasi voisi hyödyntää uusissa tehtävissä. Mikä olisi kenties suoraan hyödynnettävissä, mitä voisit soveltaa perehtymisen tai lisäoppimisen jälkeen, ja onko jotain, jolla voisit kehittää uuden työnantajan toimintaa. Tässä vaiheessa osaaminen kannattaa joko kirjoittaa auki tai visualisoida.

Palaute auttaa tunnistamaan omat vahvuudet

Muistele milloin ja mistä olet saanut hyvää palautetta, ja mieti mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä. Jos tuntuu, ettet ole vähään aikaan saanut palautetta ja olet tällä hetkellä työssä, kysäise työkavereilta ja esimieheltä missä he ajattelevat sinun onnistuneen viime aikoina.

Palaute auttaa sinua näkemään muiden silmin missä olet onnistunut, mitä osaat ja mitä muut arvostavat. Käännä palaute vahvuuksiksi ja osaamiseksi, jolloin siitä voi kirjoittaa CV:hen ja hakemukseen tai kertoa työhaastatteluissa. Saamasi positiivinen palaute on vahva merkki rekrytoijalle – se kertoo, miten muut näkevät vahvuutesi. Samalla se tuo lisää uskottavuutta omaan kertomukseesi. Parhaimmillaan palaute tekee osaamisesi eläväksi, mustavalkoinen maisema saa värit, ehkä jopa liikkuvan kuvan.

Itse tykkään kuulla myös saaduista negatiivisista ja kriittisistä palautteista. Nekin auttavat ymmärtämään vahvuuksiasi ja heikkouksiasi. Kriittisen palautteen tunnistaminen ja ymmärtäminen kertovat, oletko kykenevä näkemään itsesi muiden silmin ja kehittymään.

Kirjoittaja: Juha Vaara  Juha Vaara