Työnhakututkimus 2024 -raportti

Mitä jokaisen rekrytoijan tulisi tietää vuonna 2024?

MPS:n vuotuinen Suuri suomalainen työnhakututkimus selvitti laajasti näkemyksiä työnhausta ja rekrytoinneista. Loppuvuodesta 2023 kuudetta kertaa toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 607 suomalaista aktiivista ja passiivista työnhakijaa, joista 39 % oli asiantuntijoita, 26 % johtajia, 24 % esihenkilöitä ja 10 % työntekijöitä. Vastaajista 50 % oli naisia ja 49 % miehiä ja 86 prosentilla oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Lataa tutkimus alta.

Parempi palkka on noussut tärkeimmäksi syyksi työpaikan vaihtamiseen

Työpaikan vaihtamisen kolme tärkeintä syytä ovat parempi palkka, osaamisen kehittäminen ja uralla eteneminen. Parempi palkka nousi ensimmäistä kertaa ammattilaisten työnhakututkimuksen ykköskriteeriksi vuoden 2018 jälkeen. Parempi palkka korostuu erityisesti alle 35-vuotiaissa, joista 71 % valitsi sen tärkeimmäksi syyksi työnhaulle.  Joka viides kaikista vastanneista odottaa, että palkka nousisi huomattavasti (yli 15 %) työpaikan vaihdon myötä.

Osaamisen kehittäminen on ollut aiempina vuosina tärkein syy työpaikan vaihtamiselle – nyt se oli tärkein 41 prosentille vastaajista.

Työn merkityksellisyyttä sekä työn ja muun elämän tasapainoa pitää tärkeimpänä joka neljäs työnhakija. Balanssi työn ja muun elämän välillä korostuu alle 35-vuotiaissa, joista 36 % kertoo sen olevan tärkein syy työpaikan vaihtamiselle.

Toiveikkuus uuden työpaikan löytämisestä 3 kuukauden sisällä on hiipunut

Vielä viisi vuotta sitten joka toinen ammattilainen uskoi työpaikan löytyvän kolmessa kuukaudessa, nyt enää reilu kolmannes.

Aktiivisista työnhakijoista 54 prosenttia uskoo löytävänsä uuden työpaikan seuraavan 3 kuukauden aikana. Passiivisista vain 23 %.

Joka toinen työnhakija on kokenut syrjintää  

Epäoikeudenmukaista syrjintää työnhaun aikana kokeneiden määrä on kasvanut aiemmasta. Vuoden 2023 aikana 56 % oli kokenut syrjintää, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 47 %. Suurin osa syrjinnän kokemuksesta on liittynyt työnhakijan ikään: syrjintää kokeneista 71 % mainitsi iän. Sukupuoleen liittyvää syrjintää on kokenut joka kymmenes työnhakija ja asiatonta käytöstä on kokenut 5 % työnhakijoista.

”Rekrytoinnin perusidea on valintojen tekeminen. Työelämän kehittyminen monimuotoiseen ja syrjimättömään suuntaan edellyttää, että kaikki rekrytointien kanssa työskentelevät tarkastelevat taitojaan, asenteitaan ja itsetuntemustaan, jotta varmistamme kohtaamistyömme olevan tasavertaisuutta edistävää ja saamme syrjinnän kokemusta vähennettyä”, kommentoi MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskela.  

 

Työpaikkailmoitusten seuraaminen suosituin keino hakea uutta työtä  

Työpaikkailmoituksia seuraa 90 % uutta työtä etsivistä. Hakuvahti on käytössä 64 prosentilla ja omia verkostojaan hyödyntää työnhaussa 56 % ammattilaisista.  

Avoimia hakemuksia lähettää reilu kolmannes ja ne korostuvat erityisesti alle 35-vuotiaisissa. Sosiaalista mediaa työnhaussa hyödyntää joka kolmas ammattilainen.  

Uravalmennusta tai työnhakuvalmennusta on käyttänyt 23 % uutta työtä etsivistä.  

Työnhakijaa turhauttaa riittämätön palaute rekrytoinnin aikana  

Kaikkein eniten työnhaussa turhauttaa se, että työnhakija ei saa rekrytoijalta riittävästi palautetta: 45 % kertoo kaipaavansa enemmän palautetta. Itselle sopivien työpaikkojen löytäminen on toiseksi turhauttavinta. Muita työnhakijaa turhauttavia asioita ovat mm. uuden työpaikan kulttuurin selvittelyn vaikeus, oman osaamisen sanoittamisen vaikeus sekä se, että työnhaku on vaivalloista ja vie paljon aikaa. Pitkät rekrytointiprosessit turhauttavat joka neljättä työnhakijaa.  

Rekrytoijilta odotetaan nopeutta, ajantasaista viestintää ja palkka-avoimuutta

Työnhakijat odottavat rekrytoinneilta sujuvuutta: ”Että organisaatioiden omat hakujärjestelmät olisivat ajan tasalla, napakoita ja kysyisivät vain oikeasti relevanttia tietoa”.

Avoimuutta sekä palkasta, tehtävästä ja toimialasta toivoo joka kolmas työnhakija: ”Palkan tai palkkahaitarin kertominen jo hakuvaiheessa säästää paljon aikaa molemmilta osapuolilta.”

Naiset toivovat miehiä enemmän etätyöpäiviä

Kokoaikaista etätyömahdollisuutta toivoo vain 9 % työnhakijoista, mutta yli 3 päivää viikossa etätyötoive on yli puolella vastaajista. Naiset toivovat miehiä enemmän etätyöpäiviä viikkoonsa ja nuoret enemmän kuin yli 45-vuotiaat. 


Lisätietoja

Niilo Mäkelä, Director, MPS People Analytics
niilo.makela@mps.fi
+358 20 746 9578

Jonathan Rasmus, Consultant, Psychologist, MPS Career
jonathan.rasmus@mps.fi
+358 20 746 9481

Elina Koskela, CEO, MPS-Yhtiöt
elina.koskela@mps.fi
+358 20 746 9692 


Katso webinaaritallenne: Suuri työnhakututkimus – Miten menestyä rekrytoinneissa vuonna 2024? 

Lataa tutkimus

Täytä tiedot ja saat latauslinkin raporttiin.

 

Stay tuned!