Uravalmennetta­vamme Sanna: Muutoksesta uusi mahdollisuus

Muutoksesta uusi mahdollisuus  

 

Sanna Karvonen muutti työuransa suuntaa syksyllä 2021. Hän oli valmistunut tradenomiksi ja tehnyt pitkän lähes 20 vuoden myynnillisen uran saman yrityksen palveluksessa. Sanna piti työstään ja hänellä oli hyvä työnantaja. Työssään hän oli kuitenkin edennyt vaiheeseen, missä oli suhteellisen rajallisesti kehittymismahdollisuuksia. Siirtyminen uudelle uralle tapahtui omasta kiinnostuksesta uuteen toimialaan ja mahdollisuudesta hyödyntää metsäalan opintoja, jotka Sanna oli aloittanut kartuttaakseen tietotaitoaan oman metsäomaisuuden hoidossa. Kun silloinen työnantaja käynnisti ison organisaatiomuutoksen, tuli Sannalle oikea hetki ottaa suunta kohti uutta. 

Muutosneuvotteluihin voi sisältyä paljon tunnetta ja mietintää; mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja mistä löytyvät uudet uramahdollisuudet. Sannan muutoksessa tunne oli positiivinen sekä peruutuspeilissä että tulevaisuuden suunnitelmissa, ja palaset liikkuivat kohdalleen sopivalla aikataululla ja hallitusti. Hän oli valmistumassa muutosneuvottelujen lomassa metsätalousinsinööriksi. Samaan aikaan työnantaja tarjosi mahdollisuuden osallistua MPS:n järjestämään uravalmennukseen. Lue valmennuksesta lisää »

Valmennus tarjosi ajantasaista tietoa Sannan työnhakuun  

Sanna oli hakenut edellisen kerran työpaikkaa lähes 20 vuotta sitten, joten hän halusi mukaan uravalmennukseen, missä saisi ajantasaista tietoa työmarkkinoista ja työn hakemisesta. Sanna arvosti valmennuksessa konkretiaa ja käytännön tietoa siitä, miten kannattaa valmistautua työnhakuun tänä päivänä. Tapaamisissa MPS:n Hilkka Hirvasniemen kanssa Sanna päivitti CV:n ja hakemuspohjan sekä kävi läpi soveltuvuusarviointia. Yhdessä konsultin kanssa mietittiin haastattelusimulaatiossa työnhakuun liittyviä keskeisiä kysymyksiä, ja miten kannattaa tuoda esille hyvällä tavalla vahvuuksia ja osaamistaan.

Käytännönläheistä valmennusta asiakkaan lähtökohdista

Sannan fokus kulminoitui pitkälle käytännön työnhakuun ja oman tilanteen päivittämiseen. Uravalmennuksessa Sanna oli yllättynyt siitä, miten paljon työnhaku ja työnhakuun liittyvät dokumentit olivat muuttuneet vuosien varrella. Sanna huomasi myös, miten LinkedIn-kanavan sekä muiden sähköisten kanavien merkitys työnhaussa on kasvanut hänen työuransa aikana. 

Sannan oma kokemus uravalmennuksesta on positiivinen. Hän suosittelee valmennusta varsinkin, jos edellisestä työnhausta on jo jonkin verran aikaa. Sanna itse kommentoi, että hän sai paljon tietoa omaan työnhakuunsa. Hän sai tietoa myös siitä, mihin rekrytoinnin ammattilaiset tai työnantaja kiinnittävät huomiota työpaikkahaastattelussa ja kandidaattien valinnassa.

Uravalmennuksella ”mentiin metsään”

sanna karvonen 1

Valmennuksen jälkeen Sannaa onnisti ja hän sai ensimmäisen metsäalan työpaikan projektineuvojana Suomen metsäkeskuksesta Kuopiosta. Siitä ura on jatkunut luontevasti projektipäällikön tehtävään saman työnantajan palveluksessa.  Sanna hankki lukion jälkeen pääsykoekirjat metsätieteelliseen tiedekuntaan, mutta silloin haave ei toteutunut. Seuraavaksi Sanna aikoo hakea Itä-Suomen yliopistoon Metsätieteelliseen tiedekuntaan täydentämään tradenomin ja metsätalousinsinöörin opintojaan yliopisto-opinnoilla. Erityisesti metsäekonomia kiinnostaa tulevissa opinnoissa. Koska opiskelu on tänä päivänä mahdollista toteuttaa etänä, haluaa Sanna suorittaa jatko-opinnot joustavasti töiden ohessa. 


MPS Outplacement – Muutos- ja uudelleensijoittumisen palvelut tukevat organisaatioita ja henkilöstöä, kun ajankohtaista ovat muutosneuvottelut, irtisanomiset, työllistymistä edistävä koulutus, uravalmennus ja muutosturva. MPS:llä on Suomessa yli 50 Outplacement-sertifioitua konsulttia ohjaamassa erilaisissa työurien muutostilanteissa, hyödyntäen samalla MPS:n vankkaa rekrytointi- ja suorahakuosaamista.

Lue lisää Outplacementista ja sen hyödyistä: https:/www.mps.fi/palvelualue/outplacement

 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!