MPS:n vastuullisuusperiaatteet suorahaussa ja rekrytoinneissa

MPS:n arvoissa korostuvat yksilön vahvuuksien kunnioittaminen ja usko siihen, että ihmiset ratkaisevat organisaatioiden menestymisen. Haluamme, että tämä asenne nousee esille myös palveluissamme.

“ (1)

Haluamme toimia edelläkävijänä toimialamme vastuullisuuskäytäntöjen kehittämisessä.

 

Jenni Luoma

MPS:n vastuullisuusryhmän jäsen

Vastuullisuusperiaatteet

Suorahaku ja rekrytointi

Tiedämme, että vastuullisuutta, diversiteettiä ja yksilön arvoa korostava kulttuuri tarjoaa organisaatioille merkittävän kilpailuedun ja terveen pohjan organisaation kehittämiselle. Haluamme toimia edelläkävijänä toimialamme vastuullisuuskäytäntöjen kehittämisessä.

Vastuullisena rekrytointi- ja suorahakualan yrityksenä meidän on varmistettava, että tuotamme positiivisen vaikutuksen kaikille sidosryhmillemme: asiakkaillemme, ehdokkaillemme, toimittajillemme ja työntekijöillemme.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille toimeksiantajien ja ehdokkaiden kohtaamisessa erilaisissa rekrytointitilanteissa?

Se on rehellisyyttä, eettisyyttä, arvostamista, luottamuksellisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Toimeksiantajille

Toimeksiantajille annamme totuudenmukaisen kuvan kuhunkin rooliin liittyvästä markkinatilanteesta ja mahdollisuuksistamme löytää tehtävään riittävän pätevä henkilö.

Raportoimme kaikki tehtävän hoitamisen kannalta oleelliset asiat toimeksiantajallemme, oli sitten kyseessä ammatillinen osaaminen, henkilöarvioinnin tulokset tai ehdokkaan uratoiveisiin liittyvät tehtävän kannalta merkittävät asiat.

Ehdokkaille

Ehdokkaille luomme hakuprosessiin osallistumisesta positiivisen kokemuksen. Kunnioitamme ehdokasta ja huomioimme hänen näkemyksensä.

Suorahaku- ja rekrytointitoimijana saamme myös paljon luottamuksellista tietoa ehdokkailta. Tätä tietoa käsittelemme äärimmäisen huolellisesti ja tietosuojaan liittyvää regulaatiota noudattaen. Viestimme ehdokkaalle prosessin etenemisestä ja siitä, millaisen vastaanoton hän saa toimeksiantajayrityksessä prosessin eri vaiheissa.

Lisäksi suorahakupalveluiden tuottamista ohjaavat alaan liittyvät eettiset, ammatilliset sekä tietosuojaan liittyvät normit ja säännöt. Niiden noudattaminen edellyttää meiltä vahvaa asiantuntemusta ja olemme sitoutuneet tämän osaamisen jatkuvaan ylläpitoon ja koulutukseen

Diversiteetti on tärkeä osa vastuullista rekrytointia ja suorahakua. Sitoudumme edistämään sitä, että prosessimme ja valintakriteerimme perustuvat ainoastaan työssä onnistumisen kannalta tärkeisiin tekijöihin. Tuomme aktiivisesti esille, edistämme ja haastamme monimuotoisuuden teemoja keskusteluissamme toimeksiantajiemme ja ehdokkaidemme kanssa.

Odotamme vastavuoroisesti myös toimeksiantajiltamme vastuullista yhteistyötä edellä mainittuihin periaatteisiin perustuen.