Meille töihin

Tule mukaan uudistamaan työelämää


Uskomme, että ihminen on paras innovaatio. Organisaatioiden uudistuminen lähtee ihmisistä. Tavoitteenamme on parempi johtajuus, uudistuvat organisaatiot ja sitoutuneet, onnelliset työntekijät. Etsimme osaajia oikeille paikoille, valmennamme tiimejä ja johtajia sekä tuemme osaamisen kehittämisessä ja kasvussa.

Meille MPS tarkoittaa Maailman Parasta Seuraa, mikä yhdessä työn tarjoaman kasvun sekä mielenkiintoisen asiakkaiden kanssa tekee meidät onnellisiksi juuri tässä työyhteisössä.

Tarjoamme kasvun paikkoja sekä kokeneille ammattilaisille että työuransa ensiaskeleita ottaville.

200

eri alojen huippuasiantuntijaa

6

toimipistettä Suomessa

50

vuotta työelämän kehittämistä

MPS voi hyvin

 

Hyvä työilmapiiri ja työhyvinvointi ovat jokaiselle MPS:läiselle tärkeitä asioita ja niiden eteen teemme töitä yhdessä. Yhteishenkeä pidämme yllä tapaamalla toisiamme säännöllisesti yhteisissä tapahtumissa ja juhlissa. 

Työhyvinvointia ja johtamista kehitämme muun muassa lähijohtajien valmentamisella ja arvioinnilla, sillä hyvä johtaminen on meille tärkeää. Henkilöstömme fyysiseen hyvinvointiin panostamme esimerkiksi kehittämällä työergonomiaa sekä tarjoamalla mahdollisuuden työsuhdepyörän hankkimiseen. Meillä on käytössä kulttuuri- ja liikuntaedut sekä kattava työterveyshuolto. Jokaisella on myös käytössään viikoittainen työhyvinvointia edistävä "liideritunti" virkistäytymiseen ja kehittymiseen.

MPS:llä kannustetaan oman osaamisen ja uran kehittämiseen. Henkilöstömme kehittyy sekä sisäisten että ulkoisten koulutusmahdollisuuksien avulla. Omassa työssä kehittymistä tuetaan myös esimerkiksi mentoroinnin ja erilaisten sertifiointivalmennusten avulla. Työn ja vapaa-ajan yhdistämistä helpottavat joustavat työajat ja etätyökäytännöt.​

MPS:llä työskentely on Yhdessä vahvoja -arvomme mukaista: meillä puhalletaan yhteen hiileen ja autetaan työkaveria. Meille MPS tarkoittaa Maailman Parasta Seuraa.

Työntekijämme kertovat

 • jenni-vaha-heikkila

  "MPS tarjoaa hyvät mahdollisuudet arjen ja työn yhteensovittamiseen"

  - Jenni Vähä-Heikkilä, Senior Consultant

 • timo-harju
  "MPS:llä viihtyvyyteen on myönteisesti vaikuttaneet ihmiset, arvostuksen tunne, vaihteleva työ ja mahdollisuus oman kalenterin hallintaan. Mukavien ihmisten kanssa on mukava tehdä töitä!"

  Timo Harju, Consultant, Psychologist
 • daniel-sars

  "MPS tarjoaa erinomaisen pohjan jatkuvaan oppimiseen, ja kaiken ei tarvitse aina olla täydellistä." 


  - Daniel Särs,  Senior Consultant, Psychologist

 • Linda-Neiglick-pöytä

  "MPS:llä oma osaamiseni on kasvanut kohisten erityisesti johtamisen, valmentamisen ja tulevaisuuden työelämätaitojen suhteen"


  - Linda Neiglick, Head of Customer Experience & Marketing

MPS työnantajana

Onnellisemman työelämän puolella

Meillä pääset kehittämään suomalaista työelämää. Autamme asiakkaitamme ja uuden työn äärellä olevia ihmisiä löytämään toisensa. Kehitämme johtamista sekä sisäisesti että asiakkaillemme. Uskomme siihen, että työssään onnellinen ihminen haluaa sitoutua työnantajaansa. Tarjoamme tähän monenlaisia työkaluja ja valmennusta.

Koska yritykset on tehty ihmisistä

Meillä kannustetaan oman osaamisen ja uran kehittämiseen. Opimme jatkuvasti toisiltamme ja pääsemme asiakkaidemme kautta tutustumaan eri toimialoihin ja yrityksiin sekä erilaisiin työelämän tilanteisiin. Ymmärrämme myös työn ja muun elämän balanssin tarpeen ja tuemme sitä joustavien työaikojen ja etätyökäytäntöjen avulla. ”Koska yritykset on tehty ihmisistä” kuvaa arvomaailmamme ja meillä jokainen saakin olla oma itsensä.

Yhdessä vahvoja ja kivoja

Meidän porukka on sanonut, että täällä on aidosti kivaa ja mukavaa tehdä töitä. Haluamme olla toisillemme Maailman Parasta Seuraa. Jokainen meillä on vahvasti oman työnsä ja itsensä liideri, mutta työkaverin sparrausta ja tukea on aina tarjolla. Asiantuntijoitamme asuu ympäri Suomen ja tapaamme toisiamme säännöllisesti sekä toimistoilla että koko talon yhteisissä tilaisuuksissa.

Uudistamme ja kehitymme

Olemme monialainen asiantuntijaorganisaatio – meiltä löytyy huippuosaajia aina psykologeista koodareihin. Emme ole jämähtäneet menneeseen, vaan kehitämme jatkuvasti uutta. Pidämme ennakoivasti huolta sekä omien työntekijöidemme että asiakkaidemme henkilöstön uudistumiskyvystä. Verkostomme ovat kansainvälisesti laajat ja monipuoliset, joten alamme maailmanlaajuiset trendit ja osaajat ovat vain yhden klikkauksen päässä meistä.

Mitä sinä voisit tehdä MPS:llä?

 

Osaamisessamme yhdistyvät vahva työkäyttäytymisen ymmärtäminen, liiketoiminnan haasteiden perusteellinen tunteminen ja digitaalisuus.

Tutustu alla eri yksikköihimme ja katso millaisissa tehtävissä MPS:läiset tällä hetkellä työskentelevät.

MPS Career

MPS Careerin konsultteina toimii tyypillisesti psykologeja sekä kauppatieteen ja kasvatustieteiden maistereita. Asiakasprosessejamme tukevissa tehtävissä työskentelevillä palvelukoordinaattoreilla on useimmiten tradenomin koulutus. Tarjoamme myös töitä psykologiharjoittelijoille ja osa-aikaisille psykologiassistenteille.

MPS Executive search

MPS Executive Searchin suorahakukonsultteina toimivilla on omakohtaista kokemusta liikkeenjohdon tehtävistä eri toimialoilta. Research-konsulteilla on hyvä työmarkkinoiden tuntemus ja vahvaa osaamista monipuolisten lähteiden hyödyntämisestä. Taustoiltaan erilaisia osaajia yhdistää halu onnistua, kehittyä ja tuottaa asiakkaalle huipputuloksia.

MPS Prewise

MPS Prewisellä asiakas- ja projektityössä työskentelee monipuolisen osaamisen ja kokemuksen omaavia konsultoinnin, sisältötuotannon, teknologian, myynnin ja projektinjohtamisen ammattilaisia. Palvelemme asiakkaitamme sekä perinteisen valmennuksen että verkkokoulutuksen ratkaisuilla ja työmme on suurelta osin tiimityötä.

Vaativat kansainväliset asiakkaamme edustavat monia erilaisia toimialoja, joten myös meiltä vaaditaan erilaisia taustoja ja osaamista. Yhteisiä piirteitä ovat oman alan erinomainen perusosaaminen, riittävä kielitaito sekä kyky toimia tehokkaasti tiimissä. Tyypillisiä nimikkeitämme ovat konsultti, konseptisuunnittelija, visualisti, ohjelmistoarkkitehti, projektipäällikkö, asiakkuuspäällikkö ja tuotantokoordinaattori.

MPS Lifeworks

Lifeworks tarjoaa kuluttajille, oppilaitoksille ja liitoille palveluita erilaisiin uran taitekohtiin ja oman uran hallintaan. Lifeworksin ydintiimi toteuttaa yhdessä MPS:n muiden asiantuntijoiden kanssa uravalmennuksia, sparrauksia ja digitaalisia sisältöjä oman uran johtamisen tueksi.

MPS yhtiöt

Emoyhtiössämme työskentelee talouden, HR:n, IT:n ja markkinoinnin ammattilaisia, joiden vastuulla on koko MPS-konsernin henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyys, työn sujuvuus sekä liiketoiminnan kasvun edellytykset.

Kiinnostuitko?

 

Jätä meille avoin hakemus. 

 

MPS:n avoimet paikat

Avoin hakemus