Meille töihin

Liity tiimiimme

MPS-Yhtiöt työllistävät tällä hetkellä lähes 200 huippuasiantuntijaa. Sen lisäksi kansainväliset verkostomme kattavat yli 1500 liikkeenjohdon ja henkilöstökonsultoinnin ammattilaista. Halu kehittyä ja osaamisen pitäminen alan huipulla ovat MPS:n menestyksen perusta. Mutkattomuus, mahdollisuus kehittyä ja monipuolinen työnkuva saavat meidät viihtymään.

Millaista on työ MPSllä?

MPS:ssä henkilöstön kehittymistä tuetaan tarjoamalla sekä sisäisiä että ulkoisia koulutusmahdollisuuksia. Kehittymistä omassa työssä voidaan tukea vaikkapa mentoroinnin ja erilaisten sertifiointivalmennusten avulla. Organisaatiossamme avautuu mahdollisuuksia myös urakiertoon tilanteen ja yksilön toiveiden mukaan. Joskus uusi yllättävä uramahdollisuus löytyykin muista MPS-konsernin yrityksistä. Yritysten välistä yhteistyötä tehdään yli maanrajojen, mikä tarjoaa hyvän mahdollisuuden kielitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä muista kulttuureista oppimiseen.

MPS Careerin konsultteina toimii tyypillisesti psykologeja, kauppatieteen ja kasvatustieteiden maistereita. Asiakasprosessejamme tukevissa tehtävissä työskentelevillä palvelukoordinaattoreilla on useimmiten tradenomin koulutus. Tarjoamme myös vuosittain töitä psykologiharjoittelijoille ja osa-aikaisille psykologiassistenteille toimistoissamme Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

MPS Executive Searchin suorahakukonsultteina toimivilla on omakohtaista kokemusta liikkeenjohdon tehtävistä eri toimialoilta. Research-konsulteilla on hyvä työmarkkinoiden tuntemus ja vahvaa osaamista monipuolisten lähteiden hyödyntämisestä. Taustoiltaan erilaisia osaajia yhdistää halu onnistua, kehittyä ja tuottaa asiakkaalle huipputuloksia.

MPS Prewisellä asiakas- ja projektityössä työskentelee monipuolisen osaamisen ja kokemuksen omaavia konsultoinnin, sisältötuotannon, teknologian, myynnin ja projektinjohtamisen ammattilaisia. Palvelemme asiakkaitamme sekä perinteisen valmennuksen että verkkokoulutuksen ratkaisuilla ja työmme on suurelta osin tiimityötä. Vaativat kansainväliset asiakkaamme edustavat monia erilaisia toimialoja, joten myös meiltä vaaditaan erilaisia taustoja ja osaamista. Yhteisiä piirteitä ovat oman alasi erinomainen perusosaaminen, riittävä kielitaito sekä kyky toimia tehokkaasti tiimissä. Tyypillisiä nimikkeitämme ovat konsultti, konseptisuunnittelija, visualisti, ohjelmistoarkkitehti, projektipäällikkö, asiakkuuspäällikkö ja tuotantokoordinaattori.

MPS voi hyvin

Henkilöstömme hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat ensisijaisen tärkeitä asioita yrityksellemme. Työhyvinvointia kehitämme muun muassa lähijohtamisen jatkuvalla arvioinnilla ja valmentamisella. Panostamme myös henkilöstömme fyysiseen hyvinvointiin monin tavoin, esimerkiksi jakamalla liikuntaseteleitä ja kehittämällä työergonomiaa sekä järjestämällä yhteisiä liikuntatapahtumia.

Hyvä työilmapiiri on jokaiselle MPS:läiselle tärkeä asia. Sen eteen teemme töitä yhdessä. Tapaamme yhteisillä kehityspäivillä vähintään muutaman kerran vuodessa. Järjestämme lisäksi kansainvälisiä tapaamisia, joissa kokemuksia pääsee jakamaan vaikka ruotsalaisen ja liettualaisen kollegan kanssa. Osaamme myös juhlia yhdessä.

Haluatko mukaan ammattitaitoiseen, kehittyvään joukkoomme?

Avoin hakemus

Tutustu tiimiimme

Esittelyssä verkko-oppimisen Eevi

“Olen toiminut digitaalisen oppimisen sisältö- ja teknologiapalveluiden parissa yli 10 vuotta. Näiden vuosien aikana olen päässyt työskentelemään lukuisten suomalaisten eturivin yritysten kanssa eri laajuisissa sisältö- ja teknologiahankkeissa ja samalla näkemään digitaalisen oppimisen kasvun yhdeksi tärkeimmistä palasista organisaatioiden koulutusta”