Tutkimusraportti 2023: Joka kolmas johtaja on saanut potkut urallaan

Johtajuus ei ole pelkkää menestystä

Millainen on menestyvä johtaja? -tutkimuksessa selvisi lähes 1000 johtajan näkemykset suomalaisten johtajien menestyksestä ja menestymisen esteistä. Johtajista lähes joka kolmannen työsuhde on irtisanottu. Muita menestyskuoppia johtajan uralla ovat avainhenkilöiden lähtö, merkittävän kaupan menettäminen sekä yksityiselämän haasteet. Johtajista joka kuudes on kokenut burnoutin.  

 

Miesjohtaja irtisanotaan naisjohtajaa todennäköisemmin

Lähes joka kolmas (28 %) johtaja on tullut irtisanotuksi. Mitä kauemmin henkilö on toiminut johtajana, sitä todennäköisemmin irtisanominen osuu omalle kohdalle. Alle viisi vuotta johtajana toimineista vain 3 % oli kokenut irtisanomisen, kun taas yli 20 vuotta johtajana toimineista 58 % oli saanut potkut.

Irtisanotuista johtajista miehiä oli 64 % ja naisia 36 %. Tutkimuksen vastaajista 54 % oli miehiä ja 46 % naisia eli miehiä oli irtisanottu suhteellisesti hieman naisia enemmän.  

Irtisanotuilla johtajilla on muita johtajia pienempi halu yhteisöllisyyteen ja hyvien henkilösuhteiden luomiseen työpaikalla. Heillä myös korostuu osaamisen kehittämisen tarpeissa vuorovaikutustaitojen kehittäminen.  

Irtisanomisen tyypillisin syy näkemyseroissa ja yhteistyön toimimattomuudessa 

Irtisanotut johtajat arvioivat itse, että keskeisin syy työsuhteen päättymiselle oli näkemyseroissa ja yhteistyön toimimattomuudessa.  

 

MPS:n toimitusjohtaja Elina Koskela kommentoi:

 

"Johtajille näyttää olevan tyypillistä selittää menestymistään omilla kyvyillä ja toisaalta menestyskuoppien syyt, kuten esimerkiksi potkujen, ovat itsen ulkopuolella. Potkujen syynä ei nähdä oman osaamisen puutteita tai oman yhteistyön tyyliä

 

Joka viides koki irtisanomisen johtuneen omistajavaihdoksesta tai yrityskaupasta. Muita irtisanomisen syitä olivat esimerkiksi heikot tulokset, ulkoiset tekijät kuten pandemia, liiketoiminnan alasajo, toimitusjohtajan vaihtuminen sekä organisaation sisäinen valtapeli. Osa johtajista kertoi syyksi henkisen väkivallan, kiristysyritykset se johtajan narsismin. 

 

Burnoutin on kokenut joka kuudes johtaja

Tyypillisin johtajan menestymisen este uralla on avainhenkilöiden lähtö, jonka on kokenut 41 % johtajista. Muita johtajan menestyksen esteitä ovat yrityksen kannalta merkittävän kaupallisen mahdollisuuden menettäminen sekä yksityiselämän haasteet, jotka ovat osuneet joka kolmannen johtajan uralle.   

Vakavan työuupumuksen – burnoutin – on käynyt läpi 16 % kaikista johtajista. Muita johtajia useammin burnout on tullut eteen uudistajaprofiilin johtajille, joiden toiminnassa korostuu ennakointi, riskinottokyky sekä muutosta edistävä toiminta. 

 

Johtaja löytää uuden työn heti tai useimmiten puolen vuoden kuluessa

Irtisanotuista johtajista 77 % löytää uuden työn kuuden kuukauden kuluessa ja heistä joka kolmas löytää uuden työn saman tien. Vain 23 % johtajista kesti yli kuusi kuukautta uuden työn löytämisessä.  

 

Johtajat luottavaisia tämän hetken työhönsä

Johtajat pitävät hyvin epätodennäköisenä sitä, että heidän tämän hetken työsuhde irtisanotaan vuoden sisällä. Vain 8 % vastaajista näki 33 % todennäköisyyden irtisanomiselle. Puolet johtajista ei usko irtosanomisen olevaan lainkaan todennäköistä seuraavan 12 kuukauden aikana.  

Johtajista 77 % kokee menestyvänsä keskivertoa paremmin 


MPS-Yhtiöt tutkii vuosittain ajankohtaisia johtajuuden ilmiöitä. Millainen on menestyvä johtaja? -tutkimus toteutettiin syys- ja lokakuussa 2023 ja vastaamaan kutsuttiin suomalaisia johtajia ja työntekijöitä. Vastaajina oli 906 johtajaa, joista 5 % kuului hallitukseen, 59 % ylimpään johtoon ja 37 % keskijohtoon. Henkilöstövastaajia oli 534, joista 27 % oli esihenkilöitä, 60 % asiantuntijoita ja 12 % työntekijöitä.

MPS on osaajien löytämisen, osaamisen kehittämisen ja paremman johtamisen asiantuntija. Ymmärrämme työtä ja elämää, koska tunnemme ihmisen. Autamme organisaatioita ja yksilöitä uudistumaan rekrytointien, johdon suorahaun, henkilöarvioinnin, johtamisen kehittämisen, verkko-oppimisen ja oman uran johtamisen palveluilla. 

 

Lisätietoja:

Niilo Mäkelä, Director, MPS People Analytics
niilo.makela@mps.fi
+358 20 746 9578


Elina Koskela, CEO, MPS-Yhtiöt
elina.koskela@mps.fi
+358 20 746 9692

Lataa tutkimus

Pääset lataamaan tutkimuksen oheisen lomakkeen kautta.

Stay tuned!