Missio ja arvomme

Arvokasta kasvua jokaiselle

Missiomme ”Arvokasta kasvua jokaiselle” ja sloganimme ”Because companies are made up of People” sekä MPS:n arvot kuvaavat tapaamme toimia ja sitä, mitkä asiat ovat meille MPS:n työntekijöille tärkeitä. 

“ (1)

MPS on arvojohdettu yritys, jolle pitkäjänteisyys, johtamiseen vaikuttaminen sekä tasapainoinen työelämä ovat olleet keskiössä omistajuudessa vuosikymmenten ajan.

 

Marcus Herold

Hallituksen puheenjohtaja, MPS

Arvomme

Asiakas edellä

Aktiivinen asiakassuhteiden luominen ja hoitaminen on jokaisen MPS:läisen vastuulla. Ymmärrämme laajasti asiakkaan liiketoimintaa, huolehdimme aktiivisesti asiakassuhteesta tavoitteenamme syvällinen kumppanuus ja korkea asiakastyytyväisyys. Kuuntelemme asiakasta ja kehitämme joustavasti palveluitamme yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakaslähtöisyys näkyy jokaisen MPS:läisen toiminnassa palveluhenkisyytenä, ystävällisyytenä ja haluna ymmärtää niin sisäistä kuin ulkoistakin asiakasta.

Arvomme

Yhdessä vahvoja

Teemme tiivistä yhteistyötä koko MPS-tasolla jokaisen erilaista osaamista hyödyntäen. Yhteistyömme lähtee toistemme kunnioittamisesta ja arvostamisesta. Jokainen on vastuussa yhteistyön rakentamisesta ja tunnistaa oman työpanoksensa tärkeyden osana kokonaisuutta. Noudatamme yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Luotamme toistemme osaamiseen ja olemme halukkaita jakamaan omaa osaamistamme koko organisaatiolle. Olemme onnistuneet vasta kun tunnemme, että olemme tehneet tuloksen yhdessä.

Arvomme

Hyvinvoiva tuloksentekijä

Tuloksellinen toiminta takaa MPS:n menestymisen ja henkilökunnan hyvinvoinnin. Se mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen. Jokainen MPS:läinen toimii ammattimaisesti ja asiakaslähtöisesti sovittuihin tavoitteisiin sitoutuen. Tuloksellisella toiminnalla varmistamme yhteisen tulevaisuuden ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.

MPS:n menestyksen perusta on henkilökunnan hyvinvointi. Hyvinvointimme lähtökohtana on ihmisen ja työn tasavertaisuus sekä yksityisyyden kunnioitus. Arvostamme jokaisen MPS:läisen työtä ja osaamista. Autamme työtoveria tarvittaessa ja huolehdimme tasaisen työkuorman jakamisesta. Rakentavalla palautteella pyrimme kehittämään työyhteisön toimintaa. Käytämme omaa osaamistamme oman henkilöstömme hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvoinnin edellytyksinä ovat myös työympäristön viihtyvyys ja työvälineiden toimivuus.

Arvomme

Rohkea uudistaja

Luomme asiakkaillemme prosesseja, jotka vapauttavat heidän resurssinsa ydinliiketoiminnan tuloksen tekoon. Edistyksellisyys tarkoittaa kykyä irrottautua ”vanhasta” sekä kykyä hyödyntää uusinta tietoa. Jokaisella MPS:läisellä on rohkeutta kyseenalaistaa ja ehdottaa uusia ratkaisuja sekä kykyä vastaanottaa uusia vaihtoehtoja. Näemme muutostilanteet mahdollisuutena.