Strategiatyö ja strategian jalkautus

Osallistavalla strategiatyöllä yhteiseen päämäärään

Strategiatyötä yhdessä

Ota henkilöstösi mukaan strategian määrittelyyn ja toimeenpanoon ja synnytä yhteistä omistajuutta. Konsultoinnin ja verkkotyökalujen avulla autamme organisaatiotasi keräämään henkilöstön näkemyksiä jo valmisteluvaiheessa, työntekijöitä sisäistämään asiat omassa rauhassaan ja tiimejä työstämään strategian suuntaviivat käytännön toimiksi.
Asiantuntijamme
Anna Heiliö
Anna Heiliö
anna.heilio@mps.fi +358 40 527 5916
OTA YHTEYTTÄ

Tutustu ratkaisuumme

Anna Heiliö
Toimitusjohtaja, MPS Prewise

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Osallistavalla ja sitouttavalla strategiatyöllä kohti tavoitteita

Jotta organisaation toiminta suuntautuisi oikeisiin asioihin, kaikilla on oltava yhteinen ymmärrys suunnasta ja tavoitteista. Onnistuneen strategiatyön tuloksena koko henkilöstö sitoutuu yhteiseen päämäärään ja toteuttaa strategiaa omassa työssään ja tiimeissä.

Tähän tarvitaan aikaa ja tilaa yhteiselle pohdinnalle, osallistava ja sitouttava prosessi sekä tehokkaat työkalut, joilla osallistuminen onnistuu paikasta riippumatta. Kun organisaatiosi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kerää näkemyksiä henkilöstöltä, viestii aiheesta avoimesti ja tukee sen jälkeen tiimejä työstämään omat käytännön askelmerkkinsä, strategiasta tulee yhteinen asia ja sen toimeenpanosta helpompaa.

Me MPS:llä autamme organisaatiotasi yhteisessä strategiatyössä ja strategian jalkauttamisessa. Teemme sitä johtamisen ja muutoksen toimeenpanon asiantuntijuudellamme, strategiatyökaluillamme ja innostavalla monimuotoisella oppimisella.

Strategian valmistelu yhdessä

Strategian valmisteluvaiheessa organisaatiosi kannattaa hyödyntää koko henkilöstön potentiaali ja kerätä työn pohjaksi esimerkiksi havainnot toimintaympäristön muutoksista. MPS:n digitaalisella Strategialuotaimella keskusteluun osallistuminen on helppoa ja viestintä kaksisuuntaista, jotta jokainen pystyy sisäistämään, miksi suuntaa on arvioitava uudelleen. Strategialuotaimen avulla strategiatyöstä tulee alusta asti yhteinen asia.

Strategian viestintä ja toimeenpanon käynnistäminen

Koska strategian toimeenpano on viime kädessä yksilöiden harteilla, tarjoa heille välineet omakohtaiseen muutoksen oivaltamiseen. Verkkokoulutus sopii erinomaisesti tällaiseen yksilölliseen pohdinta- ja jalostustyöhön. Sen avulla välitetään keskeiset viestit innostavasti ja yhdenmukaisina läpi koko organisaation.

Organisaatiosi uusi strategia vaatii tehokasta käytännön toimeenpanoa tiimeissä. MPS:n digitaalisen Strategiatyökirjan avulla tiimit voivat systemaattisesti ja seurattavasti määritellä, mitä valitut päämäärät merkitsevät arjen työssä ja sopia konkreettisista toimista niiden edistämiseksi.

Tuki johtoryhmille muutostilanteessa

Johtoryhmän kehittämisprosessi edistää menestyksekästä strategian implementointia. MPS:n kehittämisprosessin tuloksena organisaatiosi hallitus tai johtoryhmä pystyy paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit ja maksimoimaan keskustelun tehokkuuden.

Palvelumme

Yhdessä vahvoja uudistumisen matkalla
- Asiakkaamme kertovat -

Yhdessä vahvoja uudistumisen matkalla

Avuksi uuden strategian pohtimiseen, jalostamiseen ja yhteiseen konkretisoimiseen otettiin MPS:n strategialuotain-työkalu, ja lopputuloksena koko yrityksen henkilöstö pääsi vaikuttamaan strategiaprosessin läpivientiin erinomaisin lopputuloksin.

Ota yhteyttä

 

Anna Heiliö
Anna Heiliö
anna.heilio@mps.fi +358 40 527 5916
TUTUSTU