Myös poikkeuksellisena vuonna 2022 kannoimme yhteiskuntavastuutamme.

Vastuullisia tekoja

Haluamme yhtiönä kantaa yhteiskuntavastuumme ja olemme nostaneet tälle sivulle joitakin asioita, joista olemme erityisen ylpeitä.
Vuotta 2022 leimasi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, samalla kun pandemia nosti aina vain uusia aaltoja. Kannoimme yritysvastuutamme sekä poikkeustilanteissa että vähitellen normalisoituvassa arjessa. Nostimme tähän joitakin asioita, joista olemme erityisen ylpeitä.

“ (1)

MPS-yhtiöiden kädenjälki suomalaiseen työ- ja liike-elämään on yhä vahvempi. Se on meille vaikuttavin tapa toimia vastuullisesti. Olemme mukana luomassa uudenlaista työelämää, jossa työnteon tavat ja henkilöstö ovat monimuotoisia ja jokainen pääsee käyttämään vahvuuksiaan. Vuoden 2022 aikana tarkensimme olennaisia vastuullisuustavoitteitamme. Tämä työ tehtiin arvojemme mukaisesti yhdessä vahvoina.

 

Elina Koskela

Toimitusjohtaja, MPS-Yhtiöt

Vastuullisuus yhä näkyvämmin esille toiminnassamme

Esimerkkejä MPS:n vastuullisista teoista vuonna 2022

Kädenjälkemme suomalaiseen työelämään

 

 • Yhdistämme oikeat osaajat sopiviin tehtäviin. 
 • Tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä. 
 • Autamme kehittämään johtamista, joka on valmentavaa, arvostavaa ja vastuullista.  
 • Osallistumme työelämän kehittämiseen jakamalla osaamistamme avoimesti. 
 • Tuotamme tutkimuksia, joiden avulla kuva suomalaisesta työelämästä tarkentuu ajan tasalle.  
 • Kehitämme ratkaisuja, jotka puhuttelevat työnhakijoiden ja -antajien uusia vaatimuksia. 
 • Teemme yhteistyötä oppilaitosten, toimialajärjestöjen ja alan kansainvälisten verkostojen kanssa.  
 • Tarjoamme yksilöille välineitä urapolun löytämiseen ja työnhakuun.  
Henkilöstövastuullisuus palveluidemme ytimessä
Vuonna 2022
 • Löysimme asiakasorganisaatioidemme työyhteisöihin yli 600 uutta työkaveria 
 • 5000 henkilöä oppi omista vahvuuksistaan henkilöarvioinnin kautta 
 • Mahdollistimme 3,7+ milj. oppimiskokemusta verkossa ja lähivalmennuksissa 
 • Yli 1.500 mentoria ja aktoria oppivat toisiltaan MPS mentorointiohjelmissa 
 • Uusi ura avautui asiakasyritystemme irtisanotuille osaajille 3,2 kk:ssa  outplacement-valmennusten avulla  
 • Autoimme satoja korkeakouluopiskelijoita kehittämään työnhakutaitojaan MPS Lifeworks-palveluiden kautta 
Esimerkki palvelustamme: Career Happiness

Loimme uudenlaisen digitaalisen palvelun, joka tukee asiakasorganisaatioidemme henkilöstöä oman uran ja osaamisen kehittämisen kanssa. Palvelun tavoitteena on lisätä työtyytyväisyyttä ja kehittää asiantuntijoiden työelämätaitoja läpi uran 

Tukea ukrainalaisten työnhakuun

Tarjosimme Suomeen sotaa paenneille ukrainalaisille tukea työnhakuun https://www.mps.fi/ukraina -sivun kautta. Tarjosimme asiantuntijatyötä etsiville myös ukrainankielisen CV-klinikan sekä digitaalista tukea uuden työn löytämiseen.   

Webinaarit: tuoretta tietoa työelämästä kaikille

Järjestimme 37 webinaaria, joissa tuhannet osallistujat saivat ajankohtaista tietoa mm.  lähijohtamisen kehittämisestä, turvallisuusosaamisen jakamisesta ja monimuotoisesta oppimisesta.

Tallenteet ovat kaikkien saatavilla täällä.

Palaute osallistujalta: 

"Kiitos webinaarista, jälleen! Nämä ovat erinomaisia koulutuksia."

Kasvujohtajat - oppimisen ja inspiraation aamukahvit tulevaisuuden johtajille

Kasvujohtajat on tulevaisuuden johtajille luotu yhteisö, jossa käsitellään maksuttomien virtuaalisten aamukahvien merkeissä ajankohtaisia ja johtajia kiinnostavia aiheita.  

MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskela saa joka kuukausi vieraakseen kokeneita johtajia ja eri alojen asiantuntijoita, jotka jakavat näkemyksiään ja kokemuksiaan Kasvujohtajille.  Kasvujohtajiin kuuluu lähes 2.000 johtamisen kehittämisestä kiinnostunutta suomalaista johtajaa. Liity mukaan Kasvujohtajat-sivustollamme.

Palaute osallistujilta:

”Rakennatte Suomen johtajakentälle tarpeellista verkostoa ja koulutusta!” 

”Sopivasti erilaisia aiheita, jotka aina herättää uusia ajatuksia, joita pureskella päivän mittaan lisää. Nämä on tullut aina kuunneltua, jollei livenä niin myöhemmin tallenteelta.” 

MPS on sitoutunut monimuotoisuuteen

MPS on kansainvälisen suorahakuyritysten järjestön AESC:n (Association of Executive Search & Leadership Consultants) auditoitu jäsen. Vuoden 2022 alussa allekirjoitimme AESC:n monimuotoisuuslupauksen ja sitoudumme toimimaan sen mukaisesti niin omassa organisaatiossamme kuin asiakastyössämme ja eri sidosryhmien kanssa toimiessamme: 
https://www.aesc.org/profession/aesc-diversity-pledge 

Diversity & Inclusion -koulutus

MPS:n suorahaun asiantuntijat vahvistivat monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyvää osaamistaan vuonna 2022 Diversity & Inclusion -koulutuksella. Verkkokoulutuksen tarjosi globaalisti toimiva johtamisen kehittämisen ja suorahaun Panorama-verkosto. Kurssin monipuoliset sisällöt haastoivat pohtimaan aihetta laajasti ja toivat näkyväksi omia tiedostamattomia näkemyksiä ja olettamuksia.  
 
Panorama-verkoston presidentti, MPS Executive Search Oy:n toimitusjohtaja Roy Herold kuvaa diversiteettiosaamisen merkitystä seuraavasti:

”Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden teemat ovat kansainvälisesti hyvin vahvasti esillä ja niiden merkitys tulee entisestään kasvamaan parhaasta osaamisesta kilpailtaessa.” 

Tutkittua tietoa johtamisesta ja vastuullisuudesta

MPS on kansainvälisen suorahakuyritysten liiton, AESC:n (Association of Executive Search & Leadership Consultants) jäsen. Toteutimme yhteistyössä AESC:n ja sen muiden suomalaisten jäsenorganisaatioiden kanssa tutkimuksen vastuullisen sidosryhmäajattelun vaikutuksesta johtajuuteen ja organisaatiokulttuuriin. Tutkimukseen vastasi yli 970 ylimmän johdon edustajaa ympäri maailmaa.

Kartoitimme johtamisen ja työelämän tulevaisuutta ja muutoksia epävarmuuden keskellä myös muissa tutkimuksissa.

Tutkimusraportit ovat maksuttomasti ladattavissa. Tuloksiin voit tutustua myös tässä blogisarjassa.

MPS on vastuullinen työnantaja

Toteutamme leader-kulttuuria, joka tukee työn autonomiaa ja jossa jokainen MPS:läinen osallistuu päätöksentekoon ja kehittämiseen. Filosofiaamme kuuluu elämän tasapainoinen kokonaishallinta, jossa työ ei saa saada liian suurta painoarvoa.

Henkilöstöstämme on 76 % naisia, 24 % miehiä. Olemme sitoutuneet toimialan yhteiseen monimuotoisuuslupaukseen: 

“Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia edustavia, toiminta- tai liikuntarajoitteisia ihmisiä sekä eri kieli- tai kulttuuriryhmiin kuuluvia.”

Laadukas rekrytointiprosessimme tuo lisäarvoa kaikille ehdokkaille myös silloin, kun rekrytoimme omaan organisaatioomme. Perehdytysvaiheessa painotamme myös yhteenkuuluvuuden rakentumista.

Osaamisen kehittäminen

Vuonna 2022 lähijohtajamme saivat koulutusta mm. työkykyjohtamisen teemoista. Psykologimme saivat omaa työnohjausta ja tukea ammatillisen identiteetin vahvistamiseen.  

Uusia MPS:läisiä liittyi joukkoomme vuoden mittaan ennätysmäärä. Aloitimme myös sisäisen mentoriohjelman. 

Pulssi-kysely kertoo MPS:n henkilöstön tilan

Käytämme omaa tuotettamme, MPS Pulssia, myös sisäisesti. Sen avulla saamme neljä kertaa vuodessa tietoa siitä, miten meillä menee työyhteisönä ja millainen on kokonaistunnelma. Tulokset käsitellään sekä tiimi- että yhtiötasolla. Mikäli ne antavat aihetta toimenpiteisiin, toimeen myös tartutaan.

Aluetoimistot kartoittivat vastuullisuusaiheita

Aluetoimistoilla (Tampere, Turku, Kuopio, Oulu ja Vaasa) kartoitimme vastuullisuuteen liittyviä asioita kuten hankintoja, tilojen esteettömyyttä ja päästöttömän työmatkaliikenteen mahdollisuuksia. Tämä pohjustaa maaperää hankintaperiaatteiden harmonisoinnille.        

Työhyvinvointi on yhteinen asia

Kannustimme edelleen arvojemme mukaisesti oman hyvinvoinnin vaalimiseen mm. Laurean kanssa yhteistyössä tehdyin vapaaehtoisin toimintakykymittauksin. Jatkoimme myös liiderituntien pitämistä: jokainen saa käyttää viikossa tunnin itsensä tai hyvinvointinsa kehittämiseen.

Tietosuoja on sisäänrakennettua

MPS käsittelee runsaasti henkilötietoa, ja tietosuojasta huolehtiminen on sisäänrakennettu toimintaamme, myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen. 

Nostimme tietosuojatietoisuutta lisäämällä tiedotusta ja koulutusta. Tietosuoja-asioita viestitään eri sisäisissä kanavissa sekä verkkokoulutuksia ja lyhyitä tietoiskuja käyttämällä. Tietosuojan tilaa ja koulutustarpeita mittaava henkilöstökysely toteutetaan vuosittain.   

Privacy by design -periaatteen mukaisesti otimme tietosuojan vaikutustenarvioinnin osaksi kaikkia tärkeimpiä kehityshankkeitamme. 

Olemme avanneet asiakkaidemme kanssa aktiivisesti keskusteluja tietosuojavastuista. 

Vastuullisuusohjelman laatiminen eteni

Vuoden 2022 aikana tarkensimme omia olennaisia vastuullisuustavoitteitamme, joiden perusteella laadimme vastuullisuusohjelman. Tässä työssä hyödynsimme kansainvälistä viitekehystä, joka määrittelee nimenomaan meidän kaltaisemme yritykselle olennaiset tekijät, ja sovelsimme sitä Suomen oloihin ja omaan tilanteeseemme.     

Maailman Paras Seura juhli vaatimattomammin

MPS:n työyhteisö on Maailman Parasta Seuraa. Kesäjuhlamme piti olla pandemian vuoksi lykätty yhtiön 45-vuotisgaala, mutta yhteisellä päätöksellä lahjoitimme suurimman osan juhlabudjetista Ukrainaan ja vietimme ikimuistoisen illan pienemmällä rahalla.  

"Näistä juhlista jäi hyvä mieli."

Vastuullisuus yhä näkyvämmin esille toiminnassamme

Esimerkkejä MPS:n vastuullisista teoista vuonna 2021

Kädenjälkemme suomalaiseen työelämään
 • Yhdistämme oikeat osaajat sopiviin tehtäviin
 • Tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä
 • Autamme kehittämään johtamista, joka on valmentavaa, arvostavaa ja vastuullista
 • Osallistumme työelämän kehittämiseen jakamalla osaamistamme avoimesti
 • Tuotamme tutkimuksia, joiden avulla kuva suomalaisesta työelämästä tarkentuu
 • Kehitämme ratkaisuja, jotka puhuttelevat työnhakijoiden ja työnantajien uusia vaatimuksia
 • Teemme yhteistyötä oppilaitosten, toimialajärjestöjen ja alan kansainvälisten verkostojen kanssa
 • Tarjoamme yksilöille välineitä oman urapolun löytämiseen ja työnhakuun
Henkilöstövastuullisuus palveluidemme ytimessä
Vuonna 2021
 • Löysimme asiakasorganisaatioidemme työyhteisöihin yli 1 400 uutta työkaveria
 • 5 000 henkilöä oppi omista vahvuuksistaan henkilöarvioinnin kautta
 • Yli 200 johtotehtävään löytyi oikea osaaja
 • Mahdollistimme 2,1+ milj. oppimiskokemusta verkossa ja lähivalmennuksissa
 • Yli 800 mentoria ja aktoria oppivat toisiltaan MPS-mentorointiohjelmissa
 • OPC-palveluiden avulla uusi ura avautui asiakasyritystemme irtisanotuille osaajille 3,5 kk:ssa
Esimerkki palvelustamme: Pulssi mittaa organisaatiota henkilöstö­vastuullisesti

Neljä kertaa vuodessa tehtävän henkilöstökyselyn eri teemat mittaavat henkilöstön ja työyhteisön jaksamista, ilmapiiriä ja tyytyväisyyttä monipuolisesti.

Kun tulosten käsittely on johdonmukaisesti yhteistä ja yhteisöllistä, kysely ei jää vain rutiiniluontoiseksi lomakkeeksi.

MPS Pulssiin voit tutustua täällä.

Kesätöitä nuorille

Halusimme tarjota pandemiavuonnakin nuorille mahdollisuuden osallistua työelämään. Valitsimme hakemusten perusteella yhdeksän 15-17 -vuotiasta nuorta, jotka työskentelivät MPS:läisten ohjauksessa etänä pienissä ryhmissä. Tavoitteellisiin projekteihin kuului mm. nuorten työelämäodotusten kartoittaminen.

Webinaarit: tuoretta tietoa työelämästä kaikille

Järjestimme 55 webinaaria, joissa tuhannet osallistujat saivat ajankohtaista tietoa mm.   eettisestä toimintakulttuurista, tunnejohtamisesta ja hybridityön yhteisöllisyydestä.

Tallenteet ovat kaikkien saatavilla täällä.

Urasummit – Maksuton virtuaalitapahtuma

Urasummit on Suomen suurin virtuaalinen maksuton uratapahtuma. Vuonna 2021 Urasummit järjestettiin poikkeusajan vuoksi virtuaalisena. Yli 1 200 osallistujaa sai inspiraatiota ja vinkkejä uran eri vaiheisiin haastattelemiltamme huippuasiantuntijoilta.

Kasvujohtajat – Oppimisen ja inspiraation aamukahvit tulevaisuuden johtajille

Kasvujohtajat on tulevaisuuden johtajille luotu yhteisö, jossa käsitellään maksuttomien virtuaalisten aamukahvien merkeissä ajankohtaisia ja johtajia kiinnostavia aiheita.

MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskela saa joka kuukausi vieraakseen kokeneita johtajia ja eri alojen asiantuntijoita, jotka jakavat näkemyksiään ja kokemuksiaan Kasvujohtajille.

Aamukahveja on tähän mennessä järjestetty n. 2 800 osallistujalle.

Liity mukaan Kasvujohtajat-sivustollamme.

Tutkittua tietoa johtamisesta ja vastuullisuudesta

MPS on kansainvälisen suorahakuyritysten liiton, AESC:n (Association of Executive Search & Leadership Consultants) jäsen. Toteutimme yhteistyössä AESC:n ja sen muiden suomalaisten jäsenorganisaatioiden kanssa tutkimuksen vastuullisen sidosryhmäajattelun vaikutuksesta johtajuuteen ja organisaatiokulttuuriin. Tutkimukseen vastasi yli 970 ylimmän johdon edustajaa ympäri maailmaa.

Kartoitimme johtamisen ja työelämän tulevaisuutta ja muutoksia epävarmuuden keskellä myös muissa tutkimuksissa.

Tutkimusraportit ovat maksuttomasti ladattavissa. Tuloksiin voit tutustua myös tässä blogisarjassa.

MPS on vastuullinen työnantaja

Toteutamme omassa toiminnassamme leader-kulttuuria, joka tukee työn autonomiaa ja jossa jokainen MPS:läinen osallistuu päätöksentekoon ja kehittämiseen. Filosofiaamme kuuluu elämän tasapainoinen kokonaishallinta, jossa työ ei saa saada liian suurta painoarvoa.

Henkilöstöstämme on 76 % naisia, 24 % miehiä. Olemme sitoutuneet toimialan yhteiseen monimuotoisuuslupaukseen: 

“Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia edustavia, toiminta- tai liikuntarajoitteisia ihmisiä sekä eri kieli- tai kulttuuriryhmiin kuuluvia.”

Laadukas rekrytointiprosessimme tuo lisäarvoa kaikille ehdokkaille myös silloin, kun rekrytoimme omaan organisaatioomme. Perehdytysvaiheessa painotamme myös yhteenkuuluvuuden rakentumista.

Osaamisen kehittäminen

Lähijohtamisen kehittämiseksi ja esihenkilötyön tueksi olemme järjestäneet sisäisiä koulutusohjelmia lähijohtajille. Toimintamme laadun takaavat sertifioinnit jatkuivat outplacement- ja suorahakusertifioinnein.

Jatkuvaa oppimista tukee digitaalinen MPS Campus, jonka lukuisat verkkokurssit tarjoavat tietoa ja pohdittavaa eri aiheista muillekin kuin perehdytysvaiheessa oleville.

Pulssi-kysely kertoo MPS:n henkilöstön tilan

Käytämme omaa tuotettamme, MPS Pulssia, myös sisäisesti. Sen avulla saamme neljä kertaa vuodessa tietoa siitä, miten meillä menee työyhteisönä ja millainen on kokonaistunnelma. Tulokset käsitellään sekä tiimi- että yhtiötasolla. Mikäli ne antavat aihetta toimenpiteisiin, toimeen myös tartutaan.

Yhdessä vahvoja -tapaamiset sisäisen viestinnän kulmakivenä

Koko Suomen MPS-yhtiöiden yhteiset Yhdessä vahvoja -tapaamiset tukevat yhdenvertaisuutta, osallistavuutta ja yhteishenkeä. Niiden sisältö rakentuu MPS:läisten ehdottamista aiheista, ja esityksissä kuullaan ajankohtaista asiaa eri puolilta organisaatiota. Ainoa vakioagenda on kokoukset aloittava uusien kollegojen esittäytyminen.

Kokoukset koetaan erittäin kiinnostavina ja hyödyllisinä ja virtuaalisuus tukee osallistumista paikkariippumattomasti.            

Työhyvinvointi on yhteinen asia

Vuonna 2021 koko konsernin yhteisenä teemana oli työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Tämän aiheen tiimoilta järjestettiin useita kaikille suunnattuja koulutustilaisuuksia. Koko henkilöstöllä oli myös mahdollisuus osallistua Firstbeat-mittaukseen ja siihen liittyvään tietoiskuun.

Jotta viikoittain jäisi aikaa esimerkiksi oppimiseen, palautumiseen tai oikeastaan ihan mihin vain, otimme käyttöön Liideritunnin: jokainen saa käyttää tunnin viikossa sellaiseen, mikä omasta mielestä edistää työhyvinvointia.

Rajoitimme myös kokousten kestoa siten, että peräkkäistenkin kokousten väliin jää aina tauko.

Poikkeuksellinen vuosi 2021: panostimme terveysturvallisuuteen

Koronatilanteen vaihdellessa nopeastikin pystyimme toimimaan ripeästi: toimistoilla työskentelyä rajoitettiin, tiloihin tuotiin tartuntavaaraa pienentäviä ratkaisuja ja ohjeistusta päivitettiin jatkuvasti. Noudatimme kulloinkin voimassa olevaa julkisen alan etätyöohjeistusta.

Tietosuoja on sisäänrakennettua

MPS käsittelee runsaasti henkilötietoja ja tietosuojasta huolehtiminen on sisäänrakennettu toimintaamme, myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Nostimme tietosuojatietoisuutta lisäämällä tiedotusta ja koulutusta. Tietosuoja-asioita viestitään eri sisäisissä kanavissa sekä verkkokoulutuksia ja lyhyitä tietoiskuja käyttämällä. Tietosuojan tilaa ja koulutustarpeita mittaava henkilöstökysely toteutetaan vuosittain.

Privacy by design -periaatteen mukaisesti otimme tietosuojan vaikutustenarvioinnin osaksi kaikkia tärkeimpiä kehityshankkeitamme.

Olemme avanneet asiakkaidemme kanssa aktiivisesti keskusteluja tietosuojavastuista.

Ympäristöohjelmamme korostaa jatkuvia toimenpiteitä

Tarkastelemme ympäristöohjelman toteutumista ja parannamme toimintaa jatkuvasti. Koronavuoden vuoksi matkustaminen väheni vuona 2021 merkittävästi.

Dataliikenteen ympäristöjalanjälkeen kiinnitämme jatkossa yhä enemmän huomiota: palvelumme ovat siirtyneet/siirtyvät ISO-14001 ympäristösertifioituun konesaliin.