Voisiko osaamisen jakaminen olla yhteinen asia?

”Opettamalla opit itse.” Tämän viisauden moni on kuullut koulussa tai harrastusten ja urheilun parissa – ehkä myös työelämässä. Työpaikoilla opettaminen tapahtuu usein kahdenkeskisissä tapaamisissa tai pienten porukoiden kokoontumisissa. Vertaisoppiminen on tehokasta, mutta voisiko se olla vielä tehokkaampaa?

Mitä jos voisimmekin samalla kertaa tavoittaa koko henkilöstön ja kaikki sidosryhmät, joita uusi oppi voisi hyödyttää? Mitä jos aiheesta voisi helposti ja nopeasti työstää verkkokurssin ja organisaatiossa kannustettaisiin tiedon jakamiseen verkkokursseja hyödyntäen?

Voiko koulutukset tuottaa sisäisesti, resursseja hukkaamatta?

Vastuu verkko-oppimisesta ja opetussisällöistä mielletään helposti pelkästään organisaation HR:n tai koulutusyksiköiden tehtäväksi. Monissa työyhteisöissä näin myös on. Keskitetylle sisällöntuotannolle ja oppimismuotoilulle on oma paikkansa ja roolinsa – tapahtuu se sitten omin voimin tai asiantuntijakumppaneiden avustuksella.

Joissakin koulutuksissa jo työnantajavastuu edellyttää, että sisältö on tarkasti validoitua. Usein myös halutaan harmonisoida yhteisiä toimintatapoja tai vahvistaa organisaatiolle keskeistä toimintakulttuuria ja arvoja. Tällöin keskitetty suunnittelu ja toteutus on tyypillisesti toimiva ratkaisu. Toisaalta tämä koetaan varsin kuormittavaksi ja kalliiksi.

PL-natiivi-artikkeli-kuva 1 (1)

Keskitetyssä sisällöntuotannossa vastaan tulee helposti resurssien rajallisuus, myös isommissa organisaatioissa. Riittävätkö käsiparit, aika ja tuotannon budjetti? Resurssien rajallisuuden vuoksi moni tärkeä ja jatkuvaa oppimista vaativa aihe jää usein odottamaan tai suoraan unohdetaan, sillä tuotantoprosessien kokonaisuus muodostuu liian raskaaksi. Samalla saatetaan hukata valtavasti vertaisoppimisen potentiaalia.

 

”Meiltä meille” – asiantuntijoilla on jakamatonta tietotaitoa ja samalla opittavaa

Entäpä jos oppien jakamista ja verkkokurssien tuotantoa muotoiltaisiin uudelleen: osaamisen jakaminen hajautettaisiin entistä tehokkaammin läpi organisaation ja samalla hyödynnettäisiin paremmin asiantuntijoiden tietotaitoa koulutusten toteutuksessa? Monissa organisaatioissa tämä oivallus on edistänyt koko organisaation tiedon jakamista.

Verkko-oppimisen ”meiltä meille” -mallia soveltaen koko organisaatio osallistuu oppimisen ja koulutusten suunnitteluun ja tuottamiseen. Yksi tärkeimmistä oppimismallin hyödyistä on, että se johtaa parhaimmillaan laajaan tiedon leviämiseen, samalla vahvistaen yhteistä oppimisen kulttuuria:

  • Oppija oppii – kun sisältö on aidosti suunniteltu oppijan tarpeisiin. Asiantuntija organisaation sisällä saattaa tuntea nämä tarpeet ulkopuolista paremmin.
  • Asiantuntija oppii – osallistuessaan aktiivisesti verkkokurssien sisällöntuotantoon, asiantuntija saa itsekin uusia näkökulmia, oma tapa käsitellä tietoa kehittyy ja sisällöntuotanto-osaaminen kasvaa.
  • Organisaatio oppii – kollektiivinen kyvykkyys osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen kasvaa. Oppimiskokemuksen myötä vankistuu myös sitoutuminen organisaatioon.

Varmista oikeat työkalut verkkokurssien tuotantoon – ne lisäävät intoa jakaa oppeja

Oman osaamisen jakaminen ja muiden oppimisen tukeminen on parhaimmillaan asiantuntijoille itselleen äärimmäisen palkitsevaa.

Kun opettamiseen on tarvittavat työkalut ja kannustava ilmapiiri, voi koulutusten tuottaminen olla virkistävää vaihtelua oman työarjen keskellä.

Oman osaamisen jakaminen tuottaa onnistumisen elämyksiä ja ylpeyttä omasta ammattitaidosta.

Prewise Learning -työkalun avulla koulutuksia voidaan tuottaa laadukkaasti organisaation sisällä. Kun verkkokurssien tuottaminen mahdollistetaan kaikille organisaatiossa, helpottaa se esimerkiksi hiljaisen tiedon ja uusien oppien siirtämistä sekä nopeaa reagointia vaativaa uuden oppimista.

Kokeile Prewise Learningia maksutta

Verkkokurssien matalan kynnyksen toteutustapa ja oppiminen eivät tarkoita, että asiat tehtäisiin sinne päin tai oppijoille tarjottaisiin huonoja sisältöjä. Jotta oppimisen sisällöntuotantoa voidaan tehdä osallistavasti, ketterästi ja tarkoituksenmukaisesti, pitää myös käytössä olevien työkalujen tukea vaivatonta, brändinmukaista ja laadukasta sisällön tuottamista. Kun työkalun helppokäyttöisyys, brändi-ilmeen mukaiset visuaaliset teemat, valmiit koulutus- ja sivupohjat, monipuoliset sivutyypit sekä valmiit sisältöelementit mahdollistavat sujuvan verkkokurssien tuotannon, asiantuntija pystyy keskittymään pääasioihin: tarkoituksenmukaisen sisällön ja hyvän oppimiskokemuksen suunnitteluun.

Kuvituskuva Prewise Learning -kayttoliittymasta

Tue oppimista organisaatiossasi myös etätyössä

Etä- ja hybridityöaikana nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaatii organisaatioilta jatkuvaa kykyä uudistua. Onkin tärkeää tukea henkilöstön ja sidosryhmien monipuolista oppimista. Kun vertaisoppimista ja asiantuntijavetoista matalan kynnyksen osaamisen jakamista tuetaan entistä paremmin digitaalisin välinein, organisaatio pystyy hyödyntämään koko potentiaaliaan yhteisen osaamispääoman kasvattamisessa.

Prewise Learning -työkalulla yhä useampi organisaatio – koosta riippumatta – voi kouluttaa henkilöstöään ketterämmin ja kehittää liiketoimintaansa tehokkaasti. Samalla vahvistetaan demokraattisempaa oppimisen kulttuuria, jossa osaamisen jakaminen on aidosti yhteinen asia. Se kannattaa.

Se voittaa, joka oppii oppimaan!

Kokeile Prewise Learningia maksutta


Prewise Learningillä on jo monta tyytyväistä asiakasta, DNA on yksi heistä. Lue referenssicase DNA.

 

Blogi on julkaistu alunperin 23.11.2022 ja sitä on päivitetty 14.3.2024.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!