MPS Lifeworks -kyselytutkimus: Vain joka kolmas ammattilainen on suunnitellut uraansa – silti usea haluaa muutosta

ke 20. maaliskuuta 2019 13.22.00

Suomalaisista eri alojen ammattilaisista vain alle kaksi viidestä on tyytyväisiä tilanteeseensa työelämässä, silti vain joka kolmas on tehnyt konkreettisia suunnitelmia oman uransa varalle, selviää MPS Lifeworksin toteuttamasta kyselytutkimuksesta. Ammattilaisille toteutetun kyselyn lisäksi selvitettiin myös opiskelijoiden- ja vastavalmistuneiden työelämäasenteita.

Vain alle kaksi viidestä suomalaisesta eri alojen asiantuntijasta ja johtajasta on tyytyväinen tilanteeseensa urallaan, selviää MPS Lifeworksin teettämästä kyselytutkimuksesta. Lähes kolmannes (31 %) haluaisi edetä nykyisessä työssään, neljännes (23 %) etsii aktiivisesti uutta työpaikkaa ja reilu kymmenes (13 %) haluasi vaihtaa alaa kokonaan.

- Näen tuloksen kertovan siitä, että pohdimme työn mielekkyyttä entistä enemmän merkityksellisyyden kautta. Työssä vietetään merkittävä osa ajasta, ja mikäli sitä ei koe motivoivaksi tai vapaa-aika ja työ eivät ole tasapainossa, etsitään herkästi parannusta tilanteeseen, kommentoi Linda Neiglick urapalveluja tuottavasta MPS Lifeworksistä.

Kyselytutkimukseen vastanneet kokivat tärkeiksi työelämässä erityisesti työn ja vapaa-ajan tasapainon (78 %), työpaikan ihmiset ja kulttuurin (83 %) sekä sen, että työnantajan arvot kohtaavat omien arvojen kanssa (91 %).

Valtaosa ei koe koko potentiaaliaan hyödynnettävän

Lähes kolme viidestä ammattilaisesta kokee, että heillä olisi enemmän annettavaa työelämässä, jos saisivat mahdollisuuden. Lisäksi vain 44 prosenttia kokee saavansa tukea työpaikaltaan itsensä kehittämiseen.

- Itsensä kehittämisen päävastuu on jokaisella itsellään, sitä ei tulisi sysätä työnantajalle. Jos työn sisältö ei vastaa omia kiinnostuksen kohteita tai motivoi riittävästi, kannattaa olla aktiivinen ja tarjota osaamistaan laajemmin. Myös työnantajalla pitää olla keinoja motivoida työntekijää, etteivät työn tekemisen tapa tai yrityskulttuuri sammuta työntekijän sisäistä motivaatiota ja intoa. Uutta virtaa voi löytyä vaikkapa työn tuunaamisella tai työkierron järjestämisellä, toteaa Neiglick.

Neiglick kertoo, että tilanteessa, jossa tyytymättömyys omaan uraan tai urakehitykseen nostaa päätään, löytyy vastaus itsensä kehittämisestä ja omien tavoitteiden kirkastamisesta. Joskus myös ulkopuolinen apu voi olla paikallaan.

- Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin urapohdintojensa kanssa. Ammattilaisen apu kannattaa, jos on jumissa omien vahvuuksien tunnistamisen tai oman urapolun suunnittelun kanssa. Mentori tai uracoach voi auttaa oivaltamaan asioita uudella tavalla, poistaa henkisiä esteitä ja auttaa itseluottamuksen kasvattamisessa. Lisäksi uracoachin kanssa työskennellessä moni tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja rohkaistuu ottamaan seuraavia askelia, lisää Neiglick.

Myös opiskelijat kaipaavat apua oman urapolkunsa suunnitteluun

Opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatusta kyselystä selviää, että yli kaksi viidestä pelkää ensimmäisen tai mieluisan työn löytämisen olevan vaikeaa. Opiskelijoista 63 % sanookin kaipaavansa apua tai sparrausta oman uransa suhteen, kun ammattilaisista apua kaipaa 43 %.

- Myös opiskelijoiden kannattaa jo opintojen ohessa pohtia omaa uraansa ja ammatillista kehittymistä. Kyselyn mukaan nyt vain puolella opiskelijoista tai vastavalmistuneista on selkeät tavoitteet tulevaisuuden uralleen. Ensimmäistä työpaikkaa hakiessa opiskelijoille on hyötyä erityisesti oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden esille tuomisesta. Ulkopuolinen sparraus auttaa myös opiskelijaa itseluottamuksen kasvattamisessa sekä antaa keinoja ensimmäisen työpaikan löytämiseen, lisää Neiglick.

MPS Lifeworksin kyselytutkimus toteutettiin joulukuussa 2018 ja kyselyyn vastasi 662 eri alojen asiantuntijaa, johtajaa ja yrittäjää. Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille toteutettuun kyselytutkimukseen osallistui 143 opiskelijaa.

Lifeworks on uusi urapalvelukokonaisuus, joka auttaa toimihenkilöitä kehittämään omaa uraansa. Palveluun kuuluu sekä digitaalisia että henkilökohtaisia uran eri taitekohtiin suunniteltuja palveluita. MPS Lifeworks Oy on perustettu vuonna 2018 ja on osa MPS-Yhtiöitä. www.lifeworks.fi.

Lisätiedot:

Linda Neiglick, Business Development Manager, linda.neiglick@mps.fi, 040 054 9548.


MPS Lifeworksin lehdistötiedote kyselytutkimuksesta on julkaistu ensimmäisen kerran ePressissä.