Johtaja-arvioinnit

Tutkimusten mukaan tietyt johtajan persoonallisuuden piirteet ja toimintatavat ovat menestymisen kannalta tärkeitä, vaikka yleisiä kaikkiin organisaatioihin sopivia johtamiskompetensseja ei voida määritellä. Johtajan toimintatapa ja persoona vaikuttavat koko työyhteisöön.
Asiantuntijamme
Heidi Palo
Heidi Palo
heidi.palo@mps.fi +358 20 746 9628
TUTUSTU

“ (1)

Johtajan persoonaan ja toimintatapaan liittyvien riskitekijöiden kartoittaminen on valintatilanteessa olennaista.

 

Roy Herold

Managing Director, MPS Executive Search

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit


Johtajan toimintatapa ja persoona vaikuttavat työyhteisön dynamiikkaan ja kulttuuriin ja tämä puolestaan organisaation tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja henkilöstön tyytyväisyyteen. Tyytymättömyys johtamiseen ja lähimpään esimieheen onkin eräiden tutkimusten mukaan keskeinen syy siihen, miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa. Johtaja-arvioinneissamme painotamme johtajan toimintatyylin ja persoonan soveltuvuutta toimintaympäristöön ja sen haasteisiin.

Johtometri vaativiin ylimmän johdon tehtäviin


Kaikkein vaativimpiin johtoryhmätason tehtäviin suosittelemme ylimmän johdon arviointikokonaisuutta, Johtometriä. Johtometri on kehitetty erityisesti toimitusjohtajatason ja johtoryhmätason haasteellisia valintatilanteita varten ja se on soveltuvuusarviointikokonaisuuksistamme kattavin ja sen myötä tuo rekrytointitilanteeseen lisäarvoa eniten pienentämällä virherekrytoinnin riskiä merkittävästi. Johtometriarviointimme sisältävät sekä johtajan liiketoimintaosaamiseen liittyvän haastattelun että laajan psykologisen haastattelun unohtamatta persoonallisuuden, toimintatavan ja motivaation kartoitusta. Johtometriarviointikokonaisuuttamme toteuttavat ainoastaan tähän erikseen sertifioidut konsulttimme.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Aiheeseen liittyvät muut palvelut

Henkilöarvioinnit
Soveltuvuus­arviointi

Soveltuvuusarviointi auttaa ehdokkaiden vahvuuksien ja kehittymisalueiden kiteyttämisessä.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
360-arviointi

360-arviointi tarjoaa luotettavaa tietoa esimiesten ja johtajien vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

LISÄÄ
Coaching ja mentorointi
Coaching

MPS Business Coachingin avulla yksilön potentiaali saadaan vahvemmin suunnattua yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Compliance discussion tool – oikein toimimisen juurruttaja

Organisaation keskeisimmän sääntökokoelman tulisi olla jokaisen selkäytimessä.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Eettisen johtamisen kehittäminen

Eettisen johtamisen  audit ja tuki -prosessi auttaa määrittelemään oman ”eettisen hiekkalaatikkonne”.

LISÄÄ
Executive and Board
Executive Search - johdon suorahaku

Johdon suorahaku on täsmätyökalu hallitusjäsenten, toimitusjohtajien, johtoryhmän jäsenten ja keskijohdon valintoihin.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Hallitusbarometri

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu.

LISÄÄ
Executive and Board
Hallitustyön kehittäminen

Tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
Hybridijohtamisen kehittäminen

Monikanavainen lähijohtaminen -valmennuskokonaisuuden myötä luodaan yritykseen yhteinen päivittäisjohtamisen malli.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Johtoryhmäbarometri

Kokonaisvaltaisessa johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi.

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
Lähijohtamisen kehittäminen

Lähijohtamisen kehittämisohjelmat soveltuvat tilanteisiin, joissa halutaan yhdenmukaistaa esihenkilökäytäntöjä.

LISÄÄ
Coaching ja mentorointi
Mentorointi

Ohjelman tavoitteena on antaa tukea menestykselliseen työskentelyyn niin yritysten johdossa kuin omalla vastuualueella.

LISÄÄ
Executive and Board
MPS Management & Culture Due Dilligence

Arvioimme tehokkaasti ostettavan yrityksen kulttuuri ja johto ostajan asettamiin tavoitteisiin nähden.      

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Organisaatiokulttuuri ja muutos

Vahva kulttuuri on yhtä merkittävä kilpailuetu kuin laadukas strategia tai tehokas organisoituminen.

LISÄÄ
Executive and Board
Perheyritysten omistajastrategiat

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa.

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Potentiaaliarviointi

Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen on tärkeä yrityksen kehittämisen edellytys.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Heidi Palo
Heidi Palo
heidi.palo@mps.fi +358 20 746 9628
TUTUSTU