Johtaja-arvioinnit

Tutkimusten mukaan tietyt johtajan persoonallisuuden piirteet ja toimintatavat ovat menestymisen kannalta tärkeitä, vaikka yleisiä kaikkiin organisaatioihin sopivia johtamiskompetensseja ei voida määritellä. Johtajan toimintatapa ja persoona vaikuttavat koko työyhteisöön.
Asiantuntijamme
Heidi Palo
Heidi Palo
heidi.palo@mps.fi +358 20 746 9628
LAITA MEILLE VIESTI

“ (1)

Johtajan persoonaan ja toimintatapaan liittyvien riskitekijöiden kartoittaminen on valintatilanteessa olennaista.

 

Roy Herold

Managing Director, MPS Executive Search

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit


Johtajan toimintatapa ja persoona vaikuttavat työyhteisön dynamiikkaan ja kulttuuriin ja tämä puolestaan organisaation tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja henkilöstön tyytyväisyyteen. Tyytymättömyys johtamiseen ja lähimpään esimieheen onkin eräiden tutkimusten mukaan keskeinen syy siihen, miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa. Johtaja-arvioinneissamme painotamme johtajan toimintatyylin ja persoonan soveltuvuutta toimintaympäristöön ja sen haasteisiin.

Johtometri vaativiin ylimmän johdon tehtäviin


Kaikkein vaativimpiin johtoryhmätason tehtäviin suosittelemme ylimmän johdon arviointikokonaisuutta, Johtometriä. Johtometri on kehitetty erityisesti toimitusjohtajatason ja johtoryhmätason haasteellisia valintatilanteita varten ja se on soveltuvuusarviointikokonaisuuksistamme kattavin ja sen myötä tuo rekrytointitilanteeseen lisäarvoa eniten pienentämällä virherekrytoinnin riskiä merkittävästi. Johtometriarviointimme sisältävät sekä johtajan liiketoimintaosaamiseen liittyvän haastattelun että laajan psykologisen haastattelun unohtamatta persoonallisuuden, toimintatavan ja motivaation kartoitusta. Johtometriarviointikokonaisuuttamme toteuttavat ainoastaan tähän erikseen sertifioidut konsulttimme.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Heidi Palo
Heidi Palo
heidi.palo@mps.fi +358 20 746 9628
TUTUSTU