Johtoryhmien kehittäminen

Menestyvän työyhteisön johto suuntautuu tulevaisuuteen ja kykenee uudistumaan. Erilaisuuden ja monipuolisen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, verkostojen hallinta sekä valmentava johtaminen ovat toimivan ja tuloksellisen johtoryhmän perusta. MPS on johtoryhmätyön kehittämisen edelläkävijä vuosien kokemuksella.
Asiantuntijamme
Tomi Välimäki
Tomi Välimäki
tomi.valimaki@mps.fi +358 40 562 7324
LAITA MEILLE VIESTI

“ (1)

Uudistuminen edellyttää johtoryhmältä vahvuuksien ja kehittämisalueiden sekä synergiaetujen tunnistamista.

 

Iiro Pohjanoksa

Development Director

MPS:n kehittämisprosessin tuloksena hallitus tai johtoryhmä pystyy paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit, maksimoimaan keskustelun tehokkuuden ja keskittymään tehtäväänsä. Olemme tuotteistaneet prosessimme tehokkaiksi ja aikaansa seuraaviksi kokonaisuuksiksi. Myös kaikilla konsulteillamme on omakohtaista liikkeenjohdon kokemusta eri toimialoilta, myös kansainvälisellä tasolla.

Johtoryhmän kehittämisprosessi edistää menestyksekästä strategian implementointia ja synergiaetujen saavuttamista. MPS:n johtoryhmätyön arviointi- ja kehittämisprosessi avaa johtoryhmän nykytilanteen barometrin avulla faktoina, joiden pohjalta voimme yhdessä löytää tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja edesauttaa johtoryhmätyön systemaattista kehittämistä.

Kehittämistyö jäsentää johtoryhmän ja sen jäsenten työskentelyä keskittymällä oleelliseen, hyödyntämällä ryhmän jäsenten erilaisuutta ja vapauttamalla ryhmän voimavaroja. Liiketoimintalähtöisyydellä sekä sen hetken liiketoimintatilanteen ja -haasteiden huomioimisella varmistamme johtoryhmätason ketteryyden ja kyvyn uudistua.

Johtoryhmän kehittämisohjelmamme soveltuvat hyvin tilanteisiin, joissa

  • Halutaan tehostaa johtoryhmän toimintaa
  • Halutaan tukea muutosta
  • Uusi johtoryhmä on aloittanut toimintansa
  • Johtoryhmässä on epäluottamusta ihmisten välillä
Tärkeimmät palvelumme johtoryhmälle ovat
  • Johtoryhmävalmennukset
  • Johtoryhmätutkimukset
  • Business Coaching

Teemme myös johtoryhmien vuosihuoltoa, joka sopii erityisesti aloittavalle tai uudistuneelle johtoryhmälle tai muutostilanteisiin.

Johdon kehittämisanalyysi - Management Development Audit


Johdon kehittämisanalyysi eli Management Development Audit, MDA, tukee organisaation avainhenkilöitä strategian mukaisen toiminnan seuraamisessa. Kehittämisanalyysin avulla tehostetaan johtamista ja esimiestyöskentelyä sekä tuetaan johtoa muutoksen hallinnassa ja läpiviemisessä.

MDA on tarkoitettu kehittymisen työkaluksi organisaation johdolle ja avainhenkilöille, kun halutaan tukea yksilöllisiä johtamisvalmiuksia ja kehittää johtajuutta tai johtoryhmätyöskentelyä. Johdon kehittämisanalyysi tukee johtoa ja avainhenkilöitä henkilökohtaisesti johtamisen kehittämisessä strategian mukaisesti vastaamaan tulevaisuuden liiketoiminnan haasteita. Se tehostaa johtamista ja esimiestyöskentelyä sekä tukee johtoa muutoksen vauhdittamisessa ja läpiviemisessä.

Muutos lähtee yksilöstä


Ryhmän tai organisaation toiminnan muutos edellyttää yksilötason käyttäytymisen muutoksia. Johdon kehittämisanalyysillä vahvistetaan itsetuntemusta omasta ja luodaan johtajana kehittymistä tukeva käsitys potentiaalisuudesta. Laadimme johdon kehittämisanalyysien pohjalta toimeksiantajalle yhteenvedon organisaation johtamisen tilasta. Kehittämistoimenpiteet voidaan kohdentaa vastaamaan yksilöllisiä ja organisaation tarpeita.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Muut palvelut

Arvot ja vastuullisuus
Compliance discussion tool - Tiimin eettisen toiminnan lupaukset

Organisaation keskeisimmän sääntökokoelman tulisi olla jokaisen selkäytimessä.

LISÄÄ
Executive and Board
Hallitus- ja johtoryhmäbarometrit

Kokonaisvaltaisilla hallitus- ja johtoryhmäbarometreillä avataan nykytilanne faktoiksi ja tuetaan tavoitteellista ja...

LISÄÄ
Executive and Board
Hallitustyön kehittäminen

Tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Johtaja-arvioinnit

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit.

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
MPS Liideri™ Esihenkilö­valmennus

Kehity tiimin johtamisessa! Kasvata itsetuntemustasi ja johtajuuttasi, ymmärrä tiimiäsi ja sen mahdollisuuksia.

LISÄÄ
Executive and Board
MPS Management & Culture Due Diligence

Arvioimme tehokkaasti ostettavan yrityksen kulttuuri ja johto ostajan asettamiin tavoitteisiin nähden.      

LISÄÄ
Executive and Board
Perheyritysten omistajastrategiat

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa.

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
Räätälöidyt esihenkilövalmennukset

Räätälöityjen esihenkilövalmennusten avulla luomme yhteisen, yhdenvertaisuutta tukevan päivittäisjohtamisen mallin...

LISÄÄ
Rekrytointipalvelut
Suorahaku

Olemme erikoistuneet johtajien ja asiantuntijoiden löytämiseen. MPS Executive Search - ylimmän johdon ja...

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Tomi Välimäki
Tomi Välimäki
tomi.valimaki@mps.fi +358 40 562 7324
TUTUSTU