Soveltuvuuden arviointi

Soveltuvuuden arviointi ennustaa työssä menestymistä. Kun parhaat osaajat ovat tiedossa, mutta valinta ehdokkaiden välillä ei ole yksiselitteistä, soveltuvuuden arviointi auttaa hakijoiden keskinäisessä vertailussa peilaten tehtävässä menestymisen kriteereihin. Arviointi antaa tietoa ehdokkaiden vahvuuksista, kehittymisalueista sekä työskentelytyylistä, motivaatiosta ja kehityspotentiaalista. Soveltuvuuden arviointi vähentää virherekrytoinnin riskiä ja auttaa uuden henkilön työssä ohjaamista.
Asiantuntijamme
Veronika Solovian
Veronika Solovian
veronika.solovian@mps.fi + 358 20 746 9486
OTA YHTEYTTÄ

“ (1)

Hakijoiden vahvuudet ja heikkoudet tulivat selkeästi esiin ja tulos vahvisti valintaa.

 

Arviointiasiakkaan antama palaute

Palvelemme laadukkaasti ja asiantuntevasti

  • Noudatamme henkilöarvioinneissamme hyviä henkilöarviointikäytäntöjä.
  • Toteutamme soveltuvuusarviointimme aina monimenetelmäisesti ja ne sisältävät haastattelun lisäksi useita erityyppisiä arviointimenetelmiä.
  • Varmistamme arviointiemme osuvuuden. Perehdymme tehtävässä menestymisen edellytyksiin ja käytämme tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä.
  • Palveluitamme toteuttavat  sertifioidut henkilöarvioinnin ammattilaiset, MPS konsultit. 
  • Seuraamme järjestelmällisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä arviointiprosessiin sekä arviointiemme osuvuutta, ja saamme kummastakin erittäin hyviä tuloksia.  

Lue lisää monimenetelmäisyydestä henkilöarvioinnissa.

Selkokielinen ja ytimekäs raportointi

Haluamme, että niin arvioinnin tilaaja kuin arvioinnissa käyvät saavat arvioinnin lopputuloksena mahdollisimman selkeää tietoa valintojen tai kehittymisen tueksi. MPS:n arviointiraportti sisältää selkokielisen ja ytimekkään kuvauksen arvioitavan henkilön vahvuuksista ja kehittymisalueista suhteessa haettavaan tehtävään tai organisaation tilanteeseen, sekä selkeän kannanoton henkilön soveltuvuuteen. Arvioinnin tehnyt konsultti käy tulokset läpi myös henkilökohtaisesti niin asiakkaan kuin hakijankin kanssa tämän niin halutessa.

Toteutamme arvioinnit etänä

Suurin osa henkilöarvioinneistamme toteutetaan etäyhteyksin, mikä on jatkuvasti arviointiin tulevien henkilöiden toiveena. Näin arviointiin liittyvät tehtävät voi tehdä joustavasti silloin, kun arvioitavalle parhaiten sopii.  

 

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Veronika Solovian
Veronika Solovian
veronika.solovian@mps.fi + 358 20 746 9486
TUTUSTU