Perheyritysten omistajastrategiat

Noin 50 000 perheyrityksessä mietitään parhaillaan, kuinka varmistetaan onnistunut sukupolvenvaihdos ja perheenjäsenten mahdollisuudet kehittyä perheyrityksessä tai sen ulkopuolella. MPS Family Governance Advisory tarjoaa konkreettista tukea, sparrausta ja työkaluja perheyrityksenne tilannearviointiin ja kehittämiseen.
Asiantuntijamme
Roy Herold
Roy Herold
roy.herold@mps.fi +358 40 060 1760
TUTUSTU

“ (1)

MPS tukee perheyrityksiä suunnittelemaan räätälöityjä ohjeita, rakenteita ja prosesseja perheyrityksen kasvun varmistamiseksi.

 

Marcus Herold

Chairman of the Board

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa.


Omistajastrategia vahvistaa omistajien yhteistä näkemystä omistajuuden tavoitteista ja perheyrityksen tulevaisuudesta sukupolvesta toiseen.

Tuemme perheyritystänne omistajastrategiaan liittyvissä asioissa ja fasilitoimme ammattimaisella otteella tarvittavissa toimenpiteissä. Vahvistamme perheyrityksenne hyvää hallintoa selkeyttämällä hallitustyöskentelyä, hallintaketjua ja vastuualueita. Suunnittelemme kanssanne perheyrityksellenne sopivat ohjeet, rakenteet ja prosessit. Tuemme teitä johtamiseen liittyvissä asioissa, tunnistamme olemassa olevan kyvykkyyden ja tulevaisuuden potentiaalin. Autamme luomaan yhtenäisen näkemyksen perheyrityksenne omistajuudesta ja omistuksen siirrosta sukupolvelta toiselle, mahdollistaen näin menestyksekkään jatkuvuuden perheyritysliiketoiminnallenne.

MPS Family Governance Advisorylla on vahvaa näyttöä onnistuneista projekteista perheyritysten parissa. Olemme tukeneet jo kymmeniä vuosia perheyritysten pitkäjänteistä menestystä niin pienissä, keskisuurissa kuin globaalisti toimivissa perheyrityksissä.

Keskiössä selkeä omistajastrategia


Perheyrityksen omistuksessa ei pyritä vain taloudelliseen hyötyyn, vaan velvollisuus on perityn yrityksen säilyttämisestä suvun hallussa ja sen siirtämisestä sukupolvelta toiselle. Me tuemme perheyrityksiä omistajastrategiaan liittyvissä asioissa ja fasilitoimme ammattitaidolla tarvittavissa toimenpiteissä.

Yritys- ja perhehallinto


On tärkeää, että avainhenkilöt jakavat yhteisen näkemyksen perheestä, vastuun jakamisesta, kontrollin ylläpitämisestä sekä valtaan ja rahaan liittyvistä asioista. MPS tukee perheyrityksiä suunnittelemaan räätälöityjä ohjeita, rakenteita ja prosesseja perheyrityksen kasvun varmistamiseksi.

Perheyrityksen seuraajasuunnittelu


Perheyrityksiä tuetaan myös hallitukseen ja seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi heitä tuetaan lahjakkaiden kykyjen löytämisessä ja johtamiseen liittyvissä asioissa, jotta oikeat henkilöt löytyisivät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

MPS - Perheyritykseltä perheyrityksille!

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Aiheeseen liittyvät muut palvelut

Tutkimuspalvelut
360-arviointi

360-arviointi tarjoaa luotettavaa tietoa esimiesten ja johtajien vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

LISÄÄ
Executive and Board
Executive Search - johdon suorahaku

Johdon suorahaku on täsmätyökalu hallitusjäsenten, toimitusjohtajien, johtoryhmän jäsenten ja keskijohdon valintoihin.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Hallitusbarometri

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu.

LISÄÄ
Executive and Board
Hallitustyön kehittäminen

Tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Johtaja-arvioinnit

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Johtoryhmäbarometri

Kokonaisvaltaisessa johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi.

LISÄÄ
Executive and Board
MPS Management & Culture Due Dilligence

Arvioimme tehokkaasti ostettavan yrityksen kulttuuri ja johto ostajan asettamiin tavoitteisiin nähden.      

LISÄÄ
Strategiatyö ja jalkautus
Strategialuotain

Strategialuotaimen avulla viestitään ja haastetaan yrityksen strategisia valintoja ja niiden toteuttamisen edellytyksiä.

LISÄÄ
Strategiatyö ja jalkautus
Strategiatyökirja

Strategiatyökirja on tiimin vaiheittain etenevä keskusteluttaja, joka tuo strategian keskeiset kohdat pohdittaviksi.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Roy Herold
Roy Herold
roy.herold@mps.fi +358 40 060 1760
TUTUSTU