MPS Management & Culture Due Diligence

MPS Executive & Board on kehittänyt uuden kulttuurin ja johdon arviointityökalun yrityskauppaprosesseihin, jolla arvioidaan tehokkaasti ostettavan yrityksen kulttuuri ja johto ostajan asettamiin tavoitteisiin nähden.    
Asiantuntijamme
Jussi Kärkkäinen
Jussi Kärkkäinen
jussi.karkkainen@mps.fi +358 41 468 6341
LAITA MEILLE VIESTI

“ (1)

Kulttuuri on keskiössä yritysten menestymiselle.

 

Roy Herold

Toimitusjohtaja, MPS Executive Search

Miten me voimme auttaa M&A prosessissa?

  • Me autamme tiedostamaan ja välttämään kulttuuriin liittyvät riskit yrityskaupoissa
  • Kuvaamme ostettavan yrityksen kulttuurin ja johdon kasvuhakuisuuden selkeällä kasvuindeksillä
  • MPS:n M&A tiimi tukee tehokkaasti DD-prosessin People & Culture vaiheessa tekemällä prosessin päätteeksi yhteenvetoraportin tarvittavilla muutostoimenpidesuosituksilla kulttuurin ja johdon suhteen
  • M&A työkalumme & osaava tiimimme mahdollistavat prosessin aloittamisen heti odotusten mukaisesti

M&A arviointityökalun keskeiset alueet:

  • Ostavan yrityksen tavoiteanalyysi M&A prosessissa
  • Sijoittajan tavoitteet & määritelmä ostettavan yrityksen kulttuurille ja johdolle
  • Ostettavan yrityksen kulttuurin ja johdon arviointi
  • Yhteenvetoraportti toimenpidesuosituksilla kulttuurin ja johdon suhteen ja sen raportointi sijoittajalle
  • Tuki ostettavan yrityksen kasvutavoitteen saavuttamiseksi yrityskaupan jälkeen

 

UUTTA: Tarjoamme yhdessä teknologiayritys Sofigaten kanssa ainutlaatuisen M&A-palvelun, jolla voidaan selvittää ostettavan yrityksen valmius yrityskauppaan. 

Uuden palvelun avulla voidaan analysoida ja vähentää johtamis-, kulttuuri-, ja teknologiariskejä yritysjärjestelyissä. MPS vastaa kohdeyrityksen kulttuurin ja Sofigate teknologian auditoinnista. Näin saadaan tunnistettua yritysten kasvupotentiaali sekä kehittämistarpeet. 

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Jussi Kärkkäinen
Jussi Kärkkäinen
jussi.karkkainen@mps.fi +358 41 468 6341
TUTUSTU