Potentiaaliarviointi

Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen on tärkeä yrityksen kehittämisen edellytys. Tyypillisesti potentiaaliarviointia käytetään esimies- ja johtamisvalmiuksien arvioinnissa, ura- ja seuraajasuunnittelussa ja osaajien kehittämistarpeiden kartoittamisessa.
Asiantuntijamme
Veronika Solovian
Veronika Solovian
veronika.solovian@mps.fi + 358 20 746 9486
LAITA MEILLE VIESTI

“ (1)

Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen on yrityksen kehittämisen edellytys.

 

Timo Harju

Consultant, Psychologist

Potentiaaliarviointi on laaja henkilöarviointi, joka selvittää kattavasti arvioitavan henkilön työskentelytyyliä, henkilökohtaisia ominaisuuksia, osaamista ja motivaatiotekijöitä sekä niiden mukaisia edellytyksiä kehittyä ja edetä urallaan.

Potentiaaliarviointi soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa halutaan arvioida organisaatiossa lupaavalta vaikuttavan henkilön kehittymisen mahdollisuuksia. Taustalla saattaa olla tilanne, jossa lahjakas ja tehtävissään hyvin suoriutunut henkilö toivoo lisää haasteita. Potentiaaliarviointi käy myös tilanteisiin, joissa työntekijällä päättymässä projekti tai ulkomaankomennus eikä ole vielä tietoa mihin tehtäviin hän seuraavaksi ryhtyisi. Tällöin voi olla antoisaa pohtia tulevaisuutta yhdessä ammattilaisen kanssa.

Arvioinnin avulla voidaan selvittää, minkälaiset haasteet olisivat arvioitavalle motivoivia ja toisaalta minkälaisiin tehtäviin hän on kykenevä. Potentiaaliarvioinnissa kartoitamme myös organisaation strategisia kompetensseja, joihin voimme peilata arvioitavan työskentelytapaa. 

Potentiaaliarviointimenetelmämme ovat laajoja ja tieteellisiä

Arvioinnissa käytämme monimenetelmästä ja tieteellistä lähestymistapaa. Tärkein menetelmämme on haastattelu, jossa pureudumme henkilön motivaatioon, vahvuuksiin ja kehittämisalueisiin huomioiden organisaation strategiset tarpeet. Lisäksi käytämme valideja ja tutkittuja psykologisia testejä, kuten persoonallisuusestejä ja kykytestejä. Valitsemme arviointiin simulaatioita, jotka edesauttavat parhaiten arviointia ottaen huomioon organisaation toiveet ja vaatimukset. Myös yksittäisillä arvioitavilla on mahdollisuus osallistua ryhmäsimulaatioon.

Potentiaaliarvioinnin tulokset raportoidaan kirjallisesti ja niistä keskustellaan esihenkilön ja mahdollisen HR:n edustajan kanssa palautetapaamisessa. Tulokset käydään läpi myös arvioitavan henkilön kanssa coachaavassa palautekeskustelussa. Keskustelun tavoitteena on auttaa häntä tiedostamaan vahvuutensa ja tunnistamaan ne kehittymisalueensa, joihin hänen kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota edetäkseen uratavoitteeseensa.

Arvioinnit osana kehittämisohjelmia

Kun halutaan kartoittaa tietyn osaajaryhmän tilannetta yrityksessä, tuovat potentiaaliarvioinnit arvokasta lisätietoa osaamisen nykytilanteesta ja tulevaisuuden potentiaalista sekä kehittymistarpeista. Potentiaaliarviointi tuo syvyyttä ja lisäarvoa Talent -ohjelmaan sekä yrityksen että arvioitavan näkökulmasta. Se voi antaa arvokkaan lisän myös mentorointiohjelmiin, joissa halutaan edesauttaa lahjakkaiden henkilöiden uravalmiuksia organisaatiossa. Potentiaaliarviointi soveltuu myös muihin laajempiin kehittämisohjelmiin kuten kehitettäessä johtoryhmän tai muiden tiimien työskentelyä.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Veronika Solovian
Veronika Solovian
veronika.solovian@mps.fi + 358 20 746 9486
TUTUSTU