Potentiaaliarviointi

Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen on tärkeä yrityksen kehittämisen edellytys. Tyypillisesti potentiaaliarviointia käytetään esimies- ja johtamisvalmiuksien arvioinnissa, ura- ja seuraajasuunnittelussa ja osaajien kehittämistarpeiden kartoittamisessa.
Asiantuntijamme
Veronika Solovian
Veronika Solovian
veronika.solovian@mps.fi + 358 20 746 9486
OTA YHTEYTTÄ

“ (1)

Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen on yrityksen kehittämisen edellytys.

 

Timo Harju

Consultant, Psychologist

Potentiaaliarviointi on laaja henkilöarviointi, joka selvittää kattavasti arvioitavan henkilön työskentelytyyliä, henkilökohtaisia ominaisuuksia, osaamista ja motivaatiotekijöitä sekä niiden mukaisia edellytyksiä kehittyä ja edetä urallaan. Potentiaaliarvioinnin tulokset raportoidaan kirjallisesti ja niistä keskustellaan esimiehen ja mahdollisen HR:n edustajan kanssa palautetapaamisessa. Tulokset käydään läpi myös arvioitavan henkilön kanssa coachaavassa palautekeskustelussa. Keskustelun tavoitteena on auttaa häntä tiedostamaan vahvuutensa ja tunnistamaan ne kehittymisalueensa, joihin hänen kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota edetäkseen uratavoitteeseensa.

Arvioinnit osana kehittämisohjelmia


Kun halutaan kartoittaa tietyn osaajaryhmän tilannetta yrityksessä, tuovat potentiaaliarvioinnit arvokasta lisätietoa osaamisen nykytilanteesta ja tulevaisuuden potentiaalista sekä kehittymistarpeista. Potentiaaliarviointi tuo syvyyttä ja lisäarvoa Talent -ohjelmaan sekä yrityksen että arvioitavan näkökulmasta. Potentiaaliarviointi antaa arvokasta tietoa myös muissa laajemmissa kehittämisohjelmissa kuten kehitettäessä johtoryhmän tai muiden tiimien työskentelyä.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Veronika Solovian
Veronika Solovian
veronika.solovian@mps.fi + 358 20 746 9486
TUTUSTU