Hallitustyön kehittäminen

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu. Hallituksen jäseniltä vaaditaan relevanttia osaamista, kokemusta ja aikaa, mutta myös kykyä hyödyntää näitä valmiuksia kokonaisuutena tehokkaasti. Lisäarvoa tuottavan hallituksen on kyettävä kulkemaan jatkuvasti askeleen edellä myös monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Me tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi.
Asiantuntijamme
Tomi Välimäki
Tomi Välimäki
tomi.valimaki@mps.fi +358 40 562 7324
TUTUSTU

“ (1)

Tuemme hallitusta asettamaan itselleen kehittymistavoitteet ja toimimaan systemaattisesti niiden saavuttamiseksi.

 

Marcus Herold

Chairman of the Board

MPS keskittyy tehostamaan hallituksen sisäistä työskentelyä. Hallituksen ja ylimmän johdon roolien on oltava selkeitä. Yksi merkittävimpiä tekijöitä toimivalle hallitustyöskentelylle on hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen arvostus. Ulkopuolinen sparraaja mahdollistaa objektiivisen ja johdonmukaisen kehittämisen, samoin vertailutiedon hyödyntämisen tavoitteiden saavuttamisessa. Autamme tunnistamaan hallitusten jäsenten kompetensseja ja hyödyntämään niitä hallitustyöskentelyssä tuloksellisesti.

Palvelumme hallitustyön kehittämiseen


Hallitustyön arviointi ja kehittäminen ovat oleellisia osia yrityksen kilpailukyvyn kannalta, koska hallituksilta ja johtoryhmiltä vaaditaan yhä enemmän ketteryyttä ja kykyä toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Hallitustyön kehittämiseksi on käytettävissä kaksi palvelukonseptia, jotka auttavat arvioimisessa ja kehittämisprosesseissa.

MPS Board Barometer®


Hallitusbarometri -tutkimus on hallitustyön arvioinnin tiivis kokonaiskonsepti, jossa asiakkaallamme on mahdollisuus tehdä arvioita hallituksen toiminnasta ja yhteistyöstä toimitusjohtajan kanssa.

MPS Board Analyser®


Hallitustyön laaja arviointi- ja kehittämisprosessi, joka sisältää tutkimuksen lisäksi hallitusjäsenten ja toimitusjohtajan syvähaastattelut sekä hallituksen ryhmä-coachingin.

MPS Due Diligence


Tarjoamme monipuolisen ja asiantuntevan arviointipalvelukokonaisuuden, kun esimerkiksi yrityskaupoissa ja omistajavaihdoksissa ilmenee tarvetta arvioida hallitusta, johtoa tai henkilöstöä. Palvelukonseptit omistajatahon muutoksissa ja yrityskaupan tukeminen Due Diligence palveluilla:

  • Hallituksen Due Diligence
  • Johdon Due Diligence
  • Henkilöstön HR Due Diligence

Meillä on kokemusta niin ison kuin pienenkin toimijan arvioinnista.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Aiheeseen liittyvät muut palvelut

Tutkimuspalvelut
360-arviointi

360-arviointi tarjoaa luotettavaa tietoa esimiesten ja johtajien vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

LISÄÄ
Executive and Board
Executive Search - johdon suorahaku

Johdon suorahaku on täsmätyökalu hallitusjäsenten, toimitusjohtajien, johtoryhmän jäsenten ja keskijohdon valintoihin.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Hallitusbarometri

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu.

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Johtaja-arvioinnit

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Johtoryhmäbarometri

Kokonaisvaltaisessa johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi.

LISÄÄ
Executive and Board
MPS Management & Culture Due Dilligence

Arvioimme tehokkaasti ostettavan yrityksen kulttuuri ja johto ostajan asettamiin tavoitteisiin nähden.      

LISÄÄ
Executive and Board
Perheyritysten omistajastrategiat

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa.

LISÄÄ
Strategiatyö ja jalkautus
Strategialuotain

Strategialuotaimen avulla viestitään ja haastetaan yrityksen strategisia valintoja ja niiden toteuttamisen edellytyksiä.

LISÄÄ
Strategiatyö ja jalkautus
Strategiatyökirja

Strategiatyökirja on tiimin vaiheittain etenevä keskusteluttaja, joka tuo strategian keskeiset kohdat pohdittaviksi.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Tomi Välimäki
Tomi Välimäki
tomi.valimaki@mps.fi +358 40 562 7324
TUTUSTU