Johtoryhmätyön kehittäminen

Menestyvän työyhteisön johto suuntautuu tulevaisuuteen ja kykenee uudistumaan. Erilaisuuden ja monipuolisen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, verkostojen hallinta sekä valmentava johtaminen ovat toimivan ja tuloksellisen johtoryhmän perusta. MPS on johtoryhmätyön kehittämisen edelläkävijä vuosien kokemuksella.

MPS:n kehittämisprosessin tuloksena hallitus tai johtoryhmä pystyy paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit, maksimoimaan keskustelun tehokkuuden ja keskittymään tehtäväänsä. Olemme tuotteistaneet prosessimme tehokkaiksi ja aikaansa seuraaviksi kokonaisuuksiksi. Myös kaikilla konsulteillamme on omakohtaista liikkeenjohdon kokemusta eri toimialoilta, myös kansainvälisellä tasolla.

Johtoryhmän kehittämisprosessi edistää menestyksekästä strategian implementointia ja synergiaetujen saavuttamista. MPS:n johtoryhmätyön arviointi- ja kehittämisprosessi avaa johtoryhmän nykytilanteen barometrin avulla faktoina, joiden pohjalta voimme yhdessä löytää tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja edesauttaa johtoryhmätyön systemaattista kehittämistä.

Kehittämistyö jäsentää johtoryhmän ja sen jäsenten työskentelyä keskittymällä oleelliseen, hyödyntämällä ryhmän jäsenten erilaisuutta ja vapauttamalla ryhmän voimavaroja. Liiketoimintalähtöisyydellä sekä sen hetken liiketoimintatilanteen ja -haasteiden huomioimisella varmistamme johtoryhmätason ketteryyden ja kyvyn uudistua. 

Johtoryhmän kehittämisohjelmamme soveltuvat hyvin tilanteisiin, joissa

• Halutaan tehostaa johtoryhmän toimintaa
• Halutaan tukea muutosta
• Uusi johtoryhmä on aloittanut toimintansa
• Johtoryhmässä on epäluottamusta ihmisten välillä

Tärkeimmät palvelumme johtoryhmälle ovat

• Johtoryhmävalmennukset
• Johtoryhmätutkimukset
• Business Coaching

Johdon kehittämisanalyysi - Management Development Audit

Johdon kehittämisanalyysi eli Management Development Audit, MDA, tukee organisaation avainhenkilöitä strategian mukaisen toiminnan seuraamisessa. Kehittämisanalyysin avulla tehostetaan johtamista ja esimiestyöskentelyä sekä tuetaan johtoa muutoksen hallinnassa ja läpiviemisessä.

MDA on tarkoitettu kehittymisen työkaluksi organisaation johdolle ja avainhenkilöille, kun halutaan tukea yksilöllisiä johtamisvalmiuksia ja kehittää johtajuutta tai johtoryhmätyöskentelyä. Johdon kehittämisanalyysi tukee johtoa ja avainhenkilöitä henkilökohtaisesti johtamisen kehittämisessä strategian mukaisesti vastaamaan tulevaisuuden liiketoiminnan haasteita. Se tehostaa johtamista ja esimiestyöskentelyä sekä tukee johtoa muutoksen vauhdittamisessa ja läpiviemisessä.

Muutos lähtee yksilöstä

Ryhmän tai organisaation toiminnan muutos edellyttää yksilötason käyttäytymisen muutoksia. Johdon kehittämisanalyysillä vahvistetaan itsetuntemusta omasta ja luodaan johtajana kehittymistä tukeva käsitys potentiaalisuudesta. Laadimme johdon kehittämisanalyysien pohjalta toimeksiantajalle yhteenvedon organisaation johtamisen tilasta. Kehittämistoimenpiteet voidaan kohdentaa vastaamaan yksilöllisiä ja organisaation tarpeita.