Omistajuus ja johtajuus

Hyvällä omistajuudella ja johtajuudella kilpailuetua

Menestykse­kästä jatkuvuutta

Selkeästi määritelty omistajatahto- ja -strategia luovat pohjan yrityksesi johtamisen, liiketoimintastrategian, työantajakuvan ja kestävän kilpailukyvyn kehittämiselle. MPS:n Executive and Board –palvelut tarjoavat monipuolista tukea yksityisessä omistuksessa oleville yrityksille omistajuuden ja johtamisen kehittämiseen.

Tutustu ratkaisuumme

Jerker Gräsbeck
MPS Executive and Board

Hyvällä omistajuudella pitkäjänteistä menestystä

Koska omistajuus liittyy koko yrityksen hallintaan ja johtamiseen, vaikuttaa sen kehittäminen oleellisesti yrityksen menestykseen. Hyvällä omistajuudella yrityksen houkuttelevuus omistajien, johdon, avainhenkilöiden, henkilöstön ja ulkopuolisten osaajien silmissä kasvaa, ja tätä kautta kasvaa myös kilpailukyky. Me MPS:llä tarjoamme monipuolista tukea ja kattavia palveluja koko omistajuuden kehittämiskaarelle.

Omistajatahdolla ja -strategialla houkuttelevuutta

Omistajuuden kehittäminen lähtee liikkeelle omistajien tahtotilan määrittelyllä, jossa luodaan yhteinen pitkän aikajänteen (esim. 10-15 v) tavoite yritykselle. Kun yhteinen omistajatahto on määritelty, muodostetaan omistajastrategia sinne pääsemiseksi ja organisoidaan yrityksen johtamismallia, kompetensseja ja dynamiikkaa sen toteuttamiseksi. Selkeästi määritelty omistajatahto ja -strategia auttavat myös parhaiden ulkopuolisten osaajien houkuttelemisessa ja rekrytoinnissa.

Kattavia palveluja omistajuuden kehittämiseen

MPS:n hyvän omistajuuden ja johtamisen ratkaisut sopivat erinomaisesti yksityisessä omistuksessa oleville pienille ja keskisuurille yrityksille.

Esimerkkejä ratkaisuistamme:
  • Omistajatahdon määrittelyn fasilitointi erityisesti perheyrityksille.
  • Omistajatahtoon liittyvien räätälöityjen ohjeiden, rakenteiden ja prosessien suunnittelu.
  • Tehokkaan hallitustyön järjestäminen tukemaan yrityksen operatiivista johtoa yhdessä tehdyn strategian toteuttamisessa.
  • Yritysten johtoryhmien tukeminen toimintamallien ja dynamiikan arvioinnissa ja kehittämisessä.
  • Yrityskulttuurin kehittäminen ja kulttuurien yhteensopivuus yritysostojen yhteydessä.

Palvelumme tarjoavat ratkaisuja lisäksi:
  • omistajahallintaan; mm. omistuspohjan organisoiminen perheomisteissa yrityksissä
  • omistajapohjan ja yksittäisten omistajien kehitysohjelmiin (coaching ja mentorointi)
  • hallitustyön arviointiin ja kehittämiseen 
  • hallitusjäsenten rekrytointiin
  • johtoryhmätyöskentelyn ja yksittäisen johtoryhmän jäsenten kompetenssien kehittämiseen

 

“ (1)

Hyvän omistajuuden tavoitteena yrityksen houkuttelevuuden ja kannattavuuden kestävä kasvattaminen.

 

Jerker Gräsbeck

Senior advisor, MPS

Tutustu aiheeseen liittyviin palvelualueisiin tarkemmin

Ratkaisuumme liittyvät palvelut

Ota yhteyttä

Jerker Gräsbeck
Jerker Gräsbeck
jerker.grasbeck@mps.fi +358 40 050 6185
TUTUSTU