Hallitusbarometri

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu. Hallituksen jäseniltä vaaditaan relevanttia osaamista, kokemusta ja aikaa, mutta myös kykyä hyödyntää näitä erilaisten yksilöiden valmiuksia tehokkaasti.
Asiantuntijamme
Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU

“ (1)

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu.

 

Roy Herold

Toimitusjohtaja, MPS Executive & Board

Hallitustyön tutkimukset​

Board Analyzer® on kattava hallituksen toimintaa arvioiva kysely, joka tarkastelee hallituksen toimintaa, jokaisen jäsenen kontribuutiota sekä toimitusjohtajan ja hallituksen välistä yhteistyötä.

Board Barometer® on tiivis hallituksen toimintaa arvioiva kysely, joka kattaa kaikki keskeiset hyvää hallitustoimintaa kuvaavat osa-alueet.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Muut palvelut

Tutkimuspalvelut
360-palaute

360-palaute tarjoaa luotettavaa tietoa esimiesten ja johtajien vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

LISÄÄ
Executive and Board
Executive Search - johdon suorahaku

Johdon suorahaku on täsmätyökalu hallitusjäsenten, toimitusjohtajien, johtoryhmän jäsenten ja keskijohdon valintoihin.

LISÄÄ
Executive and Board
Hallitustyön kehittäminen

Tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimus kuuluu tavoitteelliseen henkilöstöjohtamiseen ja on keskeinen osa esimiehen työkalupakkia. 

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Johtaja-arvioinnit

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Johtoryhmäbarometri

Kokonaisvaltaisessa johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Kehitä työntekijä­kokemusta digitaalisella työ­kirjalla

Henkilöstökyselyn tuloksista saadaan eniten hyötyä irti silloin, jos niistä keskustellaan tiimeissä.

LISÄÄ
Executive and Board
MPS Management & Culture Due Dilligence

Arvioimme tehokkaasti ostettavan yrityksen kulttuuri ja johto ostajan asettamiin tavoitteisiin nähden.      

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
MPS Pulssi

MPS Pulssi antaa kattavaa ja ajankohtaista dataa henkilöstökokemuksen kehittymisestä.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Organisaatiokulttuuri ja muutos

Vahva kulttuuri on yhtä merkittävä kilpailuetu kuin laadukas strategia tai tehokas organisoituminen.

LISÄÄ
Executive and Board
Perheyritysten omistajastrategiat

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU