MPS Cross-Company -mentorointi­ohjelma

Ohjelman tavoitteena on antaa tukea menestykselliseen työskentelyyn niin yritysten johdossa kuin omalla vastuualueella. Myös johtoasemassa olevat henkilöt, jotka kaipaavat sparrausta ja tukea itseään kokeneemmalta osaajalta, voivat osallistua ohjelmaan aktorin ominaisuudessa. Nyt haku käynnissä lokakuussa 2022 alkavaan ohjelmaan!
Asiantuntijamme
Minna Hirsimäki
Minna Hirsimäki
minna.hirsimaki@mps.fi +358 20 746 9473
TUTUSTU

“ (1)

Mentorini kanssa sain sparrailla omaan kehittymiseeni liittyviä asioita - sain paljon näkemyksiä ja ajatuksia!

 

Nina Kujala

Fingrid Oy

Mitä ohjelma sisältää?

Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja tavoitteellisten keskustelujen avulla. Ohjelma pohjautuu vapaaehtoisuuteen, mutta edellyttää molempien osapuolien vahvaa sitoutumista prosessiin.

  • Mentori ja aktori tapaavat toisensa noin kuukauden välein aktorin asettamien tavoitteiden äärellä. Yhteensä tapaamisia on 8-10.
  • Yhteisiä mentorointi-verkoston tapaamisia on neljä, joissa erilaiset tulevaisuuden johtamiseen liittyvät teemat ovat keskiössä.
  • 360-arvioinnin, mikä auttaa syventämään ymmärrystäsi niistä kehittymisen toiveista, joita ympäristösi sinulta odottaa. Analyysin avulla opit näkemään omat vahvuutesi sellaisena kuin kollegat tai alaiset ne näkevät.

Kenelle MPS Cross-Company mentorointiohjelma sopii?

  • Uransa pitkäjänteisestä kehittämisestä kiinnostuneelle
  • Uusia vastuita kaipaavalle
  • Oman osaamisen ja tavoitteiden tunnistamiseen ja kehittämiseen
  • Sparrausta hankalaan työtilanteeseen kaipaavalle
  • Varmuutta ja rohkeutta työelämässä etsivälle
  • Verkostojaan ja uusia näkökulmia laajentavalle

Mikä ohjelmassa on erityistä?

Käytämme parien yhteensovittamisessa apuna uramotiivi- ja toimintatyylianalyysejä, jotta löydämme juuri sinulle ja tavoitteisiisi parhaiten sopivimman mentorin. Lisäksi huomioimme henkilöiden toimiala- ja kokemustaustat. Cross-Company mentorointiohjelman on käynyt läpi jo yli 600 henkilöä. Yhteisissä koko verkoston tapaamisissa keskitytään tulevaisuuden johtamisen teemoihin. 

Mitä ohjelma maksaa ja miten pääsen mukaan?

Uusi MPS Cross-Company mentorointiohjelma lähti liikkeelle maaliskuussa 2021 mahtavan ryhmän kanssa. Seuraava ohjelma alkaa lokakuussa 2022. Haku on avoinna, tule mukaan! Ohjelmaan haetaan täyttämällä aktorin tai mentorin hakulomake. 

Aktoreille 9 kuukauden mentorointiohjelman hinta on 3 100 € / aktori. Hae aktoriksi »
Mentoreilta ei peritä osallistumismaksua, mutta heille ei myöskään makseta erillistä korvausta heidän panostuksestaan. Hae mentoriksi »

Yhtiöiden sisäiset mentorointiohjelmat

Yrityksen sisäinen mentorointiohjelma on hyvä keino tukea osaamisen jakamista ja sitouttaa avainhenkilöitä organisaatioon. Olemme Suomen johtava yritysmentorointiohjelmien toteuttaja. Tarjoamme osallistujille valmennusta sekä konkreettiset työkalut. Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejämme ovat muun muassa ABB-konserni, Boliden Harjavalta, Enia Oy, YIT, Hartela-konserni, Panostaja Oyj, Senaatti-kiinteistöt Oy ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri VSSHP.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Aiheeseen liittyvät muut palvelut

Tutkimuspalvelut
360-arviointi

360-arviointi tarjoaa luotettavaa tietoa esimiesten ja johtajien vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

LISÄÄ
Coaching ja mentorointi
Coaching

MPS Business Coachingin avulla yksilön potentiaali saadaan vahvemmin suunnattua yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Compliance discussion tool – oikein toimimisen juurruttaja

Organisaation keskeisimmän sääntökokoelman tulisi olla jokaisen selkäytimessä.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Eettisen johtamisen kehittäminen

Eettisen johtamisen  audit ja tuki -prosessi auttaa määrittelemään oman ”eettisen hiekkalaatikkonne”.

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
Hybridijohtamisen kehittäminen

Monikanavainen lähijohtaminen -valmennuskokonaisuuden myötä luodaan yritykseen yhteinen päivittäisjohtamisen malli.

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Johtaja-arvioinnit

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
Lähijohtamisen kehittäminen

Lähijohtamisen kehittämisohjelmat soveltuvat tilanteisiin, joissa halutaan yhdenmukaistaa esihenkilökäytäntöjä.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Organisaatiokulttuuri ja muutos

Vahva kulttuuri on yhtä merkittävä kilpailuetu kuin laadukas strategia tai tehokas organisoituminen.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Minna Hirsimäki
Minna Hirsimäki
minna.hirsimaki@mps.fi +358 20 746 9473
TUTUSTU