Hallitus- ja johtoryhmä­barometrit

Hallitus- ja johtoryhmäbarometreillä tuetaan johtotehtävissä olevien työtä ja edesautetaan työn tavoitteellista ja systemaattista kehittämistä niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Barometrit avaavat nykytilanteen faktoiksi ja niiden pohjalta löydämme yhdessä tärkeimmät kehittämistoimenpiteet. Relevantin osaamisen, kokemuksen ja ajan lisäksi hallitus- ja johtoryhmätyöhön tarvitaan kykyä hyödyntää yksilöiden valmiuksia tehokkaasti.
Asiantuntijamme
Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
LAITA MEILLE VIESTI
VARAA AIKA KALENTERISTANI

“ (1)

MPS:n johtotason barometrit mahdollistavat mitattavat tulokset hallituksen tai johtoryhmän toiminnasta.

 

Niilo Mäkelä

Tutkimusjohtaja, MPS People Analytics

Barometrimme mahdollistavat mitattavat tulokset hallitustyöstä ja johtoryhmän toiminnasta sekä vaikuttavuuden arvioinnin työskentelyn kehittymisessä. Ne tarkastelevat yksittäisten jäsenten roolia sekä potentiaalia osana ryhmää, koko ryhmän yhteistyön tehokkuutta ja synergiaa sekä ryhmien vaikuttavuutta muuhun organisaatioon. Tutkimusten pohjalta löydämme yhdessä tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja edesautamme hallitus- tai johtoryhmätyön tavoitteellista ja systemaattista kehittämistä yksilö- ja ryhmätasolla.

 

Hallitustyön tutkimukset

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu. Hallitusbarometrimme auttavat uudistustyössä ja tukevat hyvää hallitustoimintaa.

Board Analyzer® on kattava hallituksen toimintaa arvioiva kysely, joka tarkastelee hallituksen toimintaa, jokaisen jäsenen kontribuutiota sekä toimitusjohtajan ja hallituksen välistä yhteistyötä.

Board Barometer® on tiivis hallituksen toimintaa arvioiva kysely, joka kattaa kaikki keskeiset hyvää hallitustoimintaa kuvaavat osa-alueet.

 

Johtoryhmäbarometrit

Johtoryhmätyöskentelyssä yhdistyy kaksi toisistaan erilaista ulottuvuutta: organisaation tulevaisuuteen ja perustehtävään sekä sen suorittamiseen liittyvät asiat ja ryhmän työskentelyyn ja työtapoihin liittyvät asiat. Vaikka tehtävään liittyvät asiat ovat erittäin tärkeitä, liian usein ne jäävät ainoaksi asiaksi, jota aktiivisesti työstetään ja kehitetään. Tällöin ryhmän tehokkuus voi laskea tai pahimmillaan yhdessä työskentely estyy kokonaan.

Johtoryhmäbarometrimme tarkastelevat yksittäisten jäsenten roolia osana ryhmää, mutta myös koko ryhmän yhteistyön tehokkuutta ja synergiaa sekä johtoryhmän vaikuttavuutta organisaatioon.

MPS johtoryhmäbarometri mahdollistaa mitattavat tulokset johtoryhmän toiminnasta ja vaikuttavuuden arvioinnin työskentelyn kehittymisessä.

Aloittava johtoryhmä -tutkimus taas keskittyy alkuvaiheessa olevan johtoryhmän toimintatapoja ja tehtäviä koskeviin asioihin sekä johtoryhmän jäsenten toimintaan. Tutkimuksessa paneudutaan mm. johtoryhmän ajankäyttöön, tiedonkeruuseen, päätöksentekoon, viestintään sekä toiminnan rytmitykseen.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU
VARAA AIKA KALENTERISTANI