Johtoryhmä­barometri

Kokonaisvaltaisessa johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi johtoryhmäbarometrin ja syvähaastattelujen avulla.
Asiantuntijamme
Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU

“ (1)

MPS johtoryhmäbarometri mahdollistaa mitattavat tulokset johtoryhmän toiminnasta.

 

Niilo Mäkelä

Tutkimusjohtaja, MPS People Analytics

Johtoryhmätyöskentelyssä yhdistyy kaksi toisistaan vahvasti erilaista ulottuvuutta. Ensinnä organisaation tulevaisuuteen ja perustehtävään ja sen suorittamiseen liittyvät asiat, toisena ryhmän työskentelyyn ja työtapoihin liittyvät asiat. Vaikka tehtävään liittyvät asiat ovat erittäin tärkeitä, liian usein ne ovat ainoa asia, jonka ryhmä tiedostaa ja jota se aktiivisesti työstää. Jos ryhmäprosessi jää vaille huomiota, ryhmän tehokkuus voi laskea tai pahimmillaan yhdessä työskentely estyy kokonaan.

Tarkastelussa on yksittäisten jäsenten rooli sekä potentiaali osana ryhmää, koko ryhmän yhteistyön tehokkuus ja synergia sekä johtoryhmän vaikuttavuus muuhun organisaatioon. Tutkimusten pohjalta löydämme yhdessä tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja edesautamme johtoryhmätyön tavoitteellista ja systemaattista kehittämistä niin yksilö- kuin ryhmätasolla. MPS johtoryhmäbarometri mahdollistaa mitattavat tulokset johtoryhmän toiminnasta ja vaikuttavuuden arvioinnin työskentelyn kehittymisessä. Aloittava johtoryhmä -tutkimus taas keskittyy alkuvaiheessa olevan johtoryhmän toimintatapoja ja tehtäviä koskeviin asioihin sekä johtoryhmän jäsenten toimintaan. Tutkimuksessa paneudutaan muun muassa johtoryhmän ajankäyttöön, tiedonkeruuseen, päätöksentekoon, viestintään sekä toiminnan rytmitykseen.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Muut palvelut

Tutkimuspalvelut
360-palaute

360-palaute tarjoaa luotettavaa tietoa esimiesten ja johtajien vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

LISÄÄ
Executive and Board
Executive Search - johdon suorahaku

Johdon suorahaku on täsmätyökalu hallitusjäsenten, toimitusjohtajien, johtoryhmän jäsenten ja keskijohdon valintoihin.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Hallitusbarometri

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu.

LISÄÄ
Executive and Board
Hallitustyön kehittäminen

Tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimus kuuluu tavoitteelliseen henkilöstöjohtamiseen ja on keskeinen osa esimiehen työkalupakkia. 

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Johtaja-arvioinnit

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Kehitä työntekijä­kokemusta digitaalisella työ­kirjalla

Henkilöstökyselyn tuloksista saadaan eniten hyötyä irti silloin, jos niistä keskustellaan tiimeissä.

LISÄÄ
Executive and Board
MPS Management & Culture Due Dilligence

Arvioimme tehokkaasti ostettavan yrityksen kulttuuri ja johto ostajan asettamiin tavoitteisiin nähden.      

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
MPS Pulssi

MPS Pulssi antaa kattavaa ja ajankohtaista dataa henkilöstökokemuksen kehittymisestä.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Organisaatiokulttuuri ja muutos

Vahva kulttuuri on yhtä merkittävä kilpailuetu kuin laadukas strategia tai tehokas organisoituminen.

LISÄÄ
Executive and Board
Perheyritysten omistajastrategiat

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU