360-palaute

Kun haluat kehittää johtamista ja esihenkilötyötä tai antaa eväitä avainrooleissa toimiville, tarjoaa MPS siihen kokonaisvaltaisen palvelun. MPS 360-palaute tarkastelee yksilön toimintaa monipuolisesti, nostaen selkeästi esiin vahvuudet sekä kehityskohteet ja priorisoiden niistä kiireellisimmät. Monipuolisista palaute- ja valmennusvaihtoehdoista löytyy erilaisiin tarpeisiin sopivat ratkaisut yksilöiden tai koko organisaation johtamisen kehittymisen tueksi.
Asiantuntijamme
Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
LAITA MEILLE VIESTI
VARAA AIKA KALENTERISTANI

“ (1)

360°-palaute on kokonaisvaltainen kehittymisen apuväline ja antaa toistuvissa mittauksissa erinomaisen mahdollisuuden seurata niin koko organisaatiotason, tiimien kuin henkilökohtaistakin kehittymistä.

 

Minnamari Marttila

Hallintojohtaja, Finnfund

Helppo ja vaivaton toteutus

Kokemus tuo varmuutta

360-palautteet voivat olla asiakkaan HR:ää työllistäviä projekteja varsinkin, jos niitä toteutetaan kerralla isompi määrä. MPS toteuttaa vuosittain satoja 360-palautearviointeja ja kehitämme prosessia jatkuvasti automaattisemmaksi ja asiakasta mahdollisimman vähän kuormittavaksi.

Yhteistyön sujuvuutta helpottavat mm.

  • Web-pohjainen vastaajatietokeruulomake
  • Esihenkilöille järjestetyt infotilaisuudet
  • Kattavat informointimateriaalit 360-arvioinnin eri vaiheisiin
  • Raporttien tietoturvallinen toimitus osallistujille
  • Purkutilaisuuksien kalenterointi MPS:n toimesta

 

Yksilöiden kehittymisen tukena

MPS 360 kasvattaa itsetuntemusta ja antaa ideoita oman kehittymispolun suunnitteluun

360-palaute antaa mahdollisuuden tarkastella omaa toimintaa muiden silmin. Se vastaa kysymyksiin siitä, miten muut kokevat toimintasi työpaikalla ja minkälaisia odotuksia heillä on tulevasta. Kuten kaikissa MPS tutkimuksissa, myös 360-arvioinnissa tavoitteena on toiminnan konkreettinen kehittäminen. 

Joskus 360-palautteiden tarjoamaa tietoa halutaan täydentää persoonallisuustesteillä. Voit lukea persoonallisuustestin hyödyistä johtamisen kehittämisen tukena lisää blogistamme

Lähestymistapamme varmistaa, että kehittyminen ja kasvu aikaansaadaan vahvuuksia hyödyntäen ja vaikeitakin asioita pystytään käsittelemään rakentavalla tavalla. Tarvittaessa MPS Coachit opastavat jokaista palautteen saanutta henkilöä tunnistamaan palautteesta olennaisen ja juuri itselle merkityksellisen.

Monipuoliset palautevaihtoehdot
  • Yksilölliset palautteet (lähi/etä)
  • Pienryhmätyöpajat
  • HR ammattilaisten train-the-trainer -valmennukset
  • Digitaaliset työkalut itseohjattuun tulosten käsittelyyn

 

Meidän näköinen 360-palaute

Toteutustapa, sisältö ja tulosraportti räätälöitävissä

Joskus organisaation toiminnan ominaispiirteet edellyttävät 360-palautteen räätälöintiä. Tällöin asiakkaan tavoitteet, strategiset kyvykkyydet ja toimintaa ohjaavat arvot konkretisoidaan osaksi 360-palautteen sisältöä. Eri vastuurooleihin mukautuvat kysymykset keräävät olennaisimman tiedon johtamisen tilasta ja kehittymisen tarpeesta. Näin 360-palaute viestii, tukee ja seuraa strategian toteutumista.

People Analytics-360+270+180

Kuva: Yleisimmin 360-arvioinnissa kerätään palautetta esimiehen toiminnasta suorilta alaisilta, lähimmiltä kollegoilta ja esimieheltä, sekä mahdollisilta muilta yhteistyökumppaneilta. 270-arviot ovat asiantuntijoille suunnattuja palautetutkimuksia. Suppeampaa 180-arviota voidaan käyttää, kun halutaan nopeasti kehittää tiimin yhteistoimintaa.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU
VARAA AIKA KALENTERISTANI