Hallitustyön kehittäminen 

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu. Tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 

Hallituksen jäseniltä vaaditaan relevanttia osaamista, kokemusta ja aikaa, mutta myös kykyä hyödyntää näitä valmiuksia kokonaisuutena tehokkaasti. Lisäarvoa tuottavan hallituksen on kyettävä kulkemaan jatkuvasti askeleen edellä myös monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

MPS keskittyy tehostamaan hallituksen sisäistä työskentelyä. Hallituksen ja ylimmän johdon roolien on oltava selkeitä. Yksi merkittävimpiä tekijöitä toimivalle hallitustyöskentelylle on hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen arvostus. Ulkopuolinen sparraaja mahdollistaa objektiivisen ja johdonmukaisen kehittämisen, samoin vertailutiedon hyödyntämisen tavoitteiden saavuttamisessa. Autamme tunnistamaan hallitusten jäsenten kompetensseja ja hyödyntämään niitä hallitustyöskentelyssä tuloksellisesti. 

Palvelumme hallitustyön kehittämiseen

Hallitustyön arviointi ja kehittäminen ovat oleellisia osia yrityksen kilpailukyvyn kannalta, koska hallituksilta ja johtoryhmiltä vaaditaan yhä enemmän ketteryyttä ja kykyä toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Hallitustyön kehittämiseksi on käytettävissä kaksi palvelukonseptia, jotka auttavat arvioimisessa ja kehittämisprosesseissa.

MPS Board Barometer®

Hallitusbarometri -tutkimus on hallitustyön arvioinnin tiivis kokonaiskonsepti, jossa asiakkaallamme on mahdollisuus tehdä arvioita hallituksen toiminnasta ja yhteistyöstä toimitusjohtajan kanssa.

MPS Board Analyser®

Hallitustyön laaja arviointi- ja kehittämisprosessi, joka sisältää tutkimuksen lisäksi hallitusjäsenten ja toimitusjohtajan syvähaastattelut sekä hallituksen ryhmä-coachingin.

MPS Due Diligence 

Tarjoamme monipuolisen ja asiantuntevan arviointipalvelukokonaisuuden, kun esimerkiksi yrityskaupoissa ja omistajavaihdoksissa ilmenee tarvetta arvioida hallitusta, johtoa tai henkilöstöä. Palvelukonseptit omistajatahon muutoksissa ja yrityskaupan tukeminen Due Diligence palveluilla:

• Hallituksen Due Diligence
• Johdon Due Diligence
• Henkilöstön HR Due Diligence

Meillä on kokemusta niin ison kuin pienenkin toimijan arvioinnista.