MPS Family Governance Advisory - hyvä hallintotapa perheyrityksessä

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa. Omistajastrategia vahvistaa omistajien yhteistä näkemystä omistajuuden tavoitteista ja perheyrityksen tulevaisuudesta sukupolvesta toiseen.

Noin 50 000 perheyrityksessä mietitään parhaillaan, kuinka varmistetaan onnistunut sukupolvenvaihdos ja perheenjäsenten mahdollisuudet kehittyä perheyrityksessä tai sen ulkopuolella. MPS Family Governance Advisory tarjoaa konkreettista tukea, sparrausta ja työkaluja perheyrityksenne tilannearviointiin ja kehittämiseen.

Tuemme perheyritystänne omistajastrategiaan liittyvissä asioissa ja fasilitoimme ammattimaisella otteella tarvittavissa toimenpiteissä. Vahvistamme perheyrityksenne hyvää hallintoa selkeyttämällä hallitustyöskentelyä, hallintaketjua ja vastuualueita. Suunnittelemme kanssanne perheyrityksellenne sopivat ohjeet, rakenteet ja prosessit. Tuemme teitä johtamiseen liittyvissä asioissa, tunnistamme olemassa olevan kyvykkyyden ja tulevaisuuden potentiaalin. Autamme luomaan yhtenäisen näkemyksen perheyrityksenne omistajuudesta ja omistuksen siirrosta sukupolvelta toiselle, mahdollistaen näin menestyksekkään jatkuvuuden perheyritysliiketoiminnallenne. 

MPS Family Governance Advisorylla on vahvaa näyttöä onnistuneista projekteista perheyritysten parissa. Olemme tukeneet jo kymmeniä vuosia perheyritysten pitkäjänteistä menestystä niin pienissä, keskisuurissa kuin globaalisti toimivissa perheyrityksissä. Ota yhteyttä Senior Advisor Peter Thermaniin, hän kertoo mielellään lisää!

MPS - Perheyritykseltä perheyrityksille! 

Keskiössä selkeä omistajastrategia

Perheyrityksen omistuksessa ei pyritä vain taloudelliseen hyötyyn, vaan velvollisuus on perityn yrityksen säilyttämisestä suvun hallussa ja sen siirtämisestä sukupolvelta toiselle. Me tuemme perheyrityksiä omistajastrategiaan liittyvissä asioissa ja fasilitoimme ammattitaidolla tarvittavissa toimenpiteissä.

Ota yhteyttä, kerron lisää! >

Yritys- ja perhehallinto

On tärkeää, että avainhenkilöt jakavat yhteisen näkemyksen perheestä, vastuun jakamisesta, kontrollin ylläpitämisestä sekä valtaan ja rahaan liittyvistä asioista. MPS tukee perheyrityksiä suunnittelemaan räätälöityjä ohjeita, rakenteita ja prosesseja perheyrityksen kasvun varmistamiseksi.

Ota yhteyttä, kerron lisää! >

Perheyrityksen seuraajasuunnittelu

Perheyrityksiä tuetaan myös hallitukseen ja seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi heitä tuetaan lahjakkaiden kykyjen löytämisessä ja johtamiseen liittyvissä asioissa, jotta oikeat henkilöt löytyisivät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Lue lisää >

Hallitustyön kehittäminen

Perheyritysten keskeiset prioriteetit koostuvat varojen ja arvojen säilyttämisestä ja lisäämisestä seuraavia sukupolvia varten. Hallitus- ja johtoryhmän räätälöidyssä auditoinnissa selvitetään mm. osallistujien näkemyksiä strategiasta, tavoitteista, kulttuurista ja arvoista.

Lue lisää >

Business Coaching perheyrityksen tukena

Business Coaching on yksilöllinen johtamisen kehittämisen prosessi, joka soveltuu erinomaisesti perheyrityksen omistajille, jotka ovat kasvamassa uusiin rooleihin, esim. toimitusjohtajaksi. Coachingissa paneudutaan henkilön tilanteeseen ja haasteisiin sekä tunnistetaan vahvuuksia.

Lue lisää >

Mentorointi perheyrityksen tukena

Tarjoamme koulutuksien ja mentorointiohjelmien avulla laajaa tietämystä eri liiketoiminta alueista sekä markkinoista. Niiden avulla tuemme omistajien ajatuksia roolistaan yrityksessä sekä perheessä. Näin he saavat sparrailua kokeneemmilta osaajilta, jotka ovat läpikäyneet vastaavanlaisia prosesseja.

Lue lisää >