Vaikuttavia sisältöjä verkko-oppimiseen

Aktiivista oppimista ja tehokasta uudistumista

Innostavaa verkkokoulutusta

Tuemme organisaatiosi uudistumiskykyä vaikuttavilla, monipuolisilla ja mitattavilla oppimisratkaisuilla, perehdytyksestä ja turvallisuuskoulutuksista vaativien muutosten jalkauttamiseen. Me MPS:llä suunnittelemme ja toteutamme teille motivoivat verkkokurssit, videot, monimuoto-oppimisen kokonaisuudet, pelilliset toteutukset ja tiimien oppimista tukevat digitaaliset työkirjat ja keskustelutyökalut.
Asiantuntijamme
Heidi Juhantalo
Heidi Juhantalo
heidi.juhantalo@mps.fi +358 50 367 8177
OTA YHTEYTTÄ

Tutustu ratkaisuumme

Kimmo Tuovinen
Verkko-oppimisen sisällöt

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pedagogista osaamista ja vaikuttavia sisältöjä digitaaliseen oppimiseen

Tuomme verkkokoulutussisältöihinne pedagogisen asiantuntemuksen, toimivat teknologiaratkaisut sekä vaikuttavuutta ja innostavuutta esimerkiksi pelillistämisen keinoin. Tunnemme ihmisen työkäyttäytymisen ja organisaatioiden lainalaisuudet, ja suunnittelemme ratkaisunne saumattomaksi osaksi muuta osaamisen kehittämisen kokonaisuuttanne. Sisällöt voidaan helposti jaella joko Gimlet-oppimisympäristömme kautta tai toimittaa organisaatiosi omaan oppimisympäristöön sopivina paketteina.

Yhteiset uudistamisen työkalut

Jotta yhteinen muutos myös tehtäisiin yhdessä, tarvitaan välineitä sen sisäistämiseen, jalostamiseen ja aikaansaamiseen. Digitaalisten työkalujemme ja asiantuntijatukemme avulla jokainen pääsee vaikuttamaan siihen, miten toimintaympäristön muutoksiin vastataan parhaiten omassa työssä ja omassa tiimissä. Tämä luo uusia, yhteisiä merkityksiä ja tehostaa organisaation tavoittelemaa uudistumista, olipa kyse strategiatyöstä, muista isoista muutoshankkeista tai eettisen toimintakulttuurin kehittämisestä.

Strategian jalkautus yhdessä

Voimme auttaa organisaatiotasi monipuolisesti strategiatyössä ja sen toteutuksessa. Kun organisaatiosi strategiaa halutaan onnistuneesti jalkauttaa, tarvitaan muutakin kuin pelkkää viestintää. Moderni, innostava ja sitouttava strategiaprosessi kerää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa laajalti näkemyksiä henkilöstöltä esimerkiksi Strategialuotaimellamme. Strategian jalkautuksessa Strategiatyökirjamme tuo strategian keskeiset kohdat pohdittavaksi koko henkilöstölle.

Esimerkkejä verkko-oppimisen sisällöistä

Compliance – sääntöjenmukainen toiminta

Mitä eettisyys tai sääntöjenmukaisuus merkitsee henkilöstösi työn kannalta? Tätä ymmärrystä vahvistamme Compliance-verkkokoulutuksella, jonka sisällöt räätälöimme organisaatiosi tavoitteita ja brändiä vastaaviksi. Kun perusasiat ovat hallussa, eettistä toimintakulttuuria voi vahvistaa tavoitteellisella keskustelulla, joka on helppo fasilitoida MPS:n Compliance discussion tool avulla. Value resolution toolin ohjaamana tiimit kirkastavat konkreettisesti, miten toteuttavat arvojen mukaista toimintaa.

Turvallisuus ja laatu

Tuemme elintärkeää turvallisuusosaamistanne motivoivilla ja monipuolisilla oppimisratkaisuilla, jotka mahdollistavat osaamisen varmistamisen, suoritusten rekisteröinnin ja tarvittavan raportoinnin. Meillä on vankkaa osaamista myös ulkoiset sidosryhmät, kuten urakoitsijat tai kuljettajat, tehokkaasti tavoittavien koulutusten luomisesta, jakelusta ja seurannasta, työmaan portteja myöten.

Perehdytys

Kuinka perehdyttäminen sujuu organisaatiossasi? Onko se tehokasta, innostavaa ja oikea-aikaista, myös silloin kun vaihtuvuus on suuri tai kun tehtäviä vaihdetaan talon sisällä? Entä kun perehdyttäjä ja perehdytettävä ovat eri maissa tai tulevat eri kulttuureista? Verkkoperehdytys tuo perehdytysohjelmaanne joustavuutta, luotettavuutta ja seurattavuutta. Siirtämällä osan perehdytysprosessista verkkoon, vapautat perehdyttäjän aikaa muuhun työhön tai tehokkaampaan ja kohdennetumpaan perehdytykseen.

Asiakaspalvelu- ja tuotekoulutus

Mitä myyn ja kenelle? Miten tuotan sovitun palvelun standardiemme mukaisesti? Autamme teitä luomaan asiakaspalvelu- ja tuotekoulutuksia, jotka vastaavat täsmällisesti kohderyhmänne tarpeisiin – ei tuotetietojen luettelointia tai prosessikaavioita vaan käytännön työtä ja liiketoiminnan tavoitteita tukevaa oppimista. Tavoitamme oman henkilöstönne lisäksi tehokkaasti myös ulkoiset kohderyhmänne kuten jälleenmyyjät.

Palvelumme

Omaisuudenhallinnan perusteet haltuun verkkokurssilla
- Asiakkaamme kertovat -

Omaisuudenhallinnan perusteet haltuun verkkokurssilla

Toteutimme Carunalle napakan, mutta interaktiivisen ja arjenläheisen verkkokurssin, josta on helppo sisäistää sekä verkko-omaisuuden hallinnan merkitys että sen keskeiset prosessit ja dokumentit.

Ota yhteyttä

 

Heidi Juhantalo
Heidi Juhantalo
heidi.juhantalo@mps.fi +358 50 367 8177
TUTUSTU