Gimlet LMS -oppimisympäristö

Yritystoiminnan tarpeisiin kehitetty Gimlet LMS koostuu kahdesta osasta. Hallinnointiosan avulla ylläpidetään koulutussisältöjä, hallinnoidaan käyttäjiä ja opintoryhmiä, luodaan oppimispolkuja sekä seurataan suorituksia. Koulutusportaalin avulla henkilöstö löytää helposti itselleen suunnatut koulutussisällöt ja pystyy seuraamaan omia suorituksiaan.
Asiantuntijamme
Kimmo Tuovinen
Kimmo Tuovinen
kimmo.tuovinen@mps.fi +358 40 568 8996
LAITA MEILLE VIESTI

“ (1)

Arvioimme markkinassa tarjolla olevia verkkokoulutusympäristöjä ja sisällöntuotantoon soveltuvia työkaluja. Gimlet-oppimisympäristö vastasi parhaiten tarpeisiimme.

 

Päivi Lyly

Henkilöstön kehittämispäällikkö, Are

Varmista osaaminen – Gimlet LMS -hallinnointi

Gimlet LMS on skaalautuva ratkaisu, joka sopii eri kokoisille organisaatioille. Koulutusprosessin tehokkaalla hallinnoinnilla varmistetaan henkilöstön kouluttautumisen edistyminen sovitussa aikataulussa, saadaan raportit suorituksista ja ennen kaikkea pystytään todentamaan ja mittaamaan saavutetut koulutustulokset suhteessa määriteltyihin tavoitteisiin.

Gimlet LMS:n kautta voi jakaa monimuotoisia oppimissisältöjä, kuten verkkokurssit, videot, audiot, esitysmateriaalit sekä linkit ulkoisiin materiaaleihin.

Järjestelmä tukee ohjattua oppimisprosessia: Gimlet LMS:n hallinnointipuolella määritellään koulutusportaalissa näytettävä sisältö. Sisällöt jaetaan opintopolkuihin, joille määritellään kohderyhmä. Opintopolku on ylätaso, joka sitoo yhteen tietylle kohderyhmälle tarkoitetut koulutussisällöt. Opintopolut voidaan luoda siten, että käyttäjät saavat vapaasti selata heille tarkoitettuja sisältöjä tai käyttäjiä voidaan ohjata käymään sisällöt läpi tietyssä järjestyksessä. Järjestelmästä voi lähettää käyttäjille myös kutsuja ja muistutuksia.

Käyttäjähallinnointi voidaan tehdä joko Gimlet LMS:n hallinnoinnissa tai yhdistää käyttäjähallinnointi asiakkaan omiin HR/ERP-järjestelmiin.

Käyttäjien suorituksista ja tehtävien vastauksista saa helposti raportit Exceliin. Suorituksia voi seurata myös reaaliaikaisesti suoraan Gimlet LMS:n hallinnoinnissa. Tarpeen vaatiessa voidaan rakentaa erillisiä raportointinäkymiä myös koulutusportaalin puolelle, esimerkiksi esimiehille oman tiimin suoritusten seurantaan.

Vapauta oppiminen – Gimlet-koulutusportaali

Gimlet-koulutusportaali on selkeä ja käyttäjäystävällinen ratkaisu verkkokoulutuksien ja muun digitaalisen sisällön jakamiseen, mikä mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttäjä näkee koulutusportaalissa vain ne sisällöt, jotka hänelle on määritelty Gimlet LMS:n hallinnointipuolella. Omien koulutussisältöjen suoritusstatus on käyttäjän nähtävissä suoraan koulutusportaalissa.

Koulutusportaalin ulkoasu suunnitellaan asiakkaan graafisten ohjeiden mukaan. Gimlet LMS -järjestelmään on mahdollista luoda useita eri visuaalisella ilmeellä olevia koulutusportaaleja eri kohderyhmille, esim. oma henkilöstö ja alihankkijat. Koulutusportaalista voidaan tehdä myös eri kieliversioita. Koulutusportaalin elementit sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Gimlet_LMS_portaali_responsiivisuus_web

Gimlet LMS -portaali on responsiivinen


Tervetuloa myös Oppimisen teknologia -asiakkaiden tukisivustolle! Tämän tukisivuston avulla saat ratkaistua useimmat Gimlet LMS -, Gimlet Composer - sekä Prewise Learning -aiheiset asiat!

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Kimmo Tuovinen
Kimmo Tuovinen
kimmo.tuovinen@mps.fi +358 40 568 8996
TUTUSTU