Teleste: Laadukasta verkkokurssien suunnittelua konsultointituella

VERKKO-OPPIMISEN TEKNOLOGIA JA SISÄLLÖT

Teleste

Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Telesten ratkaisut tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut sinulle, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuus ja vankka kokemus on tehnyt Telestestä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Teleste on yhteydessä asiakkaisiinsa maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla.
Toteutimme Telesten tarpeeseen konsultointi- ja koulutuskokonaisuuden, joka sopii erinomaisesti organisaation sisäisen verkko-oppimisen sisällöntuotannon käynnistämiseen ja oman suunnitteluosaamisen systemaattiseen kasvattamiseen.
teleste-logo

Projektin lähtökohta

Kun on tarve kouluttaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiä tehokkaasti ja laadukkaasti, organisaatiosta löytyy yleensä sopivat sisältöasiantuntijat ja viestinnän tai markkinoinnin osaajat hanketta edistämään. Silti voi olla haastavaa saada toteutettua aidosti osallistavia ja innostavia oppimiskokemuksia ja verkkokursseja organisaation tärkeille oppijoille. Puuttuva palanen on tyypillisesti suunnitteluosaaminen, jota vaaditaan kaiken muun osaamisen tehokkaaseen yhdistämiseen ja oppijalähtöisen ratkaisun synnyttämiseen.

Samanlainen haaste oli myös Telestellä, jossa halutaan panostaa verkkokurssien laatuun ja vaikuttavuuteen. Telestellä oli jo valmiiksi sujuvassa käytössä MPS:n Gimlet Composer -sisällöntuotantotyökalu ja Gimlet LMS -oppimisympäristö. Kun eteen sitten tuli tarve rakentaa tuoteryhmää käsitteleviä verkkokursseja, joiden avulla koulutettaisiin niin asiakkaita, yhteistyökumppaneita, myyjiä kuin teknistä henkilöstöä, Teleste huomasi tarvitsevansa lisätukea siihen, kuinka näin laaja kohderyhmä huomioitaisiin oikealla tavalla ratkaisujen suunnittelussa. Niinpä yhteistyötä MPS:n kanssa päätettiin laajentaa myös konsultointipalvelujen puolelle, jotta verkkokurssit saataisiin toteutettua tavoitteiden mukaisesti ja samalla Telestelle kertyisi sisäistä suunnitteluosaamista tulevia verkko-oppimisen tarpeita varten.

Ratkaisu

MPS toteutti Telesten tarpeeseen konsultointi- ja koulutuskokonaisuuden, joka sopii erinomaisesti organisaation sisäisen verkko-oppimisen sisällöntuotannon käynnistämiseen ja oman suunnitteluosaamisen systemaattiseen kasvattamiseen. Kokonaisuus sisälsi mm. valmistavia ennakkotehtäviä osallistujille, koko päivän kestäneen yhteisen workshopin ja sitä seuranneen konsultointijakson, jonka aikana Telesten asiantuntijat toteuttivat saamiaan oppeja ensimmäisen pilottiprojektin parissa. MPS:n konsultoiva suunnittelija – Learning Experience Designer – tarjosi tukea, sparrausta ja käytännön neuvoja koko suunnittelumatkan ajan.

Valmentavassa workshopissa osallistujat pääsivät oppimaan askel kerrallaan, kuinka verkkokurssin suunnittelussa kannattaa edetä ja toteuttamaan pilotiksi valitusta Luminato-tuotekoulutuksestaan ensimmäisen keskeisen suunnitteludokumentin, verkkokurssin synopsiksen. Tähän liiketoiminnan tavoitteet, oppijoiden tilanteen ja tavoiteosaamiset määritelleeseen dokumenttiin Telesten tiimi pystyi sitten nojaamaan läpi koko suunnitteluprojektin tehdessään tarkempia verkkokurssin lähestymistapoja ja sisältöä koskevia valintoja.

Yhteisen workshop-päivän jälkeen Telesten tiimi oli tiiviissä yhteydessä MPS:n asiantuntijaan, joka antoi heille selkeää palautetta kussakin suunnittelun vaiheessa, auttoi ratkomaan erilaisia verkkokurssin toteutukseen liittyviä käytännön kysymyksiä ja toteutti Telesten rakentamaan kurssiin myös räätälöidyn toiminnallisuuden, jotta se saatiin palvelemaan kohderyhmää juuri toivotulla tavalla.

Yhteinen projekti koettiin Telestellä erittäin hyödylliseksi ja yhteistyönä myös hauskaksi. Mikä tärkeintä, sen tuloksena syntyi vaikuttava verkkokurssi ja osaamista oppimiskokemusten rakentamisesta myös jatkoa varten. Telesten Peter Nuyttens (Project Manager, VBD Global Support) kuvaa yhteistyötä MPS:n kanssa seuraavasti:

 

"Workshop oli todella toimiva, ja saimme sen jälkeen hyvää tukea. Pystyimme tämän pohjalta toteuttamaan itse kahdella kielellä talon tähän mennessä parhaan e-learning-kurssin."

 

“ (1)

Workshop oli todella toimiva! Sen pohjalta toteutimme itse kahdella kielellä talon parhaan e-learning-kurssin.

 

Peter Nuyttens

Project Manager & VBD Global Support, Teleste

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä