Strategiatyökirja

Miten voitte varmistua siitä, että jokainen tiimi tietää, mihin suuntaan organisaatio on menossa? Ja vieläpä osaa itse löytää askelmerkit oikealle tielle? Millä parannetaan tiimien itseohjautuvuutta, myös strategian toteuttamisessa? Strategiatyökirja on tiimin virtuaali- tai lähi-istunnossa käytettävä, vaiheittain etenevä keskusteluttaja, joka tuo strategian keskeiset kohdat pohdittaviksi koko henkilöstölle.
Asiantuntijamme
Anna Heiliö
Anna Heiliö
anna.heilio@mps.fi +358 40 527 5916
TUTUSTU

“ (1)

Jos haluaa mennä nopeasti, kannattaa mennä yksin. Jos haluaa mennä pitkälle, kannattaa mennä yhdessä.

 

Afrikkalainen sananlasku

Strategiatyökirjan avulla voidaan hakea yhteinen näkemys esimerkiksi näihin kysymyksiin:

  • Miten muutamme työtämme, jotta se on linjassa uuden suunnan kanssa?
  • Mitä voimme tehdä enemmän, mitä vähemmän?
  • Millaisia uusia käytäntöjä meidän pitäisi ottaa käyttöön, jotta muutos tapahtuisi?
  • Miten seuraamme muutoksen toteutumista?

Esimiehen tai keskustelun vetäjän tehtävä helpottuu, kun kaikki tarvittava tieto on samassa välineessä ja keskustelulla on selkeät runko. Keskustelun vaiheet on ohjeistettu ja ajastettu vastaamaan suunniteltua kokonaiskestoa. Avatar-hahmo ohjaa keskustelun etenemistä ja tekee kokemuksesta yhteisesti miellyttävän, ja muu visuaalisuus tukee teidän strategianne ja brändinne ilmettä.

Tiimit saavat yhdenvertaisen käsittelyn aiheelle, kun keskustelun eteneminen – tai sen järjestäminen ylipäätään – ei ole vain esimiehen taitojen ja näkemysten varassa.

Strategiatyökirjaa ei täytetä johdon mieliksi vaan tiimin omiin tarpeisiin. Ratkaisut jäävät tiimille talteen toimenpidelistaksi, joka on toteuttamiskelpoinen, tiimin omalla kielellä kirjattu ja yhteisesti laadittu.

Organisaatio saa raportin keskustelujen järjestämisestä ja pystyy siten seuraamaan osallistumismäärää ja tarvittaessa muistuttamaan esimiehiä keskustelun järjestämisestä.


Millaisiin tilanteisiin?

  • Kun strategian toimeenpanoa halutaan vauhdittaa
  • Kun organisaation valmiudet välittää ja vastaanottaa strategiaviestejä ovat vaihtelevat
  • Kun tiimeille halutaan antaa mahdollisuus löytää omat ratkaisunsa tavoitteisiin pääsemiseksi ja tukea itseohjautuvuuden kasvuun

sisaltoja-verkko-oppimiseen-strategiatyokirja-1

sisaltoja-verkko-oppimiseen-strategiatyokirja-2

sisaltoja-verkko-oppimiseen-strategiatyokirja-3

 

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Muut palvelut

Verkkosisällöt
Asiakaspalvelu- ja tuotekoulu­tuksen verkkosisällöt

Asiakaspalvelussa ja myynnissä tarvitaan jatkuvasti monenlaista uutta osaamista - oppiminen on tehtävä helpoksi.

LISÄÄ
Verkkosisällöt
Compliance -verkkosisällöt

MPS on toteuttanut vaikuttavia compliance-verkkokoulutuksia useille kymmenille organisaatioille. Varmista...

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Compliance discussion tool – oikein toimimisen juurruttaja

Organisaation keskeisimmän sääntökokoelman tulisi olla jokaisen selkäytimessä.

LISÄÄ
Executive and Board
Hallitustyön kehittäminen

Tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Verkko-oppimisen konsultointi
Oppimisen pelillistäminen

Pelillistäminen on yksi tehokkaimmista lähestymistavoista, kun halutaan kasvattaa innostusta oppimiseen.

LISÄÄ
Verkkosisällöt
Perehdytyksen verkkosisällöt

Verkkokoulutus tarjoaa hyvät eväät oikea-aikaiselle ja paikkariippumattomalle perehdytysohjelmalle.

LISÄÄ
Executive and Board
Perheyritysten omistajastrategiat

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa.

LISÄÄ
Strategiatyö ja jalkautus
Strategialuotain

Strategialuotaimen avulla viestitään ja haastetaan yrityksen strategisia valintoja ja niiden toteuttamisen edellytyksiä.

LISÄÄ
Verkkosisällöt
Turvallisuus ja laatu

Rakenna kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamista digitaalisten ratkaisujen avulla.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Value resolution tool - tiimin arvolupaukset

Anna tiimien itse tarkentaa, miten ne toteuttavat ja seuraavat arvojen mukaista toimintaa.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Anna Heiliö
Anna Heiliö
anna.heilio@mps.fi +358 40 527 5916
TUTUSTU