Turvallisuus- ja laatu ­koulutuksen verkko­sisällöt

Turvallisuusjohtamisessa tarvitaan tehokkaita keinoja sitouttaa henkilöstöä yhteisen turvallisuuden edistämiseen. Elintärkeän osaamisen kehittäminen ja varmistaminen helpottuvat, kun hyödynnetään osuvaa ja helposti saatavilla olevaa verkko-oppimista. Myös seuranta ja raportointi käyvät monipuolisten digitaalisten ratkaisujemme tuella entistä sujuvammin sekä oman henkilöstön että alihankkijoiden osalta.
Asiantuntijamme
Tatu Artman
Tatu Artman
tatu.artman@mps.fi +358 50 562 7894
TUTUSTU

“ (1)

Tarvittaessa voimme nyt reagoida nopeastikin uusiin koulutustarpeisiin ja saada verkkokoulutukset sujuvasti näkyviin yhteistyökumppaneille.

 

Antti Pasanen

Production Competence Specialist, Yara

Laadukkaasti toteutettu verkkokoulutus on tärkeä osa yritys- ja työnantajakuvaa

Turvallisuus ei katso työnantajan nimeä. Siksi verkkokoulutus on hyvä ratkaisu myös silloin, kun on tarve perehdyttää ulkoiset työntekijät, kuten urakoitsijat tai kuljettajat. Toteutus valitaan kohderyhmän tarpeiden mukaan: esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevät arvostavat mobiililaitteilla tehtävää turvallisuuskoulutusta.

Henkilöturvallisuuden vaarat ovat yllättävänkin riippumattomia toimialasta. Tuoteturvallisuuden ja laadun näkökulmasta tilanne on toinen. Laatustandardien ja -vaatimusten täyttämiseksi verkkokoulutus voi olla tehokkain ja vaikuttavin ratkaisu pienemmällekin kohderyhmälle, etenkin jos kohderyhmä on maantieteellisesti kovin hajallaan.

MPS:llä on pitkä kokemus eri toimialojen turvallisuusaiheisista verkkokoulutuksista. Käännämme paperinmakuiset turvallisuusohjeet helposti omaksuttaviksi ja puhutteleviksi sisällöiksi. Verkko-oppiminen voi olla myös väline, jolla oma ja kumppanien henkilöstö saadaan kehittämään yhteisestä työpaikasta entistä turvallisempaa. Toimipiste- ja tuotantolaitoskohtaiset erovaisuudet tasoittuvat, kun kaikki saavat saman turvallisuusperehdytyksen digitaalisesti, ja tehtäväkohtainen perehdytys tehostuu.

Laadukkaasti toteutettu verkkokoulutus on tärkeä osa yritys- ja työnantajakuvaa. Organisaation hyödyt ovat pitkälti yhteneväiset yksilön saaman hyödyn kanssa: tehokkaasti seurattu, fiksusti jaeltu, oikeille kohderyhmille suunnattu ja oivaltavasti rakennettu kokonaisuus auttaa juurruttamaan turvallisuutta asiana, joka ajaa kaiken muun edelle: Safety First.

verkko-oppiminen-verkkokurssi-fingrid

Fingrid Oyj:lle tehtiin "Tietoturvan hyvikset ja pahikset", joka on pelilautamainen verkko-oppimisen toteutus

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Tatu Artman
Tatu Artman
tatu.artman@mps.fi +358 50 562 7894
TUTUSTU