Muutosten jalkauttaminen

Mietittekö, miten parhaiten juurruttaa uusia toimintatapoja organisaatioonne tai sitouttaa henkilöstöänne esimerkiksi uuden strategian mukanaan tuomiin muutoksiin? Kuinka kannattaa viestiä globaalista asiakaspalvelueetoksen muutoksesta, ja kuinka vastataan tehokkaasti uudistuksesta aiheutuviin oppimistarpeisiin? Olemme kumppaninne tehokkaan muutoksen aikaansaamisessa ja osallistavassa uudistumisessa.
Asiantuntijamme
Anna Heiliö
Anna Heiliö
anna.heilio@mps.fi +358 40 527 5916
TUTUSTU

“ (1)

Tuemme teitä esimerkiksi strategianne jalkauttamisessa, eettisten toimintatapojenne juurruttamisessa tai uuden asiakaspalveluprosessinne oivalluttamisessa läpi organisaation.

 

Tatu Artman

Senior Account Manager, MPS

Organisaatiot parantavat kilpailukykyä tehostamalla toimintojaan, yhdistymällä, eriyttämällä, liittoutumalla ja ulkoistamalla. Strategiat, prosessit, toimintatavat ja tuotteet muuttuvat nopeaan tahtiin. Mikään ei kuitenkaan muutu, ellei yksilöiden toiminta muutu. Ja siihen tarvitaan kokonaiskuvan ymmärtämistä, innostumista ja asiapohjaista osaamista. Samaan aikaan tulee panostaa esimiestyöhön ja tiimien sitouttamiseen.

MPS on tukenanne uudistusten läpiviennin, muutosviestinnän ja toimenpiteiden suunnittelussa. Saat meiltä myös välineitä ja tukea toimenpiteiden toteutukseen. Uskomme monimuotoisen valmentamisen voimaan.

Voimme tukea teitä esimerkiksi strategianne suunnittelussa ja jalkauttamisessa, eettisten toimintatapojenne juurruttamisessa tai uuden asiakaspalveluprosessinne oivalluttamisessa läpi organisaation. Suunnittelemme yhdessä kanssanne polun, jossa viestinnän ja koulutuksen toimenpiteet muodostavat saumattoman kokonaisuuden muiden muutostoimenpiteiden kanssa. Hyödynnämme osallistavaa kaksisuuntaista viestintää, oivallutamme muutosta yksilötasolla, tuemme keskustelua ja muutoksen ankkuroimista tiimeissä ja suunnittelemme uusiin osaamistarpeisiin vastaavat sisällöt. Meillä on kokemusta uudistushankkeista myös globaaleissa organisaatioissa.

Kerromme mielellämme case-tasolla uusimmista asiakashankkeistamme muutoksen jalkauttamiseen liittyen. Ota yhteyttä, niin keskustellaan juuri teidän muutostarpeestanne.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Anna Heiliö
Anna Heiliö
anna.heilio@mps.fi +358 40 527 5916
TUTUSTU