Verkko-oppimisen konsultointi

Pitäisikö teille juurruttaa digitaalisen oppimisen kulttuuri? Vai onko se olemassa, mutta pahasti rämettynyt? Entä tavoittaako muutosviestintänne kaikki vai tarvittaisiinko lisää vaikuttavuutta? MPS Prewisen verkko-oppimisen konsultointi auttaa. Olemme neuvonantajanne digitaalisen oppimisen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja tehokkaan muutoksen aikaansaamisessa.

Organisaatiot parantavat kilpailukykyä tehostamalla toimintojaan, yhdistymällä, eriyttämällä, liittoutumalla ja ulkoistamalla. Strategiat, prosessit, toimintatavat ja tuotteet muuttuvat nopeaan tahtiin. 

Mikään ei kuitenkaan muutu, ellei yksilöiden toiminta muutu. Ja siihen tarvitaan kokonaiskuvan ymmärtämistä, innostumista ja asiapohjaista osaamista. Samaan aikaan tulee panostaa esimiestyöhön ja tiimien sitouttamiseen.

Olemme tukenanne uudistusten läpiviennin, muutosviestinnän ja toimenpiteiden suunnittelussa. Saat meiltä myös välineitä ja tukea toimenpiteiden toteutukseen. Uskomme monimuotoisen valmentamisen voimaan. Parhaat tulokset liiketoiminnan kannalta saadaan aikaan, kun osaamisen kehittäminen on ajassa kiinni ja tavoittaa tehokkaasti riittävän suuren osan kohderyhmästä.

Verkko-oppimisen konsultointi auttaa, kun pohditte organisaationne verkko-oppimisen uudistamista, tehostamista tai ihan vain aloittamista.

Kiinnostaako verkko-oppimisen laajempi käyttö, mutta ette tiedä, mistä aloittaa?

Verkko-oppimisen konsultointi auttaa teitä kehittämään digitaalisen oppimisen kulttuurin pitkällä tähtäimellä. Avullamme saatte myös pikastartin vaikkapa verkko-oppimisen pilotointiin: voitte ketterästi kokeilla, millaisia valmiuksia omassa organisaatiossanne on ja millaiset ratkaisut toimivat. Pilotoinnin perusteella olette varmemmalla pohjalla, kun kartoitatte kokonaisuuksia, rooleja ja osaamistarpeita.

Poisoppiminen ei tapahdu hetkessä eikä innostuksen luomiseen ole ihmelääkettä.

Verkko-oppimisen konsultoinnin asiantuntijoillamme on laaja kokemus sekä lähivalmennuksesta että oppimisen digitaalisista ratkaisuista. Modernin työelämän tyypillinen ongelma on, että henkilöstöön kohdistuu runsaasti oppimispaineita, jotka eivät välttämättä muodosta mielekästä kokonaisuutta. Asianomistajat näkevät omat tavoitteensa tunnelimaisesti, ja koordinointi on vaikeaa. Henkilöstö turhautuu ja toimenpiteiden vaikuttavuus jää alhaiseksi.

Yksittäiset oppimisen ja viestinnän toimenpiteet tarvitsevat huolellisesti suunniteltuja prosesseja lähteäkseen lentoon. Hyväkään sisältö ei jaksa innostaa, ellei se asetu osaksi suurempaa kokonaisuutta ja viesti vastaanottajalle konkreettisesta hyödystä. Sisällön tehokas jakelu, suoritusten seuranta ja tulosten hyödyntäminen vaativat suunnitelmallisuutta ja välineitä. Tämä suunnittelu, yhdessä asiakkaan kanssa, on verkko-oppimisen konsultoinnin ydintä.

Innostavia oppimiskokemuksia pelillistämisen keinoin

Pelillistäminen on yksi tehokkaimmista lähestymistavoista kasvattaa organisaation innostusta oppimiseen. Toimiva ja inspiroiva pelillistäminen vaatii huolellista ja kattavaa suunnittelua sekä ymmärrystä oppijoiden motivaatiotekijöistä. Tarvitaan siis ennen kaikkea osaamista, mielikuvitusta ja aikaa suunnittelulle. Asiantuntijamme auttavat teitä lisäämään pelillisyyttä omiin prosesseihinne ja toimintatapoihinne, jotta pystytte hyödyntämään pelillistämistä itse jatkossa.

Pelillisyyttä voidaan lisätä lähes kaikkiin oppimiskokemuksiin, prosesseihin ja toimintatapoihin – usein ilman monimutkaisia teknologiaratkaisuja. Pelillistäminen voi olla implisiittistä tai eksplisiittistä, ja hyödynnämme sitä aina tarkoituksenmukaisesti parantamaan oppimiskokemusta ja -tuloksia.

Näitä pelillistämisen periaatteita noudatamme MPS:llä:

  1. Pelillisyys voi ehdottomasti olla hauskaa mutta sovellamme sitä aina tavalla, josta on huvin lisäksi aitoa hyötyä
  2. Pelillisyys ei ole sama asia kuin pelien pelaaminen - onnistunutta oppimisen pelillistämistä voidaan tehdä monenlaisin keinoin, joista oppimispelit ovat vain yksi esimerkki
  3. Teknologia on usein hyvä tuki pelillistämiselle, mutta se ei koskaan ole keskeisin asia pelillistämisessä
  4. Onnistunut pelillistäminen lähtee aina hyvästä suunnittelutyöstä ja siksi asiantunteva LX-suunnittelu on pelillistämisen keskiössä
  5. Pelillistäminen on parhaimmillaan, kun se voidaan tuoda mahdollisimman lähelle oppijan omaa työtä

Otamme pelillistämisessä huomioon sekä organisaationne tavoitteet että oppijoiden motivaatiotekijät. Näiden tekijöiden pohjalta osaajamme suunnittelevat teille vaikuttavia ja innostavia ratkaisuja, jotka houkuttelevat oppijoita jatkossakin oppimisen pariin.

Entä kun haluatte kasvattaa omaa digioppimisen osaamista?

Tarjoamme verkko-oppimisen konsultointia ja koulutusta oman sisällöntuotantokyvykkyytenne kasvattamiseen, verkko-oppimisen pedagogiikkaan ja oppimisympäristöihin liittyen. Koulutamme inhouse-sisällöntuottajanne kädestä pitäen ja sparraamme myös edistyneempiä tekijöitä.

Emme halua keksiä pyöriä uudelleen. Tunnemme yritysten teknologiaympäristöjen lainalaisuudet ja autamme löytämään ratkaisut, joilla myös jo käytössänne olevat välineet saadaan palvelemaan jatkuvaa oppimista.

Digitaalisen oppimisen vinkit

Digitaalisuudella tehoa organisaation koulutuksiin

Verkkokoulutus ei ole ratkaisu kaikkiin osaamisen kehittämisen haasteisiin organisaatiossa, mutta monissa tilanteissa joustavasta digioppimisesta on ehdotonta hyötyä sekä oppijalle että organisaatiolle.

Merkittävä muutos vaatii oppimista

Kaikki merkittävä muutos organisaatiossa vaatii myös oppimista. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, kuinka muutosta koskevaa viestintää ja muutoksen toteutumista voidaan tukea ja vauhdittaa digitaalisin työkaluin.

Miksi Flipped Learning?

Mistä flipped learning/flipped classroom -käsitteessä on kyse ja miksi sitä kannattaa hyödyntää teidänkin organisaationne oppimisessa? Monimuoto-oppimisena toteutettava flipped learning on hyvin toteutettuna tehokasta.

Pelillistäminen

Onko oppimisen pelillistäminen pelien pelaamista organisaatioissa? Onko pelillistäminen monimutkaista ja kallista? Ja mikä tärkeintä: toimiiko se oikeasti? Oheisella videolla Senior LX Designer Mike Aaja vastaa.

Aloita tavoitteista ja kohderyhmästä

Sisältö on kuningas – siksi siitä ei kannata aloittaa. Tätä filosofiaa me noudatamme digitaalisten oppimisratkaisujen suunnittelussa, jotta lopputuloksesta muodostuisi mahdollisimman vaikuttava.

Vähemmän on enemmän

Miten on: onko vähemmän todella enemmän vai onko Yngwie J. Malmsteen oikeassa – enemmän on tietysti enemmän? Digitaalisten oppimissisältöjen kohdalla meillä on tästä ainakin selkeä kanta.

Oikea harjoitus oikeaan tilanteeseen

Kuinka rikastaa digitaalista oppimiskokemusta harjoituksilla? Oheisella videolla pohdin muutamaa näkökulmaa siihen, mitä erilaisilla digioppimisen harjoituksilla kannattaa tavoitella ja minkä takia.

Future of Digital Learning

Are you ready for the future where we won’t need the word ‘digital’ in digital learning – where corporate learning is so seamless it will just blend into our everyday existence? Here is what we think.

Verkko-oppimista itsenäisesti ja yhdessä

Joko teillä hyödynnetään digioppimisen välineitä myös yhteisöllisempään oppimiseen? Tällä videolla pari esimerkkiä siitä, kuinka digiratkaisuilla voidaan tukea paitsi itsenäistä opiskelua myös yhdessä tapahtuvaa harjoittelua ja oppimista.