Verkkokoulutus tukee jatkuvaa oppimista

Jatkuva oppiminen on myös organisaatioiden elinehto. MPS Prewise on oppivan organisaation kumppani.

Oppimisen on oltava luonteva osa työtä ja liiketoimintaa. Tähän perustuu sekä yksilöiden että organisaatioiden muutos- ja kilpailukyky. Onneksi digitalisaatio auttaa.

Digitaalisen oppimisen organisointi edellyttää kuitenkin prosesseja, välineitä ja osaamista, joka ei kartu hetkessä. Me MPS Prewisella tarjoamme monipuolisen asiantuntemuksemme sinun organisaatiosi käyttöön.

Onko sinulla aihe, joka pitää kouluttaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti kaikille?

Suunnittelemme ja toteutamme motivoivia, kiinnostavia ja aktiivista oppimista tukevia verkkokoulutuksia kohderyhmän tarpeet edellä.

Katso lisää kohdasta Verkko-oppimisen sisällöt >

Miten hoituu verkkokoulutusten systemaattinen jakelu?

Onko teillä useita erilaisia kohderyhmiä, joiden koulutuksia pitää seurata ja raportoida? Entä haluatteko tehdä ainakin osan verkkokoulutuksesta itse?

Katso lisää kohdasta Gimlet-oppimisympäristö >

Mitä pitää ottaa huomioon, kun kehitetään verkko-oppimisen roadmapia?

Onko organisaatiollanne oppimisen viitekehys jo pohdittuna? Hyödynnetäänkö käytössä olevia tiedonlähteitä ja viestintäkanavia oikein? Miten syntyvät parhaat sisällöt?

Katso lisää kohdasta Verkko-oppimisen konsultointi >

Millaisia toteutuksia olemme tehneet asiakkaillemme?

Suunnittelemme asiakkaillemme niin verkkokursseja, videoita, pelillisiä toteutuksia kuin monimuoto-oppimisen ratkaisuja. Tuemme heitä tekemään verkkokursseja myös itse.

Katso pieni otos kohdasta Asiakasreferenssit >