MPS Henkilöarviointi

Koska yritykset on tehty ihmisistä!

Henkilöarvioinnillamme tunnistamme sekä yksilön kyvykkyyden että tulevaisuuden potentiaalin. Henkilöarviointimme on tehokas väline kaikissa työelämän tilanteissa, kun on tarve arvioida osaajien valmiuksia, vahvuuksia ja kehittymisalueita suhteessa yrityksen tavoitteisiin. Arvioinnin merkitys kasvaa etenkin tilanteissa, joissa kyseessä on yrityksen kilpailuedun kannalta merkittävä tehtävä. Olemme valtionhallinnon ensisijainen rekrytointipalveluiden puitesopimustoimittaja kaudelle 2019-2023.

Sertifioitu konsulttimme toteuttaa henkilöarvioinnit tilanteeseen sopivalla tavalla organisaationne tarvetta kuunnellen ja yksilöä arvostaen. Käytössämme ovat modernit, tutkitut menetelmät, jotka ovat laadukkaita ja kuhunkin tilanteeseen osuvimpia. Henkilöarviointimme perustuu monimenetelmäisyyteen ja kehitämme jatkuvasti käyttämiämme työvälineitä ja arviointiprosessejamme.

Keräämme säännöllisesti palautetta henkilöarviointiin osallistuneilta ja asiakkailtamme ja saamme kiittävää palautetta palvelusta ja asiakaskokemuksesta. Varmistamme laadun myös MPS:n sisäisellä henkilöarvioinnin sertifiointivalmennuksella ja sisäisellä laatuauditoinnilla. Olemme ylpeitä tyytyväisistä ehdokkaista ja panostamme jokaiseen kohtaamiseen.

Soveltuvuusarviointi

Menestyvän organisaation rakentaminen edellyttää oikeiden osaajien rekrytointia. Rekrytoinnissa arviointiprosessi alkaa tehtävässä onnistumisen edellytysten kiteyttämisestä. Määrittelemme arvioinnin tavoitteet yhdessä rekrytoivan esimiehen kanssa ja valitsemme tavoitteiden mukaiset menetelmät kuhunkin arviointitilanteeseen.

Lue lisää >

Johtaja-arviointi ja Johtometri

Painotamme johtaja-arvioinneissa oikean osaamisen ohella johtajan persoonan soveltuvuutta toimintaympäristöön ja sen haasteisiin. Lähtökohtana arvioinnissa on organisaation tilanteen, tulevaisuuden tarpeiden ja kulttuurin kartoitus, jonka perusteella määrittelemme kulloiseenkin johtajapositioon liittyvät kriteerit.

Lue lisää >

Potentiaaliarviointi

Potentiaaliarvioinnista on hyötyä, kun halutaan kartoittaa yrityksen tilannetta osaamisnäkökulmasta tai kun mietitään yksittäisen työntekijän urapolkua ja valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita urallaan. Potentiaaliarviointi antaa arvokasta tietoa myös laajemmissa kehittämisohjelmissa.

Lue lisää >

Hansel-puitesopimus

Hansel-puitesopimuksella saatte käyttöönne tehokkaat ja laadukkaat rekrytoinnin, suorahaun ja arvioinnin palvelut. Palvelut sopivat esimerkiksi tilanteisiin, joissa rekrytointi on haastavaa tai esimies kaipaa lisätukea rekrytointipäätöksiin. Palvelumme ovat saatavilla kaikissa MPS:n toimipisteissä.

Lue lisää >