MPS Henkilöarviointi

Strategisiin tavoitteisiin päästään osaajia kehittämällä ja tarvittavan potentiaalin tunnistamisella.

Henkilöarviointi on tehokas väline kaikissa työelämän tilanteissa, kun on tarve arvioida osaajien valmiuksia, vahvuuksia ja kehittymisalueita suhteessa yrityksen kehittämiseen.

Kehitämme jatkuvasti käyttämiämme työvälineitä ja arviointiprosessejamme. Keräämme säännöllisesti palautetta henkilöarviointiin osallistuneilta ja asiakkailtamme. Varmistamme laadun myös MPS:n sisäisellä henkilöarvioinnin sertifiointivalmennuksella.

Olemme ylpeitä tyytyväisistä ehdokkaista ja ystävällisen ammattimaisesta toimintatavastamme, joka tukee asiakkaidemme henkilöstöprosesseja ja työnantajakuvaa. Kun haluat tunnistaa osaajat ja kehittää heitä, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Soveltuvuusarviointi

Menestyvän organisaation rakentaminen edellyttää oikeiden osaajien rekrytointia. Rekrytoinnissa arviointiprosessi alkaa tehtävässä onnistumisen edellytysten kiteyttämisestä. Määrittelemme arvioinnin tavoitteet yhdessä rekrytoivan esimiehen kanssa ja valitsemme tavoitteiden mukaiset menetelmät kuhunkin arviointitilanteeseen.

Lue lisää
Heidi Palo

"Soveltuvuusarviointi tukee uuden osaajan valintaa ja antaa tasapuolista tietoa ehdokkaiden vahvuuksista ja kehittymisalueista."

Heidi Palo

Seniorikonsultti

Johtaja-arviointi

MPS:n johtaja-arvioinneissa painotamme johtajan persoonan soveltuvuutta toimintaympäristöön ja sen haasteisiin. Lähtökohtana arvioinnissa on organisaation tilanteen, tulevaisuuden tarpeiden ja kulttuurin kartoitus, jonka perusteella määrittelemme kulloiseenkin johtajapositioon liittyvät kriteerit. Käytämme arvioinneissa aina useampia menetelmiä.

Lue lisää
Marjatta Räty

"Johtajan persoonaan ja toimintatapaan liittyvien riskitekijöiden kartoittaminen on valintatilanteessa olennaista."

Marjatta Räty

Johtava psykologi

Potentiaaliarviointi

MPS on osaava kumppani, kun tarvitaan tietoa potentiaalin löytämiseen, osaajien kehittämiseen sekä ura- ja seuraajasuunnitteluun. Potentiaaliarviointi antaa arvokasta tietoa myös laajemmissa kehittämisohjelmissa kuten kehitettäessä johtoryhmän tai muiden tiimien työskentelyä.

Lue lisää
Timo Harju

"Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen on yrityksen kehittämisen edellytys."

Timo Harju

Psykologikonsultti