MPS Henkilöarviointi

Tuemme MPS:n henkilöarvioinneilla liiketoimintaasi tunnistamalla eri tilanteisiin parhaiten sopivan työkäyttäytymisen ja osaamisen. Sertifioitu konsulttimme toteuttaa henkilöarvioinnit tilanteeseen sopivalla tavalla organisaationne tarvetta kuunnellen ja yksilöä arvostaen.

Strategisiin tavoitteisiin päästään osaajia kehittämällä ja tarvittavan potentiaalin tunnistamisella. Henkilöarvioinnillamme tunnistamme sekä yksilön kyvykkyyden että tulevaisuuden potentiaalin. Henkilöarviointimme on tehokas väline kaikissa työelämän tilanteissa, kun on tarve arvioida osaajien valmiuksia, vahvuuksia ja kehittymisalueita suhteessa yrityksen kehittämiseen. Keskitymme arvioinneissamme asiantuntija- päällikkörooleihin sekä vaativimpien johtotehtävien arviointiin.

Käytössämme ovat moderneimmat, tutkitut menetelmät, jotka ovat laadukkaita ja kuhunkin tilanteeseen osuvimpia. Henkilöarviointimme perustuu monimenetelmäisyyteen ja kehitämme jatkuvasti käyttämiämme työvälineitä ja arviointiprosessejamme.Keräämme säännöllisesti myös palautetta henkilöarviointiin osallistuneilta ja asiakkailtamme ja saamme kiittävää palautetta palvelusta ja asiakaskokemuksesta. Varmistamme laadun myös MPS:n sisäisellä henkilöarvioinnin sertifiointivalmennuksella.

Olemme ylpeitä tyytyväisistä ehdokkaista ja ystävällisen ammattimaisesta toimintatavastamme, joka tukee asiakkaidemme henkilöstöprosesseja ja työnantajakuvaa.Soveltuvuusarviointi

Menestyvän organisaation rakentaminen edellyttää oikeiden osaajien rekrytointia. Rekrytoinnissa arviointiprosessi alkaa tehtävässä onnistumisen edellytysten kiteyttämisestä. Määrittelemme arvioinnin tavoitteet yhdessä rekrytoivan esimiehen kanssa ja valitsemme tavoitteiden mukaiset menetelmät kuhunkin arviointitilanteeseen.

Lue lisää
Heidi Palo

"Soveltuvuusarviointi tukee uuden osaajan valintaa ja antaa tasapuolista tietoa ehdokkaiden vahvuuksista ja kehittymisalueista."

Heidi Palo

Seniorikonsultti

Johtaja-arviointi | Johtometri

MPS:n johtaja-arvioinneissa painotamme johtajan persoonan soveltuvuutta toimintaympäristöön ja sen haasteisiin. Lähtökohtana arvioinnissa on organisaation tilanteen, tulevaisuuden tarpeiden ja kulttuurin kartoitus, jonka perusteella määrittelemme kulloiseenkin johtajapositioon liittyvät kriteerit. Käytämme arvioinneissa aina useampia menetelmiä.

Lue lisää
Marjatta Räty

"Johtajan persoonaan ja toimintatapaan liittyvien riskitekijöiden kartoittaminen on valintatilanteessa olennaista."

Marjatta Räty

Johtava psykologi

Potentiaaliarviointi

MPS on osaava kumppani, kun tarvitaan tietoa potentiaalin löytämiseen, osaajien kehittämiseen sekä ura- ja seuraajasuunnitteluun. Potentiaaliarviointi antaa arvokasta tietoa myös laajemmissa kehittämisohjelmissa kuten kehitettäessä johtoryhmän tai muiden tiimien työskentelyä.

Lue lisää
Timo Harju

"Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen on yrityksen kehittämisen edellytys."

Timo Harju

Psykologikonsultti