Osaajat oikeille paikoille

Organisaatioiden menestys lähtee ihmisistä

Koska yritykset on tehty ihmisistä

Jatkuva kehittyminen sekä oikean osaamisen tunnistaminen ja saaminen oikealle paikalle ovat kulmakiviä yrityksesi ja sen työntekijöiden menestykseen ja kilpailukykyyn. Me MPS:llä autamme organisaatioita dataohjautuvalla rekrytointiprosessilla ja työkäyttäymisen perinpohjaisella osaamisella.

Tutustu ratkaisuumme

Nina Kalajoki
Aluejohtaja

Tarvittavan osaamisen tunnistaminen

Oikean osaamisen tunnistaminen ja löytäminen on entistä ajankohtaisempaa nykyisessä työelämän neljännessä aallossa, jossa työn suhde aikaan, paikkaan ja työsuhteeseen on murroksessa. Työelämä, työntekijöiden odotukset ja osaamistarpeet muuttuvat nopeassa tahdissa. Arjen kiireiden keskellä tarvittavan osaamisen määrittäminen voi olla organisaatiossasi haastavaa.

Me MPS:llä autamme vuosittain satoja yrityksiä tunnistamaan ja määrittelemään millaista osaamista yritykseen, tiimeihin tai tehtävään tarvitaan nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Autamme yrityksiä myös arvioimaan nykyisen henkilöstön potentiaalia ja osaamista sekä miten sitä parhaiten hyödynnetään strategian tukemisessa.

Osaajien löytäminen dataohjautuvalla rekrytoinnilla

Nykyaikainen dataohjautuva rekrytointiprosessi huomioi hakuprosessin kaikki vaiheet ja toimivimmat hakukanavat sekä varmistaa erinomaisen hakijakokemuksen. Osaajavalintoihin tuo merkittävää lisäarvoa vahva työkäyttäytymisen osaaminen, jonka varmistaa MPS:n psykologitiimi.

Me MPS:llä voimme auttaa organisaatiotasi modernilla rekrytoinnilla esimerkiksi ilmoitushaun, suorahaun ja johdon suorahakujen (Executive Searchin) avulla. Onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi teemme vuosittain tuhansia rekrytointihaastatteluja ja soveltuvuusarviointeja tehtävään parhaiten sopivan osaajan löytämiseksi.

Onnistunut rekrytointi vaatii jatkumona hyvää perehdytystä, jotta uusi työntekijä pääsee sisälle uuteen tehtävään, työympäristöön ja -kulttuuriin, ja hänen osaamisensa saadaan valjastettua organisaation tueksi. Me MPS:llä autamme yritystäsi luomaan kattavan kokonaisuuden rekrytoinnista perehdytykseen.

Osaajien ja osaamisen löytäminen organisaation sisältä

Yrityksesi tarvitsema osaaminen saattaa löytyä myös organisaation sisältä. Oman henkilökunnan osaamisen kartoitukset ja -arvioinnit sekä potentiaaliarvionnit ovat tehokkaita keinoja tunnistaa ja ohjata sisäisiä resursseja oikeisiin paikkoihin. Lisäksi tämä mahdollistaa kiinnostavia kehityspolkuja ja vahvistaa erinomaista työntekijäkokemusta.

- Vahva osaaminen -

Miksi kannattaa valita juuri MPS?

Meillä on vahva työkäyttäytymisen ja liiketoiminnan ymmärrys yhdistettynä pitkään kokemukseen rekrytoinneista ja henkilöarvioinneista. Vuosittain autamme satoja organisaatiota ja tuhansia työntekijöitä menestymään löytämällä osaamiselle oikean paikan.

Tutustu aiheeseen liittyviin palvelualueisiin tarkemmin

Ratkaisuumme liittyvät palvelut

Lisää aiheesta blogissamme

Ota yhteyttä

Roy Herold
Roy Herold
roy.herold@mps.fi +358 40 060 1760
TUTUSTU