MPS Pulssi

MPS Pulssi on asiakasyhteistyössä kehitetty uusi konsepti organisaatioille, jotka arvostavat systemaattista ja kattavaa dataa henkilöstökokemuksen kehittymisestä.
Asiantuntijamme
Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
LAITA MEILLE VIESTI
VARAA AIKA KALENTERISTANI

“ (1)

MPS Pulssi on tarjonnut systemaattista tietoa henkilöstökokemuksesta. Vaihtuvat teemat pitävät kyselyt kevyinä ja tarjovat ajankohtaista tietoa mm. työn sujuvuudesta, tunneilmastosta sekä energisyydestä. Yhteistyö on toiminut todella hyvin!

 

Lasse Lehtonen

Diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori; HUS Diagnostiikkakeskus

MPS Pulssi tuo keveyttä ja vaihtelua henkilöstökokemuksen mittaamiseen

MPS Pulssissa perinteisesti kerran vuodessa toteutettu henkilöstötutkimus on pilkottu teemoihin, jotka toteutetaan pulssimaisesti eri ajankohtina. Vaihtuvien teemojen lisäksi, selvitämme johtamisen kannalta keskeisten mittareiden (KPI) tulokset, jokaisen pulssimittauksen yhteydessä.

MPS Pulssin vaihtuvat teemat ovat:

  • Hyvinvointi
  • Työn imu
  • Sitoutuminen
  • Uudistuminen ja kehittyminen

Tunneilmastoanalyysi helpottaa tulosten tulkitsemista

Toistuvana pulssimittarina seuraamme myös tiimien tunneilmastoa. Tunneilmastoanalyysi havainnollistaa mm. sen kuinka tiimeissä esiintyy innostumista, optimistisuutta, rohkeutta, uteliaisuutta ja aktiivisuutta. Tunneilmastoanalyysi tuo lisäsyvyyttä tuloksiin pureutumalla tiimien fiiliksiin tavalla, jota perinteiset henkilöstökyselyt eivät tee.

MPS Pulssi osaksi HR:n vuosikelloa

MPS Pulssi on paljon enemmän kuin pelkästään henkilöstökokemuksen kehittymisen seurantaa. Siinä esiintyvät teemat voidaan sitoa osaksi HR:n vuosikelloa ja luoda jatkuvan kehittymisen malli. Esimerkkinä kehityskeskusteluiden pilkkominen lyhyemmiksi teemakeskusteluiksi esimerkiksi kvartaaleittain.

Tukea esihenkilöille ja konkretiaa työntekijäkokemuksen kehittämiseen digitaalisen työkirjan avulla

Nykyään kaikki organisaatiot mittaavat henkilöstökokemuksen kehittymistä, mutta harmittavan usein kyselyt ja tutkimukset eivät johda asioiden konkreettiseen kehittämiseen. Me olemme tarttuneet tähän haasteeseen ja tarjoamme siihen ratkaisun.

Digitaalisen työkirjan avulla esihenkilöt tiimeineen tutustuvat tuloksiin ja päättävät yhdessä teemakohtaisista kehittämiskohteista. Työkirja opastaa ja tarjoaa vinkkejä tulosten käsittelyyn, jolloin varmistetaan asioiden kehittyminen yhteisiä käytäntöjä noudattaen. 

Tutustu asiakasreferensseihimme täällä.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU
VARAA AIKA KALENTERISTANI