Tunnista ja johda organisaatiosi tunneilmastoa

"Toimintakulttuuri muuttuu hitaasti, mutta tunneilmasto voi muuttua nopeasti."

Tunteilla on ratkaiseva merkitys ihmisten suorituskyvyn ja hyvinvoinnin taustalla. Työpaikan tunneilmasto muodostuu työntekijöiden päivittäisessä vuorovaikutuksessa ilmaisemista tunteista. Positiivisten tunteiden vallassa työ sujuu paremmin, jaksetaan paremmin ja esimerkiksi ongelmien ratkominen sujuu helpommin. Ryhmässä tunteet tarttuvat ja positiivisten tunteiden vallitessa tekemisen ilo kasvaa, kun taas negatiivissävytteisessä tunneilmastossa työnteko takkuilee ja ilmapiiri on kireä.

Yrityksissä, joissa tiedostetaan tunteiden voima ja vaikutus työhön, panostetaan tunnetaitojen lisäämiseen koko organisaatiossa. Tunnistettaessa vallitseva ilmasto, kyetään positiivisia tunteita vahvistamaan entisestään ja siten rakentaa positiivisempaa työkulttuuria. Tunteiden merkitys on suuri esimerkiksi motivaation ja tuloksellisen työn kannalta, sillä tunteet ohjaavat ja vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme.

MPS-Tutkimus kartoittaa organisaation tunneilmaston ja opastaa, miten positiivisia tunteita pystytään vahvistamaan entisestään sekä vähentämään negatiivisten tunteiden esiintymistä ja siten edesauttaa positiivisemman työkulttuurin vahvistumista.

"Googlen laajassa tutkimuksessa tiimin tunneilmasto (psychological safety) oli selkeästi ratkaisevin huipputiimit muista tiimeistä erottava tekijä."

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Niilo Mäkelä, tutkimusjohtaja
niilo.makela@mps.fi
+358 20 746 9578

Jan Silvonen, asiakkuusjohtaja
jan.silvonen@mps.fi
+358 40 514 7715