Henkilöstötutkimus​

"Tyytyväinen työntekijä tuottaa yritykselle 40 % tyytymätöntä työntekijää enemmän (Hetrick, 2011)."

Henkilöstötutkimus kuuluu tavoitteelliseen henkilöstöjohtamiseen ja on keskeinen osa esimiehen työkalupakkia. Oikein toteutettuna henkilöstötutkimus toimii työkaluna, jonka avulla vahvistetaan työhyvinvointia sekä työntekijöiden motivaatiota. Jotta tuloksellinen ja tuottava työnteko mahdollistuu, täytyy niin osaamisen johtamisen, yhteistyön ja muutosten läpiviennin kuin rakenteiden ja sisäistenkin prosessien toimia riittävän hyvin.

Vaikka valtaosa suomalaisista yrityksistä mittaa henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisesti, on tulosten käytäntöön viemisessä paljon parantamisen varaa. MPS HR-Johtaja barometri 2014.

Henkilöstökokemus

"Ilmapiiri selittää 20-30 % yrityksen tuloksesta (Coleman, 2000)."

Henkilöstötutkimus tuottaa luotettavaa tietoa organisaation työntekijöiden näkemyksistä sekä kokemuksista ja siten edesauttaa riskien ja uhkien ennakoimista. Tyypillisenä haasteena kuitenkin on tutkimustulosten tiimitason käytännön merkityksen analysointi ja sen pohjalta tehtyjen kehitystarvehavaintojen käytäntöön saattaminen.

Kehittämistoimenpiteiden jalkauttamista pystymme tukemaan mm. johtamisen ja esimiestyön valmennuksilla sekä verkkokoulutuksen avulla. Olemme neuvonantajanne digitaalisen oppimisen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja tehokkaan muutoksen aikaansaamisessa. MPS-Tutkimuksen verkkopalvelut tarjoavat alustan kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, laadintaan ja etenemisen seurantaan.

Suomalaisen työntekijän odotukset ja työpaikan todellisuus eivät täysin kohtaa. Ideal Company Survey, BPI Group 2012.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Niilo Mäkelä, tutkimusjohtaja
niilo.makela@mps.fi
+358 20 746 9578

Jan Silvonen, asiakkuusjohtaja
jan.silvonen@mps.fi
+358 40 514 7715