Organisaatiotutkimukset

Selvitämme toimintanne tämänhetkistä tilaa osallistamalla henkilöstön organisaation kehittämiseen. Tunnistamme tulosanalyysissamme keskeiset kehittämistarpeet ja työstämme toimenpide-ehdotukset. Seurantamittauksilla todennamme tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden.

Jos haluamme tarkastella organisaation nykytilaa, vahvuuksia ja kehittämiskohteita tai tulevaisuuden haasteita, on luotettavan kokonaiskuvan saaminen ensisijaisen tärkeää. Oikeiden päätösten taustalle tarvitaan aina oikeaa taustatietoa. Pelkkä tutkimus itsessään ei kuitenkaan vielä riitä. Kerättyjen havaintojen analysointi, priorisointi ja konkretisointi on edellytys onnistuneelle kehityshankkeelle. Siksi kaikki tutkimusprojektimme alkavat kysymyksellä: mitä konkreettista haluamme saada hankkeella aikaan?

MPS Tutkimukset

Olemme tutkimusalan uranuurtaja Suomessa. Organisaation toiminnan ja yksilöjen työkäyttäytymisen ymmärtäminen toimii perustana tutkimusyksikkömme toiminnalle.

Lue lisää >

360° tutkimukset

360° tutkimuksessa kerätään palautetta esimiehen tai asiantuntijan toiminnasta kollegoilta, suorilta alaisilta ja esimieheltä sekä mahdollisilta muilta yhteistyökumppaneilta.

Lue lisää >

Henkilöstötutkimukset

Henkilöstötutkimusten tavoitteena on tunnistaa organisaation toimintaan liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita, sekä vahvistaa työhyvinvointia ja –motivaatiota.

Lue lisää >

Johtoryhmätutkimukset

Kokonaisvaltaisessa johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi johtoryhmäbarometrin ja syvähaastattelujen avulla.

Lue lisää >

Hallitustyön tutkimukset

Hallitustyön tutkimuksissa tarkastellaan organisaation hallituksen toimintaa, jokaisen jäsenen kontribuutiota sekä toimitusjohtajan ja hallituksen välistä yhteistyötä.

Lue lisää >

Organisaatiokulttuuritutkimukset

Organisaatiokulttuuritutkimuksen avulla kuvataan organisaation kulttuurin nykytilanne sekä tunnistetaan suurimmat muutosmyönteisyyden ja –vastarinnan kohteet.

Lue lisää >