Esimiestyön arviointi ja kehittäminen

Hyvin johdetut ihmiset motivoituvat, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan.

Hyvä esimiestyö luo työhyvinvointia koko työympäristöön ja vaikutukset näkyvät ympärille. MPS toteuttaa valmennusohjelmia esimiehille, jotka haluavat parantaa taitojaan ihmisten johtamisessa. Valmennusohjelmissa esimiehet oppivat johtamaan niin itseään kuin organisaatiotaan johtamisen erilaisissa tilanteissa. 

MPS:n yrityskohtaisesti räätälöidyt esimiestyön kehittämisohjelmat soveltuvat hyvin tilanteisiin, joissa halutaan selkeyttää johtamisen tahtotilaa ja yhdenmukaistaa esimieskäytäntöjä. Ohjelma on hyvä tuki myös, kun viedään uutta strategiaa käytäntöön, halutaan vahvistaa uusien esimiesten ja organisaation avainpotentiaalin esimiesvalmiuksia tai päivittää kokeneiden esimiesten taitoja valmentavampaan suuntaan. 

Monikanavainen lähijohtaminen

Monikanavainen lähijohtaminen -valmennuskokonaisuuden myötä luodaan yritykseen yhteinen ja yhdenvertaisuutta tukeva päivittäisjohtamisen malli.

Lue lisää valmennuksesta >

MPS Esimiesvalmennus 2021 Oulussa

Valmennus on suunnattu esimiehille, jotka haluavat kehittyä työssään. Valmennus sisältää workshopeja, 360-arvioinnin ja henkilökohtaisen kehityssuunnitelman.

Lue lisää valmennuksesta >

360° tutkimukset

360° tutkimuksessa kerätään palautetta esimiehen tai asiantuntijan toiminnasta kollegoilta, suorilta alaisilta ja esimieheltä sekä mahdollisilta muilta yhteistyökumppaneilta.

Lue lisää >


Kerromme mielellämme lisää myös yrityskohtaisista esimiesten valmennusohjelmista, ota yhteyttä!