Finsk-Svenska Handelkammarens Mentorskapsprogram i samarbete med MPS

18.05.2021

Bli mentor i vårt mentorprogram! Tillsammans suddar vi ut gränser och lyfter talanger till en nordisk dimension.

Bjud på din erfarenhet, ditt nordiska nätverk och bli en mentor till unga studeranden som letar riktning i sin kommande karriär i Norden! Den viktigaste egenskapen för dig som mentor är ett öppet sinne, vilja att lyssna och vilja att hjälpa.

Studeranden som inom de närmaste åren tar sig ut i arbetslivet eller precis har blivit klara med sin examen har lidit av ett samhälle som fungerat på distans. De har haft begränsade möjligheter till att skapa nya kontakter och ofta inte fått den vägledning som de i normalt läge skulle ha tillgång till. Ställ upp och bjud på din erfarenhet samt ta lärdom av den yngre generationen genom konstruktiva samtal!

Vad får du ut av att ställa upp som mentor?

  • Som mentor har alla något att ge! Genom samtal och deltagande hjälper du unga som önskar få en inblick i arbetslivet på en nordisk nivå
  • Du tar ett samhällsansvar och får stöda yngre personer genom att göra din egen arbets- och livserfarenhet tillgänglig för någon annan
  • Du får värdefulla insikter, ny information, kontakter bland den yngre generationen och genom samtalen möjlighet att reflektera över och utvärdera egna tankemönster
  • Programmet erbjuder dessutom intressant utbildning med temat hybridledarskap

Vad förväntas av dig som en mentor?

  • Vilja att dela med dig av dina tankar, kunnande, erfarenheter, tid och kontakter
  • För att kunna delta som mentor behöver du kunna binda dig till processen

Programmets uppbyggnad

14 oktober 2021 (3h)  
Kick-off 
Vi utbildar dig till din roll och analyserar testresultaten i motivationskartläggningen samt MPS-testet. Du får ditt mentor/adept par.

Perioden oktober – mars
Mentor–adeptmöten, ca 6 sammankomster
7 december 2021 (2h)
Utbildning inom hybridledarskap samt brainstormning för lyckat mentorskap
April 2022
Avslutande nätverksträff

Läs mer på https://www.finsve.se/kort-om-finsve/mentorskapsprogram och ansök!

Kontakta oss, så berättar vi mer! FINSVE, Tua Takasu, +358 40 7122 091, tua.takasu@finsve.com


SAMARBETSPARTNERS