MPS blogit ja uutiset

Miltä näyttää ja tuntuu onnistunut perehdytyspolku?

17.06.2020 | Anna Heiliö

Hyvässä rekrytointiprosessissa molemmat osapuolet oppivat toisistaan ja toisiltaan, mutta mitä tapahtuu sitten, kun valinnassa on puolin ja toisin päädytty jatkamaan eteenpäin yhdessä? Miltä oppimisen tulisi sen jälkeen näyttää?


YIT: Rohkeutta uuteen, tukea muutoksissa ja vahvempi verkosto – mentorointiohjelma tarjoaa näitä kaikkia

16.06.2020 |

Mentorointi on YIT:llä hyväksi todettu oppimisen malli, joka tarjoaa mahdollisuuden kollegoilta oppimiseen sekä nopeaan uusiutumiseen. Mentorointiin on tähän mennessä osallistunut 79 paria, eli yhteensä 158 YIT:n työntekijää eri funktioista.


Suorahaku toimialana – trendinä kasvu vai kasvu ilman trendejä?

27.05.2020 | Sari Salojärvi

Toimialatutkimuksen 2020 mukaan suorahakutoimialan trendinä on ollut useamman vuoden ajan kasvu, mutta ala itsessään ei ole tuottanut uudistavia trendejä. Mitä voimme tutkimustulosten perusteella päätellä suorahakutoimialasta ja sen tulevaisuudesta?


Kokemuksia täysin digitaalisista rekrytoinneista – voiko johtajan rekrytoida ilman live-tapaamista?

25.05.2020 | Jaana Jaatinen

Tuon esiin muutamia näkökulmia rekrytoinnin toteutuksesta rekrytoivan esimiehen ja organisaation, ehdokkaan sekä rekrytointikonsultin näkökulmasta niistä vaiheista alkaen, kun olemme siirtyneet myös ehdokkaita koskevaan vuoropuheluun korona-aikana.


Viestinnän merkitys etäkohtaamisessa

13.05.2020 | Tiia Varjonen

Ihmisten yksi perustarpeista on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kun elämme tässä poikkeustilanteessa, kohtaamiset ovat sekä vähentyneet että muuttaneet muotoaan. Se on herättänyt ajattelemaan omia ulkoisia ja sisäisiä viestintätapojani.


Kuinka onnistun haastattelussa – ehdokkaan näkökulma

08.05.2020 | Hannu Kainulainen

Olen toiminut pitkään suorahakualalla ja osallistunut lukuisiin haastatteluihin prosessien aikana. Olen nähnyt häikäiseviä onnistumisia, mutta valitettavasti myös tennistermeillä ilmaistuna ’oman syötön murtamisia’. Tässä joitakin kokemuksiani, joista uskon olevan sinulle hyötyä.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22 Seuraava