Arvot ja vastuullisuus

Vastuullisuus rakennetaan yhteiselle kulttuurille, jonka pohjalla ovat jaetut arvot. Kun määrittelette arvoja ja eettisen toiminnan käytäntöjä yhdessä, niiden sisäistäminen ei jää irralliseksi ”jalkautukseksi”. Aito osallistaminen vaatii rohkeutta, mutta se palkitsee.

Kestävälle pohjalle

Kulttuurin kulmakivien ja muutoksen sanoittaminen, täsmentäminen ja kohdentaminen ovat keino saada jokaisen ääni kuuluviin.   
Asiantuntijamme
Eevi Kuokkanen
Eevi Kuokkanen
eevi.kuokkanen@mps.fi +358 50 542 3823
OTA YHTEYTTÄ

Tutustu ratkaisuumme

Eevi Kuokkanen

Eettisen toimintakulttuurin kehittäminen

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Eettinen kulttuuri kestävälle pohjalle 

Kun kulttuurin kehittämiseen pääsee vaikuttamaan varhaisessa vaiheessa, siitä tulee helpommin yhteinen asia. Arvojen sanoittaminen ja sääntöjen konkretisointi yhteisen keskustelun avulla tukevat kulttuuria, jossa asiat eivät pelkiksi papereiksi.  

Muutos omaksi osallistavalla prosessilla

Miten saada kaikki mukaan muutokseen? 

MPS:n osallistava muutosprosessi auttaa määrittelemään uudistumisen suuntia ja prioriteetteja. Se vauhdittaa sitoutumista ja jatkotoimenpiteiden kohdentamista. Osallistava muutosprosessi auttaa määrittelemään uudistumisen suuntia ja prioriteetteja, vauhdittaa sitoutumista ja jatkotoimenpiteiden kohdentamista.   

Jo muutoksen kehittelyvaiheessa kartoitetaan signaaleja laajalta joukolta digitaalisen Tutka-välineen avulla: Mitä toimintaympäristössämme tapahtuu? Mitä me tarvitsemme, jotta vastaamme tuleviin haasteisiin? Millaiset asiat ihmisiämme painavat? 

Tutkan tuloksiin nojaten tarkennamme seuraavassa vaiheessa yhdessä kärkiä, tavoitteita tai tarpeita. Tämä voidaan tarpeen mukaan järjestää yksilö- tai tiimitasolla. Tässäkin digitaalinen väline tukee yhdenvertaista osallistumista ja aktivoitumista. Jokainen saa sanoa näkemyksensä. 

Prosessin vaiheet määritellään työpajatyöskentelynä, joissa erilaiset kohderyhmät pääsevät ääneen. 

Kun itse muutos on valmisteltu osallistavalla prosessilla, muutoksenhallinnasta tulee helpompaa ja viestinnän kärjet ovat löytyneet jo kohdeyleisöjen määritteleminä. 

Prosessi sopii organisaation keskeisiin muutostilanteisiin, esimerkiksi kun: 

  • luotte uutta strategiaa 
  • olette ottamassa käyttöön kokonaan uusia toimintatapoja 
  • määrittelette yhteistä kulttuuria 
  • muutos koskee ulkoisia kohderyhmiä, joihin teillä on huono näkyvyys 

Muutoksen sanoittaminen, täsmentäminen ja kohdentaminen ovat keino toteuttaa kulttuuria, jossa jokaisen näkemys on arvokas. Strateginen ajattelu, työpajatyöskentely ja digivälineet ovat MPS:n kokeneiden konsulttien vahvuuksia, jotka tekevät prosessista teille ketterän ja miellyttävän. 

Lue lisää asiakkaamme muutosprosessista: Case Duodecim

Palvelumme

Tietoturvan hyvikset ja pahikset
- Asiakkaamme kertovat -

Tietoturvan hyvikset ja pahikset

Fingrid on yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittinen yritys, ja siksi tietoturvakoulutukseen on kiinnitetty jo pitkään paljon huomiota. Aihe vaatii kuitenkin jatkuvaa osaamisen ja valppauden ylläpitoa. Perinteinen verkkokoulutus oli jo nähty, joten halu tehdä jotain herättelevää, osallistavaa sekä Fingridin kulttuurin mukaisesti innostavaa oli suuri.

Ota yhteyttä

 

Eevi Kuokkanen
Eevi Kuokkanen
eevi.kuokkanen@mps.fi +358 50 542 3823
TUTUSTU