Vastuullisuustyö on oppimista

”Vastuullisuustyö on kuin juoksisi kiinni liikkuvaa bussia, tietämättä bussin numeroa tai sen määränpäätä.”

Näin sanoo Anne-Maria Flanagan, joka vastaa Deloitte Suomen vastuullisuusliiketoiminnasta. Tämä kirjoitus perustuu webinaariimme, jossa haastattelin Anne-Mariaa oppimisen ja vastuullisuuden yhteydestä.

Vastuullisuudessa ei voi koskaan olla valmis. Jotta yritys voi vastata planetaarisiin haasteisiin ja nähdä niiden tuomat mahdollisuudet, on opittava jatkuvasti sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

Vastuullisuus on organisaation oppimista
  • Vastuullisuus on nopeasti kehittyvä aihe, joka vaatii uutta osaamista myös ylimmältä johdolta. Strategista vastuullisuusosaamista ei voi delegoida erityisasiantuntijoille. Johdon ja hallituksen on oltava valmiita käyttämään aikaa oppimiseen.
  • Aakkosviidakkoon on helppo eksyä. Erilaisia viitekehyksiä, yleensä kirjainyhdistelmin nimettyjä, on lukuisia. Relevantin tiedon löytäminen voi olla vaikeaa, eikä viitekehystä voi kokonaan lainata edes saman toimialan yritykseltä – sen on oltava oma. Aakkosviidakkoon eksymisen voi välttää, kun määrittelee, mikä juuri meille on tärkeää ja missä me voimme saada aikaan suurimman vaikuttavuuden.
  • Vastuullisuustyö on osaamisen nyyttikestit. Koska vastuullisuuden kehittäminen vaatii systeemisiä muutoksia, se vaatii monenlaista erikoisosaamista. Poikittaista ja ristikkäistä yhteistyötä tehdessä on luotettava siihen, että jokainen tuo oman osaamisensa yhteiseen pöytään.
Me kaikki tarvitsemme työelämän moderneja metataitoja vastuullisen edistämiseksi
  1. Innosta kaikki mukaan. Pysyvään, systeemiseen muutokseen tarvitaan kaikkia. On osattava viestiä, sitouttaa ja verkostoitua, johtaa merkitystä ja muutosta.
  2. Kasvata tunneälykkyyttäsi: haasta rohkeasti, ole herkkä tunnelmille ja tunteille. Tarvitaan perinteistä pokkaa viemään asioita riittävällä painoarvolla riittävän monille. Toisaalta on oltava herkkä niille tunnesiteille, jotka kiinnittävät meitä nykyisiin toimintatapoihin. Muutosinto ei synny jyräämällä.
  3. Jatkuvan oppimisen taito ja rutiinit kehittyvät, kun niitä kehittää. Vastuullisuustyö on pohjimmiltaan sitä kuuluisaa tiedolla johtamista, mutta tiedon jatkuva lisääntyminen ja sen laaja kenttä vaativat taitoa löytää olennainen.
  4. Älä lamaannu. Vaikka liikkuva bussi näyttäisi katoavan pölypilveen, matkasi on luultavasti edennyt jo enemmän kuin huomaatkaan.

Sekä organisaatio- että yksilötasolla on opittava sietämään epävarmaa ja epätäydellistä. Ameebamainen hapuilu kuuluu asiaan, mutta sitä voi olla vaikeaa hyväksyä kulttuurissa, joissa oikein suorittaminen tarkoittaa tarkkojen faktojen taulukointia. Vastuullisuuden mittaamisessa tarvitaan toki faktoja, mutta ilman hapuiluvaihetta voi olla liian helppo tehdä näennäismittausta.

Mistä motivaatio tähän kaikkeen? No vaikka sieltä faktoista: tieteestä. Se kyllä kertoo, että nyt on korkea aika muuttaa toimintaa pysyvästi kestävään suuntaan – planeettamme ekosysteemi ei odota. Onneksi työ on jo monissa organisaatioissa hyvässä vauhdissa.

Vastuullisuuden kehittäminen on yhteinen mahdollisuutemme oppia ja rakentaa kestävää merkitystä työllemme.

vastuullisuus-vaatii-oppimista

 

 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!