Compliance -verkkosisällöt

Jokaisessa organisaatiossa on sääntöjä. Kaikkien pitää noudattaa lakeja, yrityksen on varjeltava mainettaan, ympäristöä ei saa pilata eikä lahjuksia ottaa vastaan. Selvää asiaa – mutta vain teoriassa. Käytännössä regulaatio ja omat ohjeistukset voivat muodostaa viidakon, johon on helppo eksyä. Oppijoiden työtodellisuuteen sovitetulla verkkokoulutuksella tuot sääntöjenmukaisen toiminnan osaksi arkea ja tavoitat tehokkaasti kaikki sidosryhmät.
Asiantuntijamme
Marja Nousiainen
Marja Nousiainen
marja.nousiainen@mps.fi +358 40 750 6691
TUTUSTU

“ (1)

Erilaiset tilannevideot tai muut tarinalliset elementit tekevät säännöistä kiinnostavia ja inhimillisiä. Kuten eräs oppija totesi, eettiset ohjeet alkoivat elää ihan toisella tavalla.

 

Eevi Kuokkanen

Creative Director, MPS

Verkkokoulutus vahvistaa oppimista systemaattisesti ja mitattavasti

Suurimmassa osassa organisaatioita on olemassa ”periaatepaperi”: Code of Conduct, toimintaperiaatteet, eettinen ohjeisto. Toimialasta riippuen sitä täydentää kirjava joukko poliitikkoja ja ohjeistuksia.

Kaikkeen ei kuitenkaan voi olla ohjeistusta. Lopulta on kyse siitä kulttuurista, joka organisaatiossa vallitsee. Ymmärtävätkö ihmiset, mitä eettinen ja vastuullinen liiketoiminta pitää sisällään ja mikä on työntekijän vastuu?

Vastuullinen ja sääntöjenmukainen toiminta edellyttää:

• tietoa säännöistä: mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä
• kykyä tunnistaa tilanteet, joissa sääntöjä pitää noudattaa
• rohkeutta toimia oikein, myös muodollisia tai epämuodollisia auktoriteetteja vastaan
• halua toimia oikein, silloinkin kun se ei tunnu helpolta

Pelkällä verkkokoulutuksella tämä ei onnistu, mutta se luo hyvän pohjan ja vahvistaa oppimista systemaattisesti ja mitattavasti.

Compliance-verkkokoulutuksia kymmenille yrityksille


MPS on toteuttanut compliance-verkkokoulutuksia kymmenille yrityksille ja organisaatioille. Yli 250 000 oppijaa on pohtinut, mitä eettisyys tai sääntöjenmukaisuus merkitsee heidän työnsä kannalta.

Kokemuksemme pohjalta pystymme toimimaan projekteissa ketterästi. Voimme yhdessä räätälöidä perussisällöistä organisaationne oloisia ja näköisiä. Erilaiset tilannevideot tai muut tarinalliset elementit tekevät säännöistä kiinnostavia ja inhimillisiä. Älypuhelimella opiskeltu compliance-koulutus tavoittaa myös heidät, joiden työ on liikkuvaa. Ja kun perusasiat ovat hallussa, on aika vahvistaa eettistä toimintakulttuuria tavoitteellisella keskustelulla, jonka fasilitoitte helposti Compliance discussion tool -työkalumme avulla.

Visuaalinen ilme, kuvitus ja äänensävy vahvistavat brändiänne myös sisäisesti. Erilaiset käyttäjäkokemusratkaisut, kuten 360°-kuvaympäristö tai haarautuvat skenaariot, tekevät oppimisesta kiinnostavaa ja puhuttelevaa. Keskeisten sääntöjen ja ohjeiden viestintää tukemaan suunnittelemme myös esimerkiksi julisteet ja esitteet.

Asiantunteva räätälöintiprojekti, sujuva lokalisointi, nopea käyttöönotto ja tarkka mitattavuus tekevät rollout-vaiheesta tehokkaan. Kuten eräs oppija totesi: ”Eettiset ohjeet alkoivat elää ihan toisella tavalla.”

SUEK

Toteutimme Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:lle antidoping-koulutuksen.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Aiheeseen liittyvät muut palvelut

Verkkosisällöt
Asiakaspalvelu- ja tuotekoulutuksen verkkosisällöt

Asiakaspalvelussa ja myynnissä tarvitaan jatkuvasti monenlaista uutta osaamista - oppiminen on tehtävä helpoksi.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Compliance discussion tool – oikein toimimisen juurruttaja

Organisaation keskeisimmän sääntökokoelman tulisi olla jokaisen selkäytimessä.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Eettisen johtamisen kehittäminen

Eettisen johtamisen  audit ja tuki -prosessi auttaa määrittelemään oman ”eettisen hiekkalaatikkonne”.

LISÄÄ
Verkko-oppimisen konsultointi
Oppimisen pelillistäminen

Pelillistäminen on yksi tehokkaimmista lähestymistavoista, kun halutaan kasvattaa innostusta oppimiseen.

LISÄÄ
Verkkosisällöt
Perehdytyksen verkkosisällöt

Verkkokoulutus tarjoaa hyvät eväät oikea-aikaiselle ja paikkariippumattomalle perehdytysohjelmalle.

LISÄÄ
Strategiatyö ja jalkautus
Strategialuotain

Strategialuotaimen avulla viestitään ja haastetaan yrityksen strategisia valintoja ja niiden toteuttamisen edellytyksiä.

LISÄÄ
Strategiatyö ja jalkautus
Strategiatyökirja

Strategiatyökirja on tiimin vaiheittain etenevä keskusteluttaja, joka tuo strategian keskeiset kohdat pohdittaviksi.

LISÄÄ
Verkkosisällöt
Turvallisuus ja laatu

Rakenna kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamista digitaalisten ratkaisujen avulla.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Value resolution tool - tiimin arvolupaukset

Anna tiimien itse tarkentaa, miten ne toteuttavat ja seuraavat arvojen mukaista toimintaa.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Marja Nousiainen
Marja Nousiainen
marja.nousiainen@mps.fi +358 40 750 6691
TUTUSTU