Duodecim uusi strategiansa osallistamisen keinoin

STRATEGIATYÖ JA STRATEGIAN JALKAUTUS

Uusi strategia osallistamisen keinoin

Lääkäriseura Duodecimin strategiakauden vaihtuessa haluttiin uutta, osallistavampaa otetta yhteisen suunnan löytymiseen. MPS Prewisen fasilitoima prosessi digitaalisine työkaluineen tuotti tietoa sidosryhmien näkemyksistä ja odotuksista. Lopputuloksena oli tiivis, toimintaa priorisoiva strategia, joka ei jää pelkäksi dokumentiksi.
Seura_Duodecim_logo_center_color_RGB

Lääkärin työhön vaikuttavat samat voimakkaat muutosvoimat kuin kaikkiin muihinkin ammatteihin. Tämä aiheuttaa uudistumispainetta -- ja -- kaikkien sidosryhmien kuuntelemista.

 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on 140-vuotias, arvostettu tieteellinen lääkäriseura, joka tarjoaa monenlaisia palveluita jäsenilleen. Perinteisesti sen jäseneksi on liitytty heti opintojen alkaessa. Yhdistystoiminta on kuitenkin yleisesti murroksessa: nuoremmat sukupolvet eivät enää välttämättä sitoudu elinikäiseen jäsenyyteen. Myös lääkäreiden toimintaympäristö muuttuu nopeasti.

Duodecimin edellinen strategia oli laadittu pienellä joukolla ja se oli jäänyt toimeenpanosta irralliseksi. Nyt kaivattiin laajempaa näkemystä: kaikkien sidosryhmien varhaista aktivointia ja sitouttamista. MPS Prewisen suunnitteleman ja fasilitoiman prosessin tavoitteena oli löytää vastaus kysymykseen: millainen Duodecim on relevantti myös tulevaisuudessa, vuonna 2033?

Lääkärin työhön vaikuttavat samat voimakkaat muutosvoimat kuin kaikkiin muihinkin ammatteihin. Tämä aiheuttaa uudistumispainetta, jonka yhdistäminen pitkään ja kunniakkaaseen perinteeseen edellyttää kaikkien sidosryhmien kuuntelemista”, sanoo prosessissa konsulttina toiminut Eevi Kuokkanen MPS Prewisestä.

 

Prosessin tukena sidosryhmien osallistaminen

Kokonaisprosessiin kuului kaksi avainhenkilöiden työpajaa, joissa määriteltiin raamit kahdelle kyselylle.

Kyselyiden avulla kerättiin jäsenten, oman henkilöstön ja laajan luottamushenkilöstön näkemyksiä kahdella tasolla. Ensimmäinen kysely, Strategialuotain, tuotti vastaajilta laajan näkemyksen ympäröivästä maailmasta, odotettavissa olevista muutoksista ja niiden vaikutuksesta lääkärin työhön Suomessa. Pohdintaa tuettiin Strategialuotaimeen liitetyillä lyhyillä faktoilla ja ennusteilla. Tulosten ja MPS Prewisen tekemän yhteenvedon perusteella pidettiin toinen työpaja, jossa kiteytettiin toisen kyselyn, Strategiatutkan, sisältö. Fokukseen nostettiin nyt Duodecimin toiminta. Mitä lääkäri kaipaa vuonna 2033 modernilta ja silti perinteikkäältä tieteelliseltä seuraltaan: asiantuntijuutta, oppimista, yhteisöllisyyttä, yhteiskunnallista vaikuttavuutta?

Prosessin tuloksena Duodecim sai erinomaisen pohjan relevantin ja toimeenpantavan strategian muotoiluun. Strategiatyön edistymistä käsiteltiin syksyn mittaan myös useilla foorumeilla. Koko prosessi vei elokuusta joulukuuhun, jolloin uudesta strategiasta päätettiin. Duodecimin strategiakiteytyksen voit nähdä täältä.

Strategiaprosessiamme ohjasivat Duodecimin arvot, eikä niille sen aikanakaan ilmennyt päivitystarvetta. Prosessin etenemisen ja välilöydösten jakaminen tarjosi tärkeille sidosryhmillemme mahdollisuuden sekä haastaa että vahvistaa johdon tulkintoja.” Duodecimin pääsihteeri Päivi Metsäniemi kertoo.


“ (1)

Prosessin etenemisen ja välilöydösten jakaminen tarjosi tärkeille sidosryhmillemme mahdollisuuden sekä haastaa että vahvistaa johdon tulkintoja.

 

Päivi Metsäniemi

pääsihteeri, Duodecim

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä