MPS:n strategiatyö 2020 - Yhdessä vahvoja uudistumisen matkalla

VERKKO-OPPIMISEN TEKNOLOGIA JA SISÄLLÖT

Olemmeko valmiita uuteen kasvuun?

Tätä kysymystä on pohdittu myös MPS-Yhtiöissä monin tavoin poikkeuksellisen vuoden 2020 aikana. Uuden konsernistrategian suunnitteluprosessissa halusimme yrityksen arvoja noudattaen kuulla ja osallistaa henkilöstöämme sekä hyödyntää organisaation laajaa sisäistä osaamista mahdollisimman paljon.
Avuksi uuden strategian pohtimiseen, jalostamiseen ja yhteiseen konkretisoimiseen otettiin MPS:n strategialuotain-työkalu, ja lopputuloksena koko yrityksen henkilöstö pääsi vaikuttamaan strategiaprosessin läpivientiin erinomaisin lopputuloksin.
mps-logo

Projektin lähtökohta

Me MPS:llä päätimme hyödyntää korona-ajan valmistautumalla uuteen kasvuun omia osallistavan uudistumisen työkalujamme soveltamalla, tavoitteenamme rakentaa jaettua strategista visiota ja ohjata kehityksemme suuntaa vahvasti yhdessä. Yhdessä tekemisen työkulttuuri on korostunut MPS:llä vahvana suunnannäyttäjänä erityisesti pandemia-ajan uudenlaisessa arjessa, ja se näkyi vahvasti myös MPS:n syksyllä 2020 käynnistämässä osallistavassa strategiaprosessissa, jossa uutta suuntaa pohdittiin yhdessä koko organisaation voimin.

MPS-Yhtiöiden kehitysjohtaja Iiro Pohjanoksa painottaa, että henkilöstön osallistuminen ja osallisuuden kokemus on onnistuneen uudistumisen ytimessä:

 

"Yhdessä vahvoja ja rohkea uudistaja ovat arvojamme. Niiden ohjauksessa on myös hyvä rakentaa strategiaa. MPS:n strategialuotain-työkalun tuella pääsimme konkreettisesti kiinni tähän työhön ja pystyimme myös tekemään etenemisen vaiheet näkyviksi ja viestimään tehokkaasti seuraavista vaiheista.”

 

Strategialuotain antaa äänen henkilöstön tunteille ja ajatuksille

Strategiaprosessin alussa meillä oli tarve kuulla henkilöstön näkemyksiä ensimmäisistä strategia-aihioista ja -ajatuksista, niiden parhaista puolista ja mahdollisuuksista, soveltuvuudesta käytännön arkeen, koetuista kipukohdista ja ennakoiduista haasteista. Digitaalisen työkalun ja sen sisään rakennetun fasilitoidun prosessin avulla henkilöstöä kannustettiin myös pohtimaan toimintaympäristön muutoksia ja jakamaan omaa asiakasymmärrystään sekä heräteltiin uteliaisuutta ja positiivisia odotuksia strategiaprosessin tulevia vaiheita kohtaan. Näin saimme kerättyä valtavasti tietoa, oivalluksia ja näkemystä, ja mukaan tavoitettiin hiljaisemmatkin signaalit. Kaikkea organisaation osaamista hyödyntäessämme vahvistimme myös samalla yhteisten merkitysten syntymistä, kun kerätty tieto vietiin saman tien käytäntöön.

Strategialuotainta yhdessä käyttämällä teimme ja jalostimme strategisia valintoja, joiden toteuttamisen edellytyksiä myös haastoimme yhteisesti seuraavissa vaiheissa. Kahden strategialuotain-kierroksen lisäksi kehittämistä, viestintää ja tavoitteellista keskustelua tuettiin myös koko syksyn jatkuneilla ”toimitusjohtajavarteilla”, joissa henkilöstö pääsi jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan kahdenkeskisissä keskusteluissa organisaation toimitusjohtajan kanssa. Strategialuotaimen jalostamia ajatuksia oli myös helppo testata suoraan asiakkaiden kanssa, jotta saimme varmistettua asiakaslähtöisyyden läpi prosessin.

Entä se tulos tähän mennessä?

“Strategiasta tuli timanttinen ja arvomme yhdessä vahvoja konkretisoitui arjen työssämme, kun koko organisaatio osallistui uuden suunnan pohdintaan", toteaa Elina Koskela, MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja.

"Kuulin joskus sanonnan; Jos haluaa mennä nopeasti, kannattaa mennä yksin. Jos haluaa mennä pitkälle, kannattaa mennä yhdessä. Me MPS:llä uskomme pitkäjänteisyyteen ja valitsimme yhdessä vahvoja -linjan", kiteyttää Koskela sanoiksi ydinajatuksen strategiatyön taustalla.

“ (1)

Strategiasta tuli timanttinen ja arvomme yhdessä vahvoja konkretisoitui arjen työssämme, kun koko organisaatio osallistui uuden suunnan pohdintaan.

 

Elina Koskela

Toimitusjohtaja, MPS-Yhtiöt

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä