HUS Kiinteistöt: Koko henkilöstö mukaan strategian välitarkasteluun

Strategiatyö ja strategian jalkautus

HUS Kiinteistöt: Koko henkilöstö mukaan strategian välitarkasteluun

HUS Kiinteistöjen strategiakauden puolivälissä johto halusi tietää, miten asiat koetaan tiimitasolla. Ovatko strategiset tavoitteet toteutuneet myös arjen toiminnan muutoksissa? Kuinka vahvasti perustehtävä ohjaa työtä?

HUS-Kiinteistot_logo_rgb

Avuksi otettiin MPS Prewisen ratkaisu, jonka avulla kukin tiimi voi pohtia työnsä suhdetta strategiaan jäsennellysti, digitaalista työkirjaa käyttäen. Neljän strategiatavoitteen kautta tiimit pohtivat, miten oma toiminta on onnistunut ja miten tiimi jatkossa pyrkii vielä parempaan.

Kaikkea ei voi mitata luvuilla. On tärkeää myös keskustella yhteisistä onnistumisista: sanoittaa ja jakaa niitä. Digitaalinen työkirja on suunniteltu tätä varten. Sen sisältämät apukysymykset tukevat aiheen pohtimista, selkeä rakenne helpottaa keskustelun etenemistä ja johtopäätösten dokumentointi on helppoa.

Kaikkien HUS Kiinteistöjen tiimien vastaukset tallentuivat sekä tiimien omaan että johdon käyttöön. MPS Prewise laati tuloksista yhteenvedon, joka esiteltiin johtoryhmälle johtopäätöksineen.

- Saavutimme yhden, selkeän prosessin avulla useita tavoitteita. Johto sai tietoa tiimitasolta, tiimit kirkastivat oman tehtävänsä merkitystä kokonaisuudelle, ja samalla palautimme mieliin strategiamme tavoitteet.

HUS-strategiatyokalu-strategiamme-tekoina

 

Työkalun avulla saatiin myös näkemyksiä siitä, miten muuttunut maailmantilanne oli vaikuttanut tiimien käsitykseen omasta merkityksestään HUS Kiinteistöjen kokonaisuudessa.

- Maailmassa on tapahtunut paljon strategiakautemme ensimmäisten kahden vuoden aikana, ja tiimeissäkin on pohdittu HUS Kiinteistöjen merkitystä kasvavan epävarmuuden ja energiakriisin keskellä. Perustehtävämme on häiriöttömän sairaalatoiminnan varmistaminen. Osaamisemme ja asiantuntemuksemme on nyt entistä relevantimpaa, oli sitten kyse kiinteistön ylläpidosta, rakennuttamisesta tai vaikkapa turvallisuuspalveluista, kertoo HUS Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi.

- MPS Prewisen tiimi hoiti projektin todella ammattimaisesti, vaikka aikataulu oli tiukka. Myös työkirjan selkeä, tyylikäs ja brändimme mukainen ulkoasu miellytti sekä meitä että osallistujia, sanoo projektia HUS Kiinteistöjen puolella vetänyt kehityspäällikkö Joel Laakso.

– Saimme vankan pohjan strategian tarkentamiselle ja sitä tukeville toimenpiteille. Ja kun työkalu on meille tuttu ja osoittautunut toimivaksi, harkitsemme sen hyödyntämistä jatkossakin.

Tutustu MPS Prewisen osallistaviin digivälineisiin täällä.

“ (1)

”Oli erittäin helppoa kirjata tulokset, ja keskustelu eteni sujuvasti työkalun avulla.”

 

Spontaani kommentti johtoryhmän kokouksesta, HUS Kiinteistöt

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä