Strategialuotain

Kun strategiaa halutaan jalkauttaa, ollaan usein jo auttamattomasti myöhässä. Valmiiksi pureskellut ylätason tavoitteet eivät muutu innostaviksi ja sitouttaviksi pelkällä viestinnällä. Moderni strategiaprosessi kerää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa näkemyksiä mahdollisimman laajalti henkilöstöltä.
Asiantuntijamme
Anna Heiliö
Anna Heiliö
anna.heilio@mps.fi +358 40 527 5916
TUTUSTU

“ (1)

Strategialuotain antaa äänen henkilöstön tunteille ja ajatuksille.

 

Elina Koskela

CEO, MPS

Strategialuotain toimii tiedollisena viestintänä

Räätälöimme sisällön aina tilanteen ja tavoitteen mukaisesti, mutta joukkoistettu vastaaminen esimerkiksi näihin kysymyksiin voi auttaa hahmottamaan ja tarkentamaan strategian suuntaa:

  • Millaisia haasteita muuttuva toimintaympäristö asettaa arjessa?
  • Millaisia signaaleja ihmiset ovat havainneet esim. asiakasrajapinnassa tai vaikkapa teknologiakehityksessä?
  • Mikä meitä estää onnistumasta?

Luotain toimii myös tiedollisena viestintänä. Sen avulla voidaan pohjustaa tarvittavaa muutosta: millaisten skenaarioiden varassa suuntaa haetaan, miten megatrendit vaikuttavat, miten markkinatilanne on muuttunut.

Kun jokaiselta pyydetään omaa näkemystä, asiat tulevat uudella tavalla lähelle. Se, mikä voisi olla vain monimutkainen presentaatio yhteisessä infotilaisuudessa, muuttuukin eläväksi osaksi yhteistä tulevaisuutta.

Strategialuotain on myös visuaalinen väline. Se auttaa hahmottamaan asioiden monimutkaisuutta, herättää uteliaisuutta ja luo positiivisia odotuksia strategiaprosessin seuraaville vaiheille.

Luotaimeen voidaan osallistua sekä tiimeissä että yksilöittäin, riippuen tarpeesta ja edellytyksistä. Vastaukset, reaktiot ja suoritustiedot tallentuvat raporttiin, joka toimii vahvana välineenä sitouttavan strategian laatimisessa.

Millaisiin tilanteisiin?

  • Kun johto on avoin strategian luomisen joukkoistamiselle
  • Kun organisaatiossa vallitsee epävarmuus väistämättömien muutosten edessä
  • Kun halutaan tietää, mitä kentällä ja esim. asiakasrajapinnassa oikeasti tapahtuu
- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Aiheeseen liittyvät muut palvelut

Verkkosisällöt
Asiakaspalvelu- ja tuotekoulutuksen verkkosisällöt

Asiakaspalvelussa ja myynnissä tarvitaan jatkuvasti monenlaista uutta osaamista - oppiminen on tehtävä helpoksi.

LISÄÄ
Verkkosisällöt
Compliance -verkkosisällöt

MPS on toteuttanut vaikuttavia compliance-verkkokoulutuksia useille kymmenille organisaatioille.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Compliance discussion tool – oikein toimimisen juurruttaja

Organisaation keskeisimmän sääntökokoelman tulisi olla jokaisen selkäytimessä.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Hallitusbarometri

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu.

LISÄÄ
Executive and Board
Hallitustyön kehittäminen

Tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Johtoryhmäbarometri

Kokonaisvaltaisessa johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi.

LISÄÄ
Verkko-oppimisen konsultointi
Oppimisen pelillistäminen

Pelillistäminen on yksi tehokkaimmista lähestymistavoista, kun halutaan kasvattaa innostusta oppimiseen.

LISÄÄ
Verkkosisällöt
Perehdytyksen verkkosisällöt

Verkkokoulutus tarjoaa hyvät eväät oikea-aikaiselle ja paikkariippumattomalle perehdytysohjelmalle.

LISÄÄ
Executive and Board
Perheyritysten omistajastrategiat

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa.

LISÄÄ
Strategiatyö ja jalkautus
Strategiatyökirja

Strategiatyökirja on tiimin vaiheittain etenevä keskusteluttaja, joka tuo strategian keskeiset kohdat pohdittaviksi.

LISÄÄ
Verkkosisällöt
Turvallisuus ja laatu

Rakenna kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamista digitaalisten ratkaisujen avulla.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Value resolution tool - tiimin arvolupaukset

Anna tiimien itse tarkentaa, miten ne toteuttavat ja seuraavat arvojen mukaista toimintaa.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Anna Heiliö
Anna Heiliö
anna.heilio@mps.fi +358 40 527 5916
TUTUSTU